Еврофинансиране за ефективно използване на ресурсите

Българската икономика е на последно място по производителност на ресурсите в ЕС.

Еврофинансиране за ефективно използване на ресурсите

Безвъзмездната финансова помощ варира от 200 хил. до 1.5 млн. лв.

6698 прочитания

Българската икономика е на последно място по производителност на ресурсите в ЕС.

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


Авторът Деница Николова е управляващ партньор в консултантска компания "ИЮ консулт"
Проектите трябва да са от преработващата промишленост.

Европейската комисия публикува през декември 2015 г. План за действие за налагане на кръгова икономика, поставяйки я на централно място за въвеждането на политика за устойчиво развитие. Кръговата икономика се стреми към ниско въздействие върху околната среда чрез ограничаване на количеството отпадъци и прекомерната употреба на ресурси, като превръща стоките след тяхната употреба в ресурси за други чрез повторна употреба, вторично производство, рециклиране и други практики.

Целта на ЕС е до 2030 г. да намали под 10% депонирането, а отпадъците да се превърнат в ресурс чрез висококачествено рециклиране. В тази връзка българската икономика е на последно място по производителност на ресурсите. Високите нива на разходване на природни суровини в производството и ниската степен на екологосъобразност на предприятията се дължат на остарели технологии и ограничен достъп до нови системи и модели за производство. За постигане на поставените оптимистични цели в това направление българските предприятия трябва да се възползват оптимално от наличните инструменти за подкрепа и да прилагат по-активно научните изследвания и иновации с такава насоченост.

Такава възможност предоставя оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 чрез публикуваната за обществено обсъждане процедура "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите". Целта на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

Кой може да кандидатства за подкрепа

Кандидатите трябва да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (МСП) с минимум три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016 г.). Кандидатите трябва да развиват дейност, както и проектът да попада в сектор C "Преработваща промишленост" съгласно КИД-2008.

Предприятието кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с МСП, като в рамките на един проект е допустимо да има само един партньор. Партньорите също трябва да са микро-, малки и средни предприятия и икономическата дейност, за която кандидатстват, да попада в сектор C "Преработваща промишленост" или да е в сектор "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води", "Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали" или "Доставяне на води; канализационни услуги; управление на отпадъци и възстановяване". Допустими за партньорство са проекти, които представляват промишлена симбиоза - сътрудничество между две компании, при което отпадъкът или страничните продукти на едната представляват суровина за производството на другата.

Размер на помощта

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 хил. лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в зависимост от категорията на предприятието кандидат и е:

- Микропредприятия: 750 хил. лв.

- Mалки предприятия: 1 млн. лв.

- Средни предприятия: 1.5 млн. лв.

По процедурата има три елемента с различни допустими дейности и условия за финансиране като интензитет и размер на помощта.

Елемент А "Внедряване"

Кандидатите могат да избират между един от два режима на подпомагане:

- В режим "Регионална инвестиционна помощ" максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидата е в зависимост от категорията и мястото на изпълнение на проекта. Максималният интензитет на помощта за дейности извън Югозападния район на планиране (NUTS2) е 70% за микро- и малки предприятия и 60% за средни. Предприятията от Югозападния район могат да получат с 25% по-нисък интензитет на подпомагане в зависимост от категорията си, съответно 45% за микро- и малки и 35% за средни предприятия. Мястото на изпълнение на проекта е мястото на физическото извършване на инвестицията.

- В режим "Минимална помощ" максималният интензитет на помощта е 70% за всички кандидати.

Елемент Б "Консултантски услуги"

Максималният интензитет на подпомагане е 50% за всички кандидати.

Елемент В "Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите"

Максималният интензитет на помощта е 70% за всички кандидати при приложим режим de minimis.

Какво ще се финансира

Проектите трябва да са насочени към внедряването на технологични решения и методи, пилотни за България, които представляват продуктова или производствена иновация и водят до подобряване на ресурсната ефективност на предприятието. Всички проекти следва да се основават на извършен технологичен одит, изготвен за целите на процедурата, който да съдържа данни и мерки за съществуващото и, ако е приложимо, новото производство.

Всички проекти трябва да включват задължително дейности по елемент А "Внедряване" и дейности за мултиплициране на резултатите по елемент В "Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите".

По елемент А "Внедряване" е допустимо проектите да включват инвестиции за:

1. Внедряване на технологични и ИКТ решения и методи за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използваните суровини, използване на алтернативни суровини и/или намаляване на образуваните отпадъци в съществуващо производство.

2. Внедряване на съвременни технологии, които позволяват повторна употреба на произвеждания продукт, многократната му употреба или удължаване времето му на употреба.

3. Внедряване на съвременни технологии, които предотвратяване образуването на отпадъци в съществуващо производство или позволяват рециклиране на отпадъците, получени при производството; рециклиране на произвеждания продукт след употребата му; разглобяване на произвеждания продукт след неговата употреба с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяване на отпадъците от продукта.

4. Внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в съществуващо производство или използването им за производството на друг продукт.

5. Внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали в съществуващо производство.

По елемент Б "Консултантски услуги" се финансират само консултантски услуги от инженерно-технически характер за кандидата в подкрепа на дейностите по елемент А "Внедряване".

По елемент В "Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите" ще се подпомагат дейности за:

1. Въвеждане на оборотни цикли за използване на водите в производствените процеси или други дейности, свързани с пречистване на отпадъчните води.

2. Изготвяне на технологичен одит на проекта за целите на процедурата.

3. Организиране и провеждане на събития за мултиплициране на резултатите от проекта - пресконференции, кръгли маси и др.

4. Публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

5. Визуализация на проекта.

6. Одит на проекта.

7. Извършване на измервания на показателите за емисии от акредитирани лаборатории.

Срокът за изпълнение на проектите ще е 20 месеца. В момента документацията по процедурата е публикувана за коментари и препоръки на страницата на управляващия орган http://opic.bg. Срокът за подаване на проекти се очаква да е три месеца след официално обявяване на процедурата.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП).

Авторът Деница Николова е управляващ партньор в консултантска компания "ИЮ консулт"
Проектите трябва да са от преработващата промишленост.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал