Уеднаквена защита за бизнеса и потребителите при антитръстови нарушения

Според отчета на КЗК за 2016 г. производствата с предмет установяване наличие на картелно споразумение са 15, тези свързани с установяване наличието или липсата на злоупотреба с монополно или господстващо положение са 13. Голяма част се отменят от ВАС.

Уеднаквена защита за бизнеса и потребителите при антитръстови нарушения

Какъв ще бъде ефектът от въвеждане на директивата за уреждане на искове за обезщетение за вреди в областта на конкуренцията

Според отчета на КЗК за 2016 г. производствата с предмет установяване наличие на картелно споразумение са 15, тези свързани с установяване наличието или липсата на злоупотреба с монополно или господстващо положение са 13. Голяма част се отменят от ВАС.

© Юлия Лазарова


Преди почти една година изтече срокът, в който България трябваше да въведе в националното си законодателство Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди в областта на конкуренцията ("Директивата"), а забавянето стана повод Европейската комисия да открие наказателна процедура срещу страната ни през януари тази година. В обхвата на Директивата се включват такива вреди, които са настъпили вследствие нарушения в областта на забранените споразумения или на злоупотребите с господстващо положение. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията вече е внесен в Народното събрание и се очаква неговото приемане.

Цел

Въпросът за правото на обезщетение за вреди в областта на конкуренцията е повдиган неведнъж в практиката на Съда на Европейския съюз, според която лицата, претърпели такива вреди, трябва да получат като минимум пълно обезщетение на реалната стойност на понесените загуби (действително претърпените загуби и пропуснатите ползи), както и лихви върху тази стойност. Това разбиране намира изрично място в Директивата, респ. в законопроекта. Новите разпоредби преодоляват и различията в процесуалните правила на отделните държави членки, което следва да доведе до създаването на една ефективна защита за бизнеса и потребителите и до укрепване на вътрешния пазар.

Доказване

Директивата и законопроектът разписват подробно процедурата, по която гражданският съд следва да разглежда заведените от пострадали лица искове за обезщетения. Подобно на всеки друг съдебен процес и тук централно място заема въпросът, свързан с доказване основателността на исковата претенция, особено и най-вече поради специфичния характер на антитръстовите нарушения. Това е така, защото голяма част от ключовите доказателства най-често са на разположение на ответника или на трети страни и невинаги са известни в подробности на ищеца.

Искането на ищеца или ответника за представяне на доказателства трябва да е възможно най-точно и конкретно. Преди да допусне събирането на съответните доказателства, съдът следва да вземе предвид в каква степен е обосновано доказателственото искане с оглед на твърдените факти и вече представените доказателства, какъв е техният обхват и разходите по представянето им, както и обстоятелството дали съдържат поверителна информация. Изискването за мотивираност и конкретност на искането за представяне на доказателства цели да се предотврати злоупотребяване с процесуални права от типа fishing for evidences (лов на доказателства) – събиране на неконкретна или пък твърде абстрактна информация, която е неотносима към делото, с оглед на това да бъде набавена информация за други цели.

Съдът разполага със същото правомощие и по отношение на представянето на доказателства, които са част от преписка на орган за защита на конкуренцията, разделени в три групи. Предвижда се абсолютна забрана за разкриване на два вида документи: изявления на предприятия във връзка с освобождаване от глоби и намаляване на техния размер и заявления за постигане на споразумение с органа по конкуренция. Правилата предвиждат временна защита на документите, изготвени за целите на производството пред органа по конкуренция. Те могат да бъдат разкрити за целите на заведения иск за обезщетение само след приключване на производството пред органа за защита на конкуренцията. В третата група документи попадат всички останали, които са извън горепосочените две групи, като те подлежат на разкриване с разпореждане от съда във всеки момент.

Прехвърляне на надценки

Лицата, понесли вреди вследствие на нарушение на правилата за конкуренция, имат право на обезщетение независимо дали са преки или непреки купувачи. Обезщетението е за действителните загуби (равни на съответната надценка) и за пропуснатите ползи (нереализирани продажби поради по-високата цена). Когато ищецът, който е понесъл вреди, е намалил своята действителна загуба чрез частично или пълно прехвърляне на надценката към своите клиенти, прехвърлената по този начин надценка вече не представлява вреда, за която ищецът подлежи на обезщетение. В тази връзка Директивата и законопроектът дават правото на нарушителите да направят възражение за прехвърлена надценка по веригата (passing-on defence), което от своя страна цели предотвратяване на свръхкомпенсация. Логиката на законодателя в тези случаи е претърпяната вреда да включва само пропуснатите ползи, както и действителната загуба, която не е била прехвърлена.

Предел на отговорност

Една от основните гаранции на принципа за получаване на минимум пълно обезщетение на реалната стойност на понесените загуби е предвидената солидарна отговорност за нарушителите на антитръстовите правила. Новите правила все пак въвеждат изключения по отношение отговорността, която следва да понесат лицата, освободени от санкции. Този подход е целесъобразен, т.к. програмите на органите по конкуренция за освобождаване от санкции и намаляване на техния размер са ключови инструменти за разкриване на картели и са от решаващо значение за ефективното прилагане от страна на публичните органи на правилата за конкуренция.

Освобождаването от отговорност обаче не е абсолютно, т.к. това би накърнило принципа за получаване на пълно обезщетение. Поради тази причина нарушителят продължава да носи пълна отговорност като длъжник от последна инстанция, ако лицата, понесли вреди, не са в състояние да бъдат обезщетени изцяло от другите нарушители.

Други важни моменти

Новите разпоредби предвиждат текстове относно давностните срокове за предявяване на искове за обезщетения, презумпция за съществуването на вреда в резултат на картел, както и задължителна сила на решенията на националните органи по конкуренцията, което да спести на увредените лица разходи по повторно доказване на нарушението. Всичко това трябва да доведе до една по-лесна и уеднаквена защита на правата на гражданите и бизнеса, като насърчи пострадалите от нарушения да търсят обезщетения за претърпените вреди, което следва да послужи и като допълнителна превенция спрямо потенциалните нарушители.

Какъв ще бъде ефектът за България от прилагането на Директивата и приемането на законопроекта и как това ще се отрази на активността на органите по конкуренция предстои тепърва да разберем. Според отчета за дейността на КЗК за 2016 г. образуваните производства с предмет установяване наличие на картелно споразумение са общо 15, докато броят на производствата, свързани с установяване наличието или липсата на злоупотреба с монополно или господстващо положение, са 13. По-голямата част от решенията на КЗК за установяване на нарушения обаче се отменят от Върховния административен съд.

Преди почти една година изтече срокът, в който България трябваше да въведе в националното си законодателство Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди в областта на конкуренцията ("Директивата"), а забавянето стана повод Европейската комисия да открие наказателна процедура срещу страната ни през януари тази година. В обхвата на Директивата се включват такива вреди, които са настъпили вследствие нарушения в областта на забранените споразумения или на злоупотребите с господстващо положение. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията вече е внесен в Народното събрание и се очаква неговото приемане.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал