Някои телевизии са по-равни от другите

Сега тв пазара изглежда хаотичен, но до изборите правителството ще пренареди сектора 

Някои телевизии са по-равни от другите

Правителството продължава с ударното изпълнение на плана за контролирано прекрояване на ефира

Весислава АНТОНОВА
5074 прочитания

Сега тв пазара изглежда хаотичен, но до изборите правителството ще пренареди сектора 

© shutterstock


Етапи на цифровизацията

Първа фаза на цифровизацията (от 2009 до юли 2010).Една компания ще получи след конкурс разрешение да изгради и експлоатира двата търговски мултиплекса с национален обхват, всеки от които може да излъчва 6 или 10 тв програми. На първия етап ще бъде изграден и трети - обществен мултиплекс, за който ще бъдат качени програмите на държавните БНТ и БНР. За него ще има специален закон. Собственикът му ще се избира с правила по този закон и няма да е лицето, изградило двата търговски мултиплекса.

Втора фаза на цифровизацията (юли 2010 до 2012) Конкурсът за собственика на трите мултиплекса при втората фаза, ще се провежда едновременно с конкурса за собственик на двата мултиплекса при втора фаза. КРС вече обяви конкурсите в Държавен вестник. В състезанието за втори етап на цифровизацията няма да получи разрешение за участие компания, която е участвала в първия конкурс.

Да, знаем, че парламентът е просто машина за гласуване на закони, които се измислят и пишат другаде, но всяко следващо доказателство за това става все по-дразнещо.

Миналата седмица две комисии в Народното събрание одобриха без никакви колебания на първо четене доста спорния законопроект за публичното радиоразпръскване, който правителството внесе малко по-рано. Това е последният закон от серията, регламентира предстоящата цифровизация на телевизионния ефир. Трансформацията можеше да демократизира тв пазара, да направи така, че в него да има повече телевизии с повече гледни точки и по-разнообразни програми. Вместо това БСП, ДПС и НДСВ решиха да циментират сегашното статукво на пазара и да разбутат място на него за близки до тях играчи. Така в последните месеци на управлението си коалицията ще начертае телевизионната карта за години напред (вижте таблицата) и печели в две посоки. От една страна, близки до нея компании получават достъп до ефира, от друга, в месеците преди изборите сегашните национални телевизии са зависими от решенията на властта.

Цифровият преход има в общи линии предизвестен сценарий и честотите отдавна са разпределени между големите национални търговски медии, новопоявилата се ТВ2 и набиращата скорост ТВ7. По всичко личи, че ако има конкурси, те ще са по скоро формални и ще са за каналите в графа "и други".

Миналата седмица законопроектът за публичното радиоразпръскване (ЗПР) беше обсъден на съвместно заседание на медийната и транспортната комисия в парламента, но дебатът беше много далеч от реалните проблеми на внесения лично от Сергей Станишев текст. Достатъчно емблематични бяха изказванията на депутатите от БСП Радослав Илиевски, зам.-председател на транспортната комисия, и на Станка Маринчева, член на медийната комисия. Според Илиевски "законопроектът е търсил баланс на интересите на президента, кабинета и Народното събрание. Той ще създаде ясни правила". Според съпартийката му от медийната комисия Маринчева пък "важното е, че ЗПР урежда участието на държавата в тези процеси. Още в първа глава е посочено и как ще се случва това. Всички се интересуват от официалната позиция на държавата. Никой не се интересува как се разпространяват програмите. Технологичната част на закона, откровено казано, на мен не ми е ясна".

В подобно състояние на неведение пребиваваше мнозинството от депутатите в двете комисии. Някои от тях знаеха, че определени текстове в него са писани, за да защитят интересите на икономически групировки, близки до управляващото мнозинство, и го коментираха в кулоарите, но гласуваха съобразно партийното решение за одобрение на проекта.

От заседанието във вторник пролича, че тройната коалиция ще подкрепи проекта макар и след симулиран дебат. Само НДСВ поставиха част от проблемите, но по традиция зам.-председателката на медийната комисия Весела Драганова обясни, че очаква неточностите да се решат и поправят между първо и второ четене. От опозицията най-остро реагира депутатът Румен Ангелов (преди повече от седмица преминал в парламентарната група "Ред законност и справедливост"), който в израз на безсилие дори демонстративно напусна съвместното заседание на медийната и транспортната комисия. В крайна сметка по предварителен сценарий без сериозен шум текстовете бяха приети единодушно.

Ако се чудите и защо големите телевизии не споменават (вече) нищо за приемането на тези закони, то е, защото в тях има текстове, които им гарантират сигурно място за основните и допълнителните програми в пакетите на мултиплексите – платформите за излъчване след цифровизацията.

В преходните и заключителните разпоредби на закона се правят промени във вече променените преди месец Закон за радиото и телевизията и Закон за електронните съобщения, които на практика гарантират на собствениците на Би Ти Ви и "Нова телевизия" - "Нюз корп." и MTG, да разпространят по шест свои програми след цифровизацията. Освен тях от промените ще се облагодетелства ТВ2, която получи същия статут като Би Ти Ви и "Нова" - на задължително разпространявана програма. Чрез редица законови процедури, въведени в трите закона, свързани с цифровизацията, качването на мултиплекс вероятно ще се осигури още и на контролираната от Ирена Кръстева ТВ7 и евентуално на Би Би Ти на Петър Манджуков и "Евроком" на Георги Гергов, ако те получат от КРС временни аналогови лицензи.

По всичко личи, че ударните темпове, с които управляващите приемат закони и провеждат конкурси, ще ощетят българските зрители по много директен начин. Надеждите, че предстоящата цифровизация ще демократизира ефира, няма да се оправдаят. Вместо това той ще бъде раздаден служебно от БСП, ДПС и НДСВ на близки до тях компании или на такива, които ще поемат предизборни ангажименти към сегашните управляващи. По-голямата част от цифровите честоти няма да бъдат раздадени с честни конкурси при ясни правила. Достъпът да ефира ще става служебно – само за заслужили деятели в мътното изкуство на политическите машинации...

Удобните законови норми

[1] Предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, различен от предвидения за разпространение на програмите на БНТ и БНР, за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, в изпълнение на Първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т) в Република България, приет от Министерския съвет, задължително разпространява програмите на лицензираните телевизионни оператори, които към влизането в сила на този закон отговарят на следните условия: 1. имат издадена лицензия за радио- и телевизионна дейност с национален обхват въз основа на проведен конкурс; и 2. разпространяват програмите си чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване; и 3. електронните съобщителни мрежи по т. 2 осигуряват достъп до програмата на не по-малко от 50 на сто от населението на страната.

[2] Предприятието по ал. 1 задължително разпространява и две програми, създадени за разпространение от телевизионен оператор, който притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с националенобхват, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията, чийто срок изтича след 2012 г

[3] Освен програмите по ал. 2 предприятието разпространява в некодиран вид задължително три лицензирани програми на телевизионния оператори по § 37а, ал. 2 и две лицензирани програми на телевизионния оператор по § 37, ал. 3.

[4] Предприятието по ал. 1 задължително разпространява една и една програма, създадена за разпространение от телевизионен оператор, който притежава разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с национален обхват, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията, чийто срок изтича след 2010 г.

[5] Предприятието, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват, в изпълнение на Първия етап от прехода, определен в Плана за въвеждане на цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване DVB-Tв Република България, приет от Министерския съвет, освен програмите по § 37, ал. 1 задължително разпространява и програмите на телевизионните оператори, които към момента на стартиране на предоставянето на услугите, съобразно издаденото разрешение, разпространяват програмите си чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, осигуряващи достъп до програмата на не по-малко от 50 на сто от населението на страната.

