Над 100 млн. евро ще бъде еврофинансирането на неземеделски дейности

Над 100 млн. евро ще бъде еврофинансирането на неземеделски дейности

Очаква се приемът на проекти да започне през май, средствата ще бъдат разпредели в 4 основни сектора - производство, услуги, занаяти и туризъм

14742 прочитания

© Цветелина Николаева


Авторът Николай Николов е управител на "Си Ем Ен проджекст", член на БАКЕП
Секторното разделяне на проектите позволява и поетапно отваряне на приема през различни периоди от годината.

За разлика от предния програмен период, когато подкрепата за стартиране и развитие на неземеделски дейности в селските райони беше концентрирана в къщи за гости и фотоволтаични централи, в настоящия период, чрез подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" се предвижда балансирано разпределение на 100 млн. евро между 4 основни сектора: производство, услуги, занаяти и туризъм. Този подход ще гарантира разнообразие на проектите и положително развитие на всички сектори на икономиката в малките населени места.

Секторното разделяне на проектите позволява и поетапно отваряне на приема през различни периоди от годината. Очаква се приемът да започне през месец май 2018 г. за проекти в сектори производство, услуги и занаяти, за които вече има определени критерии за подбор. Гласуването на критериите и подборът на проекти в туризма се отлагат за по–късен етап през годината.

Кой може да кандидатства при производството и услугите

Кандидатите трябва да са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите и да отговарят на определението за микропредприятие.

Проектите трябва да включват дейности за производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и дейности за развитие на услуги във всички сектори на икономиката. За изпълнение на предвидените дейности кандидатите ще могат да извършват разходи, свързани с:

- изграждане или подобрения на недвижимо имущество

- закупуване на нови машини и оборудване - закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта
- закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта - придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и търговски марки

- общи разходи, свързани с подготовката и изпълнението на проекта (хонорари на архитекти, инженери и консултанти).

Предимство при оценката ще имат кандидати с история. Анализът на критериите за подбор на проектните предложения в двата основни сектора показва, че предимство ще получат кандидатите, които:

- имат история от поне 3 приключени финансови години

- имат опит в дейностите, за които кандидатстват
- са регистрирани и извършват дейност в рамките на общината, в която ще реализират и инвестициите по проекта - запазват съществуващите и разкриват нови устойчиви работни места

- инвестират в "зелени" дейности и в иновации.

В производствения сектор силен акцент се поставя на проекти, които са изцяло насочени към закупуване на производствено оборудване и/или строителство/ремонт на производствени помещения.

В услугите се акцентира на проекти, насочени към:

- дейности на общопрактикуващи лекари

- дейност на лекари специалисти - дейност на лекари по дентална медицина - социални грижи с настаняване на възрастни лица (домове за стари хора)
- дневни грижи за малки деца - търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки - техническо обслужване и ремонт на автомобили
- ремонт и инсталиране на машини и оборудване - дейности по охрана и разследване

- спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих.

Какво се изисква от занаятчиите при кандидатстване

Допустимите кандидати са физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят и отговарящи на определението за микропредприятие.

Проектите трябва да предвиждат дейности за развитие на занаяти, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности.

Приоритет при оценката получават кандидати, които:

- имат майсторско свидетелство

- реализират проекти, изцяло свързани с художествените занаяти, съгласно Приложение №1 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за занаятите - реализират проекти, включващи демонстрационни дейности

- инвестират в "зелени" дейности.

Новости в условията за кандидатстване

Новост при предстоящия прием е електронното подаване на проектните предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). За целта кандидатите трябва да се сдобият с квалифициран електронен подпис (КЕП) и да регистрират профил в системата, чрез който освен подаването на проекта ще извършват и официалната комуникация с Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020. Този подход категорично премахва негативни явления от предходния програмен период като струпвания на проекти и кандидати в последните дни на приема, бавно физическо разглеждане на всеки документ от хартиеното досие и особено приема на проекти след изтичането на посочения краен срок.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект (в размер на 200 хил. евро) е запазен, но е намален интензитетът на финансиране. В предстоящия прием финансирането от страна на програмата е максимално 50% от стойността на общите допустими разходи (при 70% в предходния програмен период). Целта е да се избегнат т.нар. кухи проекти и да се осигури по-сериозен ангажимент от страна на бенефициентите за подготовка и изпълнение на жизнеспособни и устойчиви проекти.

Как да се структурира успешен проект по подмярката

За да разработят проект с висок потенциал за финансиране, кандидатите трябва много внимателно да преценят своята и на проектите си принадлежност към един от посочените сектори и да се уверят, че отговарят на критериите за допустимост. Необходимо е да анализират таблиците за оценка в съответния сектор и да направят обективна преценка на точките, които евентуалният проект би получил.

Целта на предварителното проучване е да се избегнат усилия и разходи за подготовка на проекти, които нямат никакви шансове да бъдат финансирани. В случай че предварителната оценка установи висок потенциал на проекта, следва стриктно да се спазват указанията за подготовка на придружителните документи, попълване на бизнес плана, подписване на електронния формуляр и подаване на проекта.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Авторът Николай Николов е управител на "Си Ем Ен проджекст", член на БАКЕП
Секторното разделяне на проектите позволява и поетапно отваряне на приема през различни периоди от годината.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход