Еврофинансиране за развитие на горските територии

Бюджетът за финансиране тепърва предстои да бъде определен

Еврофинансиране за развитие на горските територии

В началото на октомври се очаква да се обяви прием по три подмерки

7137 прочитания

Бюджетът за финансиране тепърва предстои да бъде определен

© КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ


Елица Дякова е бизнес консултант в "Йотов Консулт", член на БАКЕП

За какво ще може да се подават проекти

- Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

- Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

- Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти

Възможностите за развитие, които се предоставят на земеделските стопани, на преработвателните предприятия на селскостопански и горски продукти, на общините в селските райони правят интереса към Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. особено голям. Както през изминалия програмен период, така и през този подадените проектни предложения са с бюджет, надвишаващ в пъти определените финансови ресурси за съответния прием. Конкуренцията сред кандидатите е висока и само качествени проекти, получили по-голям брой точки съгласно критериите за оценка, могат да са по-сигурни, че инвестиционните им намерения ще бъдат одобрени.

Оценката на проектните предложения се извършва съгласно предварително определени критерии, различни за всяка отделна подмярка на програмата. Критериите могат да се разделят условно в три групи:

- отразяващи вида и начина на развитие на стопанството – стопанството се развива в т.нар. чувствителни сектори; кандидатът произвежда или преработва биологични продукти и др.

- отразяващи бъдещите инвестиционни намерения на кандидата – проектът ще доведе до осигуряване на устойчива заетост; в стопанството ще бъдат внедрени иновативни продукти или процеси; ще се допринесе за повишаване на енергийната ефективност; чрез проекта ще се залесят местни дървесни видове и др.

- отразяващи териториалното местоположение на инвестицията, предмет на проекта – проекти, които се изпълняват на територията на селски район; на територията на необлагодетелствани район или в "Натура 2000" зони; в район с ниска или висока степен на лесистост и др.

Очакван прием на проекти

И докато първите два типа критерии оценяват развитието на кандидата в миналото и бъдещите му инвестиционни намерения, то третият тип критерии зависи единствено и само от географското разположение на предмета на инвестицията. Въпрос на решение и възможности на инвеститорите е да подобрят своята оценка по първите два типа критерии, докато оценката по третия тип не би могла да бъде повлияна от кандидата. Тя може обаче да бъде внимателно преценена и планирана, така че проектът да има по-високи шансове за одобрение и да се изберат онези територии от страната за място на инвестицията, които биха повиши неговата обща оценка.

В началото на октомври тази година се очаква да се обяви прием по три подмерки на мярка 8 "Инвестиции в развитите горски територии и подобряване жизнеспособността на горите" – "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития", "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" и "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти". И трите подмерки ще обявят прием за пръв път през този програмен период и интересът към тях ще бъде очаквано висок. Все още не е ясен бюджетът по трите подмерки.

Какви дейности ще се финансират

По подмярка "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" ще могат да кандидатстват собственици на горски територии – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията; общини – собственици или стопанисващи горски територии; държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите; лесозащитни станции към Изпълнителната агенция по горите; регионални дирекции по горите; юридически лица, стопанисващи или управляващи горски територии.

Ще се финансират дейности по създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура; изграждане или подобряване на хеликоптерни площадки, водоизточници, наблюдателни пунктове за борба с пожарите, горски пътища; закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести и предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредителите и болестите чрез закупуване на оборудване, средства и технологии за извършване на специализирани наблюдения. Териториалният критерий, който ще участва в оценката на проекти, е класифицирането на територията по степен на риск от горски пожари. За целите на оперативната програма Министерството на земеделието, храните и горите е възложило изготвяне на оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на страната.

С помощта на географските информационни системи (ГИС) лесно се демонстрира разликата в оценките за предходния и за настоящия програмен период и съществените промени в броя точки, които някои от общините получават за този териториален критерий.

По подмярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" допустими ще бъдат същите кандидати, както по първата подмярка, с изключение на лесозащитните станции и регионалните дирекции по горите. Ще се финансират дейности по почистване на площи в пострадали гори и презалесяване на пострадалите гори. Териториалните критерии, които се вземат предвид за оценка, са риск от горски пожари, риск от ерозионни процеси и наклон на терена. За разлика от риска от горски пожари при критерий риск от ерозионни процеси няма изменения между стария и новия програмен период.

По подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти" допустими кандидати ще бъдат собственици на горски територии – физически и юридически лица, еднолични търговци, местни поделения на вероизповеданията, общини; микро, малки и средни предприятия; горски стопани доставчици на услуги. Ще се финансират дейности по изграждане на производствени помещения за първичната преработка на дървесина; закупуването на машини и оборудване за първична преработка на дървесината и за преработка на недървесни горски продукти; отгледни сечи и закупуване на специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина. Териториалният критерий за оценка тук е степента на лесистост на територията на общината.

Представянето на оценката в ГИС среда ясно показва, че с най-висока степен на лесистост се отличават общините, разположени в планините Родопи, Рила, Пирин, Стара планина, Средна гора, Странджа и някои по-малки планини в Югозападна България. Финансовата помощ по подмярката ще даде възможност на инвеститорите и собствениците на горски територии, основно в Рило-Родопската област на България, да изготвят и реализират успешни проекти, чрез които да поддържат и подобряват функциите на собствените си гори, а така също и да реализират инвестиционни намерения за първична преработка на дървесина и на недървесни горски продукти.

Елица Дякова е бизнес консултант в "Йотов Консулт", член на БАКЕП

За какво ще може да се подават проекти

- Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

- Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

- Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал