Михаел Вебер: Оттеглянето на документацията от КРС няма да окаже влияние върху сделката по принцип

Михаел вебер е оптимист за сделкта с НУРТС
Михаел вебер е оптимист за сделкта с НУРТС    ©  Архив ORS
Михаел вебер е оптимист за сделкта с НУРТС
Михаел вебер е оптимист за сделкта с НУРТС    ©  Архив ORS

Как ще коментирате последните законодателни промени, касаещи процеса на цифровизация в България? Какво ще предприеме ORS по въпроса?

- Компанията ни работи при стриктно съблюдаване на законовите изисквания. Някои от последните промени в българското законодателство, които засягат прехода към цифровизация, изглеждат нехарактерни и се разминават с обичайната европейска практика. Тези промени биха възпрепятствали сериозните международни компании с натрупан опит и експертно познание в областта да участват в цифровизацията и да инвестират в страната. ORS възнамерява да сезира съответните институции в България и на европейско равнище.

На какъв етап е сделката за продажбата на НУРТС?

- Тази седмица Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че започва задълбочено проучване на сделката. Ще продължим да предоставяме всяка необходима информация, изисквана от регулаторните власти. ORS беше избран за купувач след международен търг, нашите намерения са несъмнено сериозни и ще продължим работа в посока успешно приключване на сделката. Убедени сме, че процесът ще бъде завършен съобразно законовите изисквания.

Какви са плановете на ORS след окончателната продажба на НУРТС? Ще участвате ли в предстоящия конкурс за дигитални мултиплекси в България?

- Вече обявихме, че ORS планира модернизация на мрежата и подобряване на качеството на обслужване. Като се базираме на резултатите, които постигнахме в Австрия и на други пазари, ние разполагаме с ресурсите и с компетентността да осъществим успешно този процес. Нашият опит показва, че цифровизацията е комплексен процес, той засяга много от домакинствата - особено тези в неравностойно социално положение, и този процес може да бъде успешно завършен само със съвместни усилия и сътрудничество с операторите и съответните държавни институции.

Ако ORS получи възможността да развие дигиталните мултиплекси, как ще гарантира еднакво третиране на телевизионните програми при дигиталното излъчване?

- Това е принципен момент в нашата работа - равнопоставеността на клиентите. Следваме този принцип в Австрия и той е в основата на добрите и взаимно изгодни отношения с клиентите ни.

КЗК започна задълбочен анализ на продажбата на НУРТС, защото се опасява, че новият собственик ще предлага на по-високи цени услугите на НУРТС. Ако този анализ продължи около 3-4 месеца, ще повлияе ли това на преговорите за продажбата?

- Относно "страховете", за които говорите - ORS е компания, която доказано изпълнява поетите ангажименти и е отговорна в своите дейности, включително в областта на ценовата политика. Като се позоваваме на опита си, не очакваме, че радио-телевизионната индустрия може да се сблъска с нарастване на цените. А относно цифровизацията - по принцип тя води до редукция на разходите. Както вече отбелязах, нашите намерения са несъмнено сериозни, поели сме ангажимент към планираната инвестиция и ще продължим работа в посока успешно приключване на сделката за НУРТС при всички положения.

Как ще коментирате решението на БТК да изтегли от КРС документацията за продажбата на НУРТС?

- Това е техническа стъпка от правно естество - активите и честотите трябва да бъдат прехвърлени едновременно, за да се избегнат евентуални усложнения. Ето защо бе преценено, че е по-добре процесът с прехвърлянето на правата за излъчване да бъде забавен. Сегашното оттегляне на документацията от КРС няма да окаже влияние върху сделката по принцип.