Етапи на цифровизацията

Първа фаза на цифровизацията (от 2009 до юли 2010).Една компания ще получи след конкурс разрешение да изгради и експлоатира двата търговски мултиплекса с национален обхват, всеки от които може да излъчва 6 или 10 тв програми. На първия етап ще бъде изграден и трети - обществен мултиплекс, за който ще бъдат качени програмите на държавните БНТ и БНР. За него ще има специален закон. Собственикът му ще се избира с правила по този закон и няма да е лицето, изградило двата търговски мултиплекса.

Втора фаза на цифровизацията (юли 2010 до 2012) Конкурсът за собственика на трите мултиплекса при втората фаза, ще се провежда едновременно с конкурса за собственик на двата мултиплекса при втора фаза. КРС вече обяви конкурсите в Държавен вестник. В състезанието за втори етап на цифровизацията няма да получи разрешение за участие компания, която е участвала в първия конкурс.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа


5 коментара
 • 1
  Avatar :-|
  SOROS

  бла бла бла лба ).
  СВИНЕ

 • 2
  ivan_tatarski avatar :-|
  Ivan Tatarski


  . . . Чест и почитания на авторката. Абсолятно е права. Дайте съвет какво можем да направим в тая извратена държава за да спре това безумие след като и изборите са вече почти обезмислени.

  Телевизията ТВ2 е пред фалит, но ще получи цифров ефир. Е какво всички да гледат Азис ли? Обзалагам се, че в много скоро време и ТВ7 ще има национален ефир - независимо дали ефирът (ефирите) на ТВ2 или по друг начин. Колкото и да им се иска на кръга около Капитал трудно ще извадят толкова пари, колкото ДПС за да направят телевизията си РЕ:ТВ национална и ще трябва да чакат. Щото си нямат чичко паричко като султана на Оман Кабус бен Саид - новия медиен султан в България. Защо според Вас с негови пари, прекарани през банката КТБ креатурите на ДПС купиха телевизия ТВ7, вестник “Експрес“, вестниците “Монитор“, “Телеграф“, “Политика“ , "Борба" В. Търново и т.н., както и мажоритарна собственост върху ИПК "Родина". Сега със собствеността си върху Полиграфическия комбинат и разпространителската мрежа контролира и вестниците "Стандарт", "Новинар" и др. И всичко това с парите на султанса на Оман. Който Апропо иска и да строи и петролопровода Бургас-Александруполис, както и нов завод за торове до Девня, магистрали, АЕЦ "Белене" и други разни неща в нашата контролирана от ДС и ДПС страна. И ще го направи човекът - има милиарди от петрол и послушковци, които да му уреждат нещата у нас, защо да не го направи. Ето как си уреди неговата телевизия да ТВ7 да започне да излъчва в столичния ефир на честотата която по някакъв начин първо беше попаднала при Красимир Гергов, после продадена на ТВ2, преодстъпена на ББТ, а сега дадена на ТВ7 и това без никакви конкурси, СЕМ-ове, НСРТ-та, КРС-та, Медиини комисии и тям подобни. Без лицензии, без разрешителни, въобще работи съмнителни. Но тези хора по отношение на медиите които в момента изкупуват на кило правят голяма грешка, защото пропускат нещо много важно. А то е, че хората просто няма да се поддадат на техните вестничета и телевизии. Как ти ще прокарваш влиянието си чрез “Експрес“, “Монитор“, “Телеграф“, “Политика“ и т.н. когато никой няма да е толкова глупав, че да ти купува вестничето и още повече да го чете. Как ти ще прокарваш влияние чрез телевизийката си, като никой няма да я гледа, независимо, че успяваш по съмнителен начин да се сдобиеш с национален ефир. Е, и какво от това. Дори електоратът на ДПС няма да гледа телевизииката на свойте си бейове, защото постоянно си гледат турска телевизия. Ако пообиколите турските села и циганските махали, ще видите че и върху най-бедните колиби има сателитни чинии, подарени им от разни мюсюлмански фондации, купени сррещу символични 50 лв. или разменени срещу една коза в Кърджали. Така и продажните телевизиики ще затънат и лъжливите вестничета ще спрат да излизат, което е добра новина, защото ще се намали консумацията на хартия и изсичането на дървета.


  А телевизийте ще продължават да печелят я, как да не печелят телевизиите. Това им е основната цел на българските телевизии - да облагодетелстват собствениците си с пари и влияние и да затъпяват хората. А, и да служат на политиците, защото така се печели повече.

  Падало доверието в телевизиите. Ами ще пада, как няма да пада. Щото хората просто не искат да гледат правителствени подлоги и репортажчета за цигани и за дупките по улиците, когато в същото време се мълчи за това как мошенниците от правителството крадат стотици милиони, малтретират дори убиват безнаказано. Осъзнавате ли, че вече почти 3 милиона от българите живеят извън България, а небългарите у нас са вече над 1 милион. Не е трудно да се пресметне ако се запази тази подкрепяна от властта тенденция, след колко години България вече няма да е на българите. Не казвам нищо лошо за другите етноси, а само споделям, че телевизиите са сред механизмите за унищожаването на българщината.
  Спомняте ли си забележителния документален сериал "Българите", който бе излъчен в 10 серии по БТВ преди две години. Не знам как е пробил до ефира, но той предизвика много силно въздействие върху масата българи и събуди интереса им към родната ни история. Сериалът направи уникални рейтинги, според официално обявените данни и БТВ вдигна цената за рекламата в неделя следобен и се хвалеше, че пак е задминала останалите.
  А сега защо не пробвате да прочетете какво пише за документалния сериал "Българите" в интернет страницата на БТВ. Пробвайте и ще видите че не пише абсолятно нищо. Няма нито дума за "Българите" нито за автора му Пламен Петков, който дълго работеше в телевизията. Всичко е заличено сякаш не се е случвило. Наскоро, заради интерес от чужбина се опитах да събера информация за екипа направил "Българите" и се оказа, че нито един, ама наистина нито един от тях вече не работи в БТВ. Всички са уволнени или принудени да напуснат. Някои даже извън страната. Защо ли?
  Няколко пъти писах и до БТВ със запитване за сериала "Българите", но те не ми отговарят. Не милеят те за българското, ама хич.
  Така че няма да се учудя ако наистина в крайна сметка ДПС, турската "Доган Холдинг" или араби купят БТВ, каквито интереси имаше, докато телевизията се продаваше преди да започне финансовата криза. То и сега арабите имат участие в телевизията, ама за това не се пише и говори. Нали БТВ е собственост на Нюзкорп, а ако погледнете списъка на акционерите на компанията ще видите, че най-сериозните съдружници на Мърдок са именно от Саудитска арабия. Въпроси??? Жалкто е, че властта в България работи срещу мнозинството българи, а собствениците на телевизиите иска само да печелят колкото се може повече пари независимо по какъв начин. Естествено и едните и другите скрупули нямат. И нова телевизия е същата с простащините, които бълва и БНТ с притворството и службата на началниците си от горните етажи на властта.
  Бог да пази България! ... и българите!

 • 4
  Avatar :-|
  paradoxgirl

  "Конкурсът за собственика на трите мултиплекса при втората фаза, ще се провежда едновременно с конкурса за собственик на двата мултиплекса при втора фаза." = ?! Само аз ли нещо не схващам смисъла?

 • ЙЪН РАЙТ

  АБСОЛюТНО СЪМ СЪГЛАСЕН С НОМЕР 3!!!!! А КАКВО ОБИДНО И НЕЦЕНЗУРНО ИМА В НЕГОВОТО МНЕНИЕ??? АБСОЛюТНИ ФАКТИ!!!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал