Образование за мениджъри в крак с времето

Shutterstock

Образование за мениджъри в крак с времето

Как се променят и MBA програмите

12948 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Визитка на автора

Илиана Бобова е консултант за международно образование и кариерно развитие и главен редактор в Advent Group, организатор на MBA изложенията Access MBA One-to-One. Тя работи индивидуално с кандидати за МВА и управленски магистратури от целия свят повече от 20 години. Има успешно приети студенти в Oxford Said, Cambridge Judge, HBS, LBS, IMD, INSEAD, Duke Fuqua и др. Работила е в отдел "Прием на студенти" за Executive MBA.
Парадоксът на съвременния бизнес свят е: колкото повече технологиите стават част от живота и бизнеса, толкова повече се ценят човешките качества като емоционалност, творчество, умения за общуване.

Днес времето сякаш минава толкова бързо, че ако искаме да сме "в крак" с него, трябва да се стремим да го изпреварим. И това важи с пълна сила за MBA образованието. И избора на програма, която едновременно и да е подходяща за вас, и да ви гарантира адекватни знания и умения "в крак" с актуалните изисквания. Но как да направите този сложен, отговорен, а и не евтин избор?

Водещата тенденция, която всeки трябва да има предвид, е съвременният бизнес парадокс: колкото повече технологиите стават част от живота и бизнеса, толкова повече се ценят силните и незаменими човешки качества като емоционалност, творчество, умения за общуване. Затова и бизнес лидерът на бъдещето ще трябва точно по този леко парадоксален начин да съчетава знания и умения от света на технологиите с чисто човешкия подход да ангажира, мотивира и вдъхновява. Какво предлагат MBA университетите в тази посока?

Няма как без технологиите

"В момента няма индустрия, която да не е повлияна от дигиталните технологии и няма сектор, който може да се чувства потенциално незасегнат. Но това, което ръководителите трябва да разберат, е, че успешният подход към дигитална трансформация трябва да е системен и бизнес обоснован. Тази трансформация не засяга само ИТ отделите в една фирма", казва Албер Меж, академичен директор на специализацията "Дигитална трансформация" на MBA програмата на френския университет HEC Paris пред "Адвент груп".

Днес мениджърите и бизнес стратезите трябва не само да внедряват технологиите, за да си осигурят бързина и ефективност, но трябва и да могат да прозрат как технологиите ще променят индустрията им. Това отчита и Грейс Зата, изпълнителен директор на IRC Institute. Според нея много от топ ръководителите срещат трудност да разберат технологичната революция в цялост и дълбочина, а това блокира способността им да вземат стратегически решения за бизнес развитие в условията на икономиката 4.0.

Какво означава всичко това за мениджърите, които избират МВА програма? В каква насока трябва да задълбочат знанията си, за да разберат дигиталната трансформация, за да могат уверено да управляват фирмите си в тази среда? На практика общото управленско ниво не предполага задълбочена експертиза в конкретни области, но за мениджърите е задължително да имат добри познания в целия спектър от управленски дисциплини като финанси, човешки ресурси, стратегическо планиране и пр., за да могат да вземат стратегически решения въз основна на препоръките от съответните експерти във всяка от тези области. Точно това е и ядрото на всяка международна МВА програма.

Образованието за мениджъри вече се адаптира към новата реалност и предлага допълнителни курсове и специализации, посветени на технологиите и дигитализацията.

Разликата в програмите и новото, свързано с отчитането на ролята на технологиите в бизнеса, са допълнителните курсове и специализации, посветени на дигитализацията. Все по-често към основното академично и практическо образование се предлагат и теми като: Големи информационно масиви (Big Data), киберсигурност, машинно учене, изкуствен интелект (AI), финансови технологии (FinTech), информатика, статистика и вземане на решения (Data Science), дигитална трансформация, управление в икономика 4.0. Всеки участник в МВА програма сам избира конкретните акценти и доза на технологична подготовка спрямо кариерните си нужди, сектора и визионерския си поглед, както и спрямо зоната си на комфорт по скалата "човек – технология".

И все пак се търси Човекът

На фона на страхове и надежди, спорове и вдъхновяващи послания относно бъдещото съжителство на човека, дигиталните технологии, изкуствения интелект и роботите, изпъкват растящите изисквания към мениджърите за високо ниво на техните присъщо човешки качества. Както легендарният Диоген търси Човека, така меките умения като емоционална интелигентност, разбиране, мотивиране и ангажиране на служителите, творчество, иновативност и междуличностно общуване продължават да бъдат най-ценени в управлението.

Причината се крие в динамиката в работната среда в световен мащаб. Никога досега на едно място не са работили толкова различни поколения. Никога досега не е имало такова разнообразие в трудовите отношения. Днес мениджърите трябва да умеят да оценят и въвлекат в развитието на бизнеса, както енергията на младите и смели технократи, така и опита и мъдростта на тези, които са в края на кариерата си. Застаряването на населението и недостигът на квалифицирани работници често изискват нови стратегии като обучение на работното място и "внос" на работна ръка. Точно технологиите правят възможна и дистанционната работа в разпръснати екипи, както и по-гъвкави от трудовия договор отношения. Това прави средата на един мениджър много разнообразна, разностилна и разнопосочна – среда, която изисква много творчество, новаторство и меки управленски умения.

Не на последно място, трябва да посочим и натиска от поколението Y (хората, родени през 80-те и ранни 90-те на миналия век). Част от това поколение вече навлезе на управленски нива в корпоративната среда, а друга част влива енергията си в реализацията на собствени бизнес идеи. Футуристът Кари Уилиърд, която се занимава с бъдещето на работното място, пише в Harvard Business Review, че милениум поколението "винаги очаква да получи ясни насоки за постигане на успех и това очакване се пренася и на работното място". Още през 2013 г. изследването Oxygen на Google разкрива, че най-цененото управленско умение е способността на ръководителите да напътстват развитието (коучинг) на служителите си. Въпреки че мотивационният лектор и организационен консултант Саймън Синек твърди, че това очакване е резултат от "родителска грешка" и неправилно възпитание на миленъл поколението, тази тяхна нужда е факт. Как да се подходи към него е въпрос на талант, принципи и възможности, но е в рамките на отговорността на днешните мениджъри. Друга присъща на това поколение ценност е търсенето на смисъл и благородна цел във всяко бизнес начинание. Това поставя изисквани към фирмените лидери да бъдат отдадени на ясни каузи, които ще отприщят енергията на младите служители, както и да комуникират тези каузи по подходящ начин.

В тази сложна среда активното себепознание (mindfulness) се превръща в онази сила, която дава на лидерите нужната устойчивост и ясен поглед в бъдещето. Така се затваря кръгът, фокусиращ върху развитието на личностни умения у всеки, който търси кариера като бизнес лидер.

Как бизнес училищата развиват меките умения?

Проучване на Financial Times от 2017 г. разкрива, че коучинг уменията на мениджърите са много търсени, но крайно недостатъчни. Бизнес училищата предлагат като част от своите МВА програми различни методи за себепознание и изглаждане на меки и лидерски умения, но повечето са свързани с развитието на мениджърите, а не с обучението им как те самите да бъдат коучове. Себепознанието обаче е първата стъпка, която сама по себе си носи огромни ползи дори, ако не се стремите да добавите куочинг умения към своя управленски стил. Тук има огромно разнообразие от подходи, които МВА програмите ползват – от класическо консултиране за личностно развитие до поставяне на МВА студентите в екстремни условия, за пречупване на самоограниченията и разкриване на потенциала за лидерство. Но с новите изисквания от страна на работната среда бизнес училищата започват за предлагат и обучение по коучинг като част от МВА програмите си.

Как да изберем програма с поглед в бъдещето?

За да продължим в коучинг стил, от вас се изисква сами да потърсите отговорите на най-съществените въпроси. Ето няколко, които ще ви помогнат да съставите списък с критерии, по които да търсите най-добрите за вас МВА програми по отношение на парадокса "Човек-технология". След този процес на самопознание относно кое е най-важно за вас в една МВА програма вече ще имате насоки за фокусирано проучване и лични срещи с представители на бизнес училища.

- В каква степен фирмата ви е засегната от технологичната трансформация и разбирате ли какви промени ще настъпят в бранша след 5 години? Какво ви носи неувереност в тази ситуация? Кои свои знания и умения трябва да актуализирате?

- Каква част от задълженията си бихте поверили на автоматизирани системи и изкуствен интелект и каква роля бихте запазили за себе си? Доколко се доверявате на решения, взети въз основа на анализ на големи информационни масиви и интересувате ли се от алгоритъма, който стои зад резултатите? Какво ви носи неувереност в тази ситуация? Кои свои знания и умения трябва да актуализирате?

- С какво се гордеете по отношение на управлението на екипа си? Колко от подчинените ви са израснали по отношение на уменията, отговорностите и позицията си? В каква степен това се дължи на вас и в каква на техните усилия и амбиция? Как искате да се промени вашето участие в този процес? Какво трябва да промените в стила, знанията и уменията си, да за имате нова роля в процеса на развитие и израстване на вашия екип?

- Търсите ли обратна връзка за поведението и работата си и от кого? Кой още има поглед върху представянето ви? Чие мнение цените най-много? От кого приемате препоръки за подобрение на работата си? А защо не от другите? Успявате ли да приложите тези препоръки на практика и виждате ли промяна?

- Как изглежда най-разнообразният екип, в който сте работили? С какво това разнообразие ви помогна и с какво ви затрудни? Как би изглеждала идеалната работна среда/екип за вас и защо?

Как да обогатим МВА образованието си?

Ако вече сте избрали МВА програма или дори се обучавате, ползвайте подхода по-горе, да за прецизирате какви допълнителни знания и умения са ви нужни. Как да ги набавите? Проучете всички допълнителни услуги, които предлага МВА програмата ви, както и самото бизнес училище или университет (ако училището е част от университет). Проучете възможността да посещавате курсове от други програми в същото учебно заведение по време на или след завършване – много магистърски програми са посветени на технологичните аспекти на бизнеса, за които вече стана дума. Има тенденция университетите да предлагат безплатно обучение на своите възпитаници, след като завършат обучението си. Повечето бизнес училища предлагат и краткосрочни обучения в сертификационни програми или специализирани форми за топ мениджъри (executive education). Не забравяйте и възможностите за онлайн курсове (MOOC). Те могат да ви дадат много добра обща представа за тема, в която впоследствие да се задълбочите с по-изчерпателен курс на обучение. Една интересна краткосрочна форма на обучение са т.нар. boot camps – интензивна присъствена форма на обучение по дадена тема.

При всички случаи не спирайте да търсите и да учите. Поне в момента живеем в свят, който цени това.

Топ 10 тенденции в МВА образованието

#1 Увеличава се търсенето на кратките форми на МВА обучение (едногодишни програми). Мениджърите в по-стабилните икономики, изразяват известно предпочитание дори към програми, които позволяват съчетаване с работата. Но това зависи от кариерата цел.

#2 Има известна криза в търсенето на двугодишни МВА програми, но същевременно те си имат трайни привърженици в определени региони на света.

#3 Brexit не повлиява негативно върху интереса към МВА обучение във Великобритания.

#4 При кандидатстване за Executive MBA програми все повече бизнес училища ползват теста Executive Assessment като алтернатива на GMAT.

#5 GRE продължава да набира популярност като алтернатива на GMAT за прием в МВА програми, но някои училища изразяват категорично предпочитание към GMAT.

#6 Увеличава се ролята на технологични специализации в рамките на МВА програмите.

#7 МВА програмите акцентират все повече върху развитието на меки и лидерски умения, дори коучинг умения у студентите си.

#8 Бизнес училищата инвестират в интеграция на присъствено и дистанционно обучение чрез съвременни технологии, за да предоставят пълноценно обучение на студентите си и да се избегне конкуренцията между присъствени и онлайн програми.

#9 Висок резултат на теста GMAT си остава един от най-добрите начини за получаване на МВА стипендия.

#10 Завръща се интересът на работодателите към финансиране на обучението на служители в специализирани магистратури и МВА програми.

Визитка на автора

Илиана Бобова е консултант за международно образование и кариерно развитие и главен редактор в Advent Group, организатор на MBA изложенията Access MBA One-to-One. Тя работи индивидуално с кандидати за МВА и управленски магистратури от целия свят повече от 20 години. Има успешно приети студенти в Oxford Said, Cambridge Judge, HBS, LBS, IMD, INSEAD, Duke Fuqua и др. Работила е в отдел "Прием на студенти" за Executive MBA.
Парадоксът на съвременния бизнес свят е: колкото повече технологиите стават част от живота и бизнеса, толкова повече се ценят човешките качества като емоционалност, творчество, умения за общуване.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    caf1599640671684510 avatar :-(
    Olya Vok

    Защо така правите сега да не мога да прочета статията.....


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход