Еврофинансиране на туристически атракции от национално и световно значение

Еврофинансиране на туристически атракции от национално и световно значение

При подготовката на проект кандидатът за подкрепа трябва да проведе публично обсъждане

6095 прочитания

© Юлия Лазарова


Авторът Силвия Тодорова е изпълнителен директор на "Ню Ай", член на БАКЕП
Процедурата предвижда комбинация между безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансиране чрез финансов инструмент.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Развитие на туристически атракции" по Оперативната програма за регионално развитие (ОПРР) е отворена за подаване на проекти до 31 декември 2021 г. Основната цел на процедурата е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции със "световно" (от списъка на ЮНЕСКО) и "национално значение", които допринасят за диверсификация на туристическия продукт и по-равномерно разпределение на територията на страната на ползите от туризма.

Целите

Очаква се разработването на цялостни туристически продукти по екологично и икономически устойчив начин. Всички специфични елементи на процедурата са съобразени с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030 г. Насърчава се надграждане на направените туристически инвестиции в рамките на предходния програмен период по програмата. Подкрепят се проекти на територията на цялата страна, насърчаващи екотуризма и други алтернативни форми на туризъм (в т.ч. културен), съобразени с нормите за рекреационно натоварване на територията и с мерки за подобряване на околната среда, вкл. за ограничаване негативното влияние на проектните дейности върху качеството на водите.

Процедурата предвижда комбинация между безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансиране чрез финансов инструмент (ФИ) и е за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти.

Какво се подкрепя

Допустимите инфраструктурни дейности, които могат да бъдат подкрепени с БФП и ФИ, включват:

- консервация и реставрация (задължителни дейности), възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране на обекти

- оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги

- вертикална планировка и подобряване на прилежащи пространства, туристическа инфраструктура (пътеки, места за пикник, табели, посетителски центрове)

- дребномащабна техническа инфраструктура към атракциите (ВиК, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление и ел. инсталации, малки съоръжения за събиране на отпадъци – ако за тях не се събират такси).

Малки приходогенериращи инвестиции в търговски зони и заведения за хранене, места за настаняване, съоръжения за отдих към обектите могат да бъдат подпомогнати само с ФИ. Само чрез финансов инструмент могат да бъдат подкрепени и "меки" мерки - маркетингови проучвания, анализи и рекламни стратегии, създаване на туристически пакети и др.

Проектните дейности не бива да са завършени преди подаването на проектното предложение, а тези, включващи финансиране с БФП, не могат да надвишават 24 месеца.

Проектите трябва да са структурирани така, че да доведат до създаване на цялостен, интегриран жизнеспособен туристически продукт, осигуряващ финансова устойчивост и възвращаемост на част от инвестициите в дългосрочен план, и в същото време да доведат до трайно опазване на културното наследство.

При структуриране на помощта основен инструмент е бизнес планът, който трябва да се изготви от кандидатите, като задължително следва да отчете изменението на следните индикатори за продукт: ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции – посещения/година и брой разработени туристически продукти.

При подготовката на проект кандидатът за подкрепа следва да организира и проведе публично обсъждане, както и да документира и вземе предвид резултатите от обсъждането при подготовката на проекта, включително и при дизайна на инвестиционния проект.

На ранен етап от подготовката на проектното предложение следва да се изготви и анализ на приложимия режим държавни помощи. Това е свързано както със структурирането на проектните разходи – БФП или финансов инструмент, така и със срока на подаване на проектното предложение. Крайният срок за сключване на договор за БФП на проекти, в рамките на които се предвиждат мерки, попадащи в обхвата на схемата за групово освобождаване съгласно чл. 53 от ОРГО, е 31.12.2020 г.

Проектната документация, бизнес планът, информацията за проведено публично обсъждане и документите за съгласуване на предвидената интервенция съгласно Закона за културното наследство се подават до финансовия посредник, който има за задача да оцени и структура разходите по проекта и да определи процента БФП. След това проектното предложение се подава чрез ИСУН и се оценява от Управляващия орган на ОПРР.

Процедурата за избор на финансови посредници за трите фонда за градско развитие - София-град, Север и Юг, финансирани от ОПРР 2014-2020, тече в момента и се предполага, че ще приключи до септември, когато могат да започнат консултации между кандидат и финансов посредник за структуриране на проектното финансиране.

Финансирането

Няма зададен минимален размер на БФП, като максималният за проекти с обекти с "национално значение" е до 9 779 150 лв., а за такива, включващи обекти от "световно значение", е до 19 558 300 лв.

До 85% от разходите могат да бъдат финансирани с БФП. Минимум 15% от разходите (при проекти с изразен социален ефект до 5%) следва да бъдат предоставени от крайните получатели с изключение на общински/публични крайни получатели, за които е допустимо финансиране (с БФП и ФИ) на 100% от разходите, в случай че те не са в състояние да осигурят своя принос, което би осуетило изпълнението на проекта.

Конкретни получатели на средства по настоящата процедура са Министерството на културата, общините и институциите на вероизповеданията и техни местни поделения - юридически лица. Крайните получатели на помощта са съответните публични и частни организации и публично-частни партньорства, които стопанисват конкретните обекти. Структурата на финансирането на проектите (комбинация от БФП и ФИ) не допуска участие на партньори по време на кандидатстването за БФП, но това е възможно на предходния етап при кандидатстване пред финансов посредник. Тогава партньори могат да бъдат НПО, допустимите кандидати (посочени по-горе), както и публични и частни организации и публично-частни партньорства.

Авторът Силвия Тодорова е изпълнителен директор на "Ню Ай", член на БАКЕП
Процедурата предвижда комбинация между безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансиране чрез финансов инструмент.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход