Кои са новостите при еврофинансирането на общините в селските райони

Целта на подмярката "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от програмата е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Кои са новостите при еврофинансирането на общините в селските райони

Общини с одобрен проект по конкретна дейност от прием през 2016 г. няма да имат възможност да кандидатстват за същата дейност през тази година

7636 прочитания

Целта на подмярката "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от програмата е да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

© Анелия Николова


Aвторът Боряна Алексова е управител на "Проактив консултинг" ЕООД, член на БАКЕП

Подмярката "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

На 9 март започна приемът на заявления за една от допустимите дейности по подмярката - "Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях". Срокът за подаване на заявления е до 17:30 ч. на 9 юли. През тази седмица се очаква да започне приемането на заявления и по другите дейности.

Ограничения в новия прием

Новият прием на проекти по дейностите от подмярката има ограничение: община с одобрен проект по конкретна дейност от прием 2016 г. няма да има възможност да кандидатства с проект за същата дейност през тази година. В рамките на новия прием кандидатите ще имат възможност да подават по едно заявление за подпомагане за всяка допустима дейност, но не повече от три за приема.

Ще се разполага с остатъчен бюджет след увеличение на бюджета по заповедта от първия прием за проекти с равен брой точки само за следните 5 дейности:

1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях – с бюджет в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро; максималната стойност на един проект е до 600 хил. евро.

2. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в нея – с бюджет в размер на левовата равностойност на 20 млн. евро, разпределен както следва:

- реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общообразователно училище (основно или средно), включително и професионални гимназии, по § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищно образование – левовата равностойност на 7,5 млн. евро; максималната стойност на един проект за дейността е 250 хил. евро

- реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина – левовата равностойност на 5 млн. евро; максималната стойност на един проект е 250 хил. евро

- изграждане на открита и/или закрита спортна инфраструктура в общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони – левовата равностойност на 7.5 млн. евро. Максималната стойност на един проект за дейността е 250 хил. евро.

3. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност – с бюджет в размер на левовата равностойност на 10 млн. евро; максималната стойност на един проект ще бъде до 500 хил. евро.

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура – с бюджет в размер на левовата равностойност на 10 млн. евро; максималната стойност на един проект ще бъде до 50 хил. евро.

5. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – с бюджет в размер на левовата равностойност на 10 млн. евро. Максималната стойност на един проект ще бъде до 400 хил. евро.

Електронно кандидатстване

За разлика от първия прием през 2018 г. ще се приемат проекти само по електронен път през системата ИСУН. На електронната страница на ИСУН се публикуват условията за кандидатстване, условията за изпълнение и всички приложения към тях. Допустимите кандидати са само общини от селски райони съгласно списък към програмата.

Въвежда се предварителен ранкинг

Нов момент е и предварителното класиране, което ДФ "Земеделие" ще извърши на подадените проектни предложения, като резултатите от него подлежат на обжалване по реда на АПК. Важно за общините е внимателно да прочетат критериите за подбор на проектите и да определят точките, които проектното им предложение би получило по всеки от критериите, както и общия брой. След анализ на получените резултати да изберат онези 3 проектни предложения, които на база получените точки и определения в насоките за кандидатстване бюджет за съответната дейност биха имали шанс да се класират на етапа на предварителния ранкинг и да продължат с оценка на допустимостта.

Внимание към референтните разходи

При подготовката на документите към проектното предложение следва да се обърне особено внимание на техническата документация и количествено-стойностните сметки към нея. Те трябва да бъдат разписани така, че да има разграничение в дейностите, за които ДФ "Земеделие" е определил референтни разходи, и онези, за които няма определени референтни разходи.

За дейностите, за които няма определени референтни разходи, е необходимо да бъдат проведени пазарни консултации съгласно Закона за обществените поръчки, като общините публикуват на профила на купувача информация за вида на инвестицията, която ще бъде заявена за финансиране, придружена от техническа спецификация с посочени минимални параметри или подробно описание на актива. Необходимо е да бъде определен подходящ срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.

Общините, кандидатстващи по дейността "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях", трябва да знаят, че един от основните критерии за висока оценка на предварителен ранкинг остава "директната транспортна свързаност" с по-висок клас път - републикански или местен. Тази свързаност най-добре се илюстрира с помощта на обзорна схема/ситуация на населеното място, в която да се виждат ясно участъците от улици – предмет на проекта, и републиканския/местен път, с който се осъществява свързаността.

Ограничения при строителство и реконструкция на инфраструктура

Общините, които кандидатстват за "Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност", трябва да имат предвид, че се подпомагат дейности по сгради, които се ползват от общинската администрация за предоставяне на обществени услуги. Проектите трябва да включват "Обследване за енергийна ефективност придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност и Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради" (ДВ, бр. 10 от 2016 г.).

Общините, които искат да реализират проекти за "Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение", трябва да знаят, че в един проект могат да се включват обекти в не повече от четири населени места. Освен това проектите за изграждане и/или обновяване на паркове и градини трябва да са с документ за собственост, удостоверяващ, че обектът притежава статут на парк или градина или се представя одобрен общ или подробен устройствен план на урбанизираните територии, от които да е видно, че имотите са със статут на парк или градина. Ако в проекта има преместваеми обекти и съоръжения, трябва да се представи план-схема за разполагането им.

При проектите за "Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура" трябва да се има предвид, че се подпомагат проекти, включващи не повече от два обекта.

Aвторът Боряна Алексова е управител на "Проактив консултинг" ЕООД, член на БАКЕП

Подмярката "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход