Какво се случва с новия собственик на TV7

Журналистите в ТВ7 все още очакват развръзката от сложната ситуация в медиата

Какво се случва с новия собственик на TV7

Търговският регистър за втори път отказа да впише промени в управлението на доскоро свързаната с Цветан Василев медиа

Весислава АНТОНОВА
18865 прочитания

Журналистите в ТВ7 все още очакват развръзката от сложната ситуация в медиата

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА


Ще имат ли TV7 и News7 най-накрая нов собственик, кога ще стане това и кой ще бъде той? Това е най-чаканата новина за двете телевизии, които от няколко години са свързвани с мажоритарния собственик на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев. Собствеността им винаги е била скрита зад офшорни компании с неясни собственици и подставени лица, но пък и винаги е била ясна.

През годините TV7 и News7 винаги са изглеждали като заложници на политически и икономически интереси и така загубиха най-ценния капитал за една медиа - доверието. Начинът, по който в момента се случва промяната в собствеността им, по-скоро отново дава знаци, че телевизиите ще продължат да бъдат използвани като инструмент за прокарване на интереси, нямащи нищо общо с обществената функция на една медиа.

Оплетени собствености

Тази седмица Агенцията по вписванията за втори път отказа да впише промени в управлението и собствеността на TV7. Причината е съвсем проста - нарушен е Търговският закон.

Първият опит за промяна на собствеността на телевизията е от 12 май. Тогава адвокат Ивайло Боев подава заявление в Търговския регистър, с което се искат промени в партидата на "ТВ Седем" ЕАД. Като едноличен собственик на дружеството е посочена бургаската "Праймедия" ЕООД на Асен Денков Асенов - приятел и бизнес партньор на члена на Националния съвет на БСП Николай Малинов, за когото през април стана ясно, че влиза в управлението на TV7. Според документите Асенов става представител на дружеството и член на Съвета на директорите заедно с Явор Цеков и Николай Малинов. По подаденото заявление обаче е постановен отказ. Проблемът е, че при представената от адвокат Боев книга на акционерите на дружеството става ясно, че е имало предходно прехвърляне на акциите, което е трябвало да се впише в регистъра предварително.

На същата дата и от същия адвокат е подадено сходно заявление и за "Балкан българска телевизия" (News7), като единствената разлика е, че в съвета на директорите се иска вписване не на Явор Цеков, а на американския гражданин Джон Ханик. За едноличен собственик отново е посочена фирмата на Асенов "Праймедия". Длъжностното лице по вписванията отново отказва да направи вписването.

Вероятно като опит да се поправят неточностите в регистъра е вписано решение на съвета на директорите на собственика на TV7 "Краун медиа" ЕАД от 2014 г. От него става ясно, че още през миналата година акциите на канала са били прехвърлени на ново дружество - "Капленд" ЕООД, с българска регистрация и унгарски собственик - Газдаг Нандор.

Друг документ от 2014 г., чиято точна дата липсва, показва, че съветът на директорите на "Краун медиа" взима решение за сключване на цесия, с която "Капленд" купува вземането на "Краун медиа" към свързаното с Цветан Василев ТЦ-ИМЕ по договор за паричен заем от 19 септември 2013 г. до размера на сумата от 16.5 млн. евро (32.27 млн. лв.). Самото прехвърляне е станало с джиро върху временното удостоверение и е с дата 29.11.2014 г. Новият собственик на акциите – "Капленд", е вписан и в книгата на акционерите на "ТВ Седем". Пак с джиро на 25.03.2015 г "Капленд" прехвърля правото на собственост върху акциите на "Праймедия" на Асен Асенов.

Преди месец върху същите акции беше наложен запор от Националната агенция за приходите (НАП) заради задължение на "Краун медиа". В такъв случай законно ли е извършеното прехвърляне, попитахме адв. Петър Нинов от Софийската адвокатска колегия. Той е специализирал търговско и данъчно право в Белгия, представлявал е в съда и е консултирал по въпросите на дружественото право и несъстоятелността редица дружества от индустрията, финансовия сектор и строителството. "Законът постановява, че прехвърляне на дялове и акции, включително поименни, след налагане на запора от Националната агенция за приходите няма действие по отношение на публичния взискател. И двете сделки за прехвърляне на акциите обаче са извършени преди датата на налагане на запора", коментира пред "Капитал" адв. Нинов. По думите му условията за действителност на сделките са изпълнени – временното удостоверение е прехвърлено с джиро и прехвърлянето е вписано в книгата на акционерите. "Обявяването на сделките в Търговския регистър има по-скоро оповестителен характер, но не е условие за тяхната действителност. Ето защо "Праймедия" би било в правото си да претендира, че е новият едноличен собственик на капитала на "ТВ Седем" ЕАД", каза адв. Нинов.

Правна тежест

Каква обаче е правната стойност на всички тези действия, при положение че TV7 се управлява от временен синдик, а в края на април съдебен изпълнител и полиция започнаха опис и изземване на имуществото на телевизията заради необслужения дълг към КТБ? Синдикът беше назначен от съда с обезпечителни функции и по закон дружеството длъжник не може да извършва правни сделки без предварителното му съгласие. "Тази забрана не се отнася обаче до разпоредителни сделки с акциите в "ТВ Седем" ЕАД, тъй като уставният капитал не е част от имуществото на дружеството и ако бъде открито производство по несъстоятелност, няма да влезе в масата на несъстоятелността", обясни адв. Нинов.

Решението за разпореждане със 100% от акциите на "ТВ Седем" е взето от съвета на директорите на "Краун медиа". Това е станало още през 2014 г., т.е. преди 3.04.2015 г. - датата на запора върху акциите, наложен от НАП. Друг детайл е, че запорът е наложен не върху всички акции от капитала на телевизията, а върху приблизително една трета от тях. Това означава, че дори и след налагането на запора "Краун медиа" може съвсем свободно да се разпорежда с останалите две трети от акциите.

За "Балкан българска телевизия" ЕАД (News7) ситуацията е почти идентична. Също е поискано назначаване на временен синдик, но молбата на "Ноу фрейм медиа България" АД (свързана до неотдавна с Николай Бареков) за несъстоятелност е отхвърлена. Отново акциите са прехвърлени с джиро на "Капленд" ЕООД като цена по договор за цесия. Оттам "Капленд" ги прехвърля на "Праймедия" ЕООД. Върху акциите от капитала на "Балкан българска телевизия" ЕАД също е наложен запор от НАП, този път върху всичките 50 000 акции. Двете прехвърляния с джиро, също като в случая с "ТВ Седем" ЕАД, са извършени преди датата на запора.

Рискът да притежаваш ТV7 и News7

Преди две седмици изпълнителният директор на ТВ7 Кирил Благоев твърдеше, че има "сериозни намерения от инвеститори" към медиата. "Те присъстваха дори на разговорите ни със синдиците на банката", поясни тогава той и обяви, че до края на месеца в Търговския регистър ще бъде публикувана фирмата, която ще влезе в ТV7. По думите на шефа на фонда за гарантиране на влоговете Росен Миленков обаче за момента синдиците нямат информация за евентуален инвеститор. Преди повече от месец бе обявено, че телевизията ще бъде купена от гръцкия бизнесмен с руски връзки Янис Карагиоргис, но това така и не се потвърждава до момента. До редакционното приключване на "Капитал" Николай Малинов не отговаряше на мобилния си телефон, за да даде повече подробности около случващото се в TV7.

В ситуацията, в която се намират TV7 и News7, едва ли някой инвеститор би се съгласил да стане собственик на дружество, срещу което се води дело за откриване на производство по несъстоятелност. Освен ако не възнамерява да покрие всички задължения на "ТВ Седем". В този случай ще отпаднат предпоставките за откриване на такова производство – неплатежоспособност и/или свръхзадълженост на длъжника.

От изказване на шефа на Фонда за гарантиране на влоговете в банките Радослав Миленков стана ясно, че дългът по кредита на телевизията към фалиралата банка е 2.5 млн. лв., но ТВ7 дължи стократно повече, тъй като собственикът - офшорната "Краун медиа", е получил около 200 млн. лв. през една от фирмите на Цветан Василев - ТЦ-ИМЕ, която също има сериозни задължения към КТБ. ТЦ-ИМЕ разпространиха писмо, изпратено до премиера, главния прокурор и ръководството на фонда за гарантиране на влоговете, в което твърдят, че телевизията им дължи 288 млн. лв. 

Ако срещу "ТВ Седем" бъде открито производство и дружеството бъде обявено в несъстоятелност, ще се стигне до осребряване (разпродаване) на имуществото на телевизията и с получените средства ще се удовлетворят вземанията на кредиторите. В този случай "Праймедия" като едноличен собственик на капитала на телевизията най-вероятно няма да получи нищо, тъй като законът казва, че акционерите носят имуществена отговорност за задълженията на длъжника до размера на своя дял от капитала (на притежаваните от тях акции). Тоест "Праймедия" би се лишила изцяло от направената инвестиция, ако допусне да се стигне до обявяване на телевизията в несъстоятелност, което би противоречало на всякаква здрава логика.

"Мотивите на едно дружество да прехвърли акции вместо продажна цена по договор за цесия може да са най-различни", коментира адв. Петър Нинов. По думите му не е изключено по този начин дружеството да цели и някакъв вид данъчно оптимизиране, например отлагане на плащането на данъчни задължения за бъдещ период или намаляване на размера на облагаемата печалба. Също така възможно е придобитото с договора за цесия вземане да е несъбираемо. В този случай, ако дружеството има задължения към кредитор, чрез подобна сделка то може да защити актива си от евентуални съдебни претенции на кредитора.

Казано на по-прост език, дружеството прехвърля акциите на свързано лице, а в замяна придобива едно "кухо" право на вземане. В резултат на това кредиторът се лишава от възможността да си събере вземането от първото дружество, а второто дружество придобива ценен актив. В конкретния случай е възможно, ако "Краун медиа" придобие от "Капленд" ЕООД вземане към ТЦ-ИМЕ АД, но в същото време се и явява длъжник на ТЦ-ИМЕ АД, да се цели обикновено прехващане на насрещните задължения. "По този начин задължението на "Краун Ммедиа" ЕАД към ТЦ-ИМЕ АД ще бъде значително намалено", обяснява адв. Нинов.

Да разбереш кой е бил, е и ще бъде собственик на ТВ7 е труден въпрос с още по-сложен отговор. А и дори когато собственикът е известен, това не означава, че са ясни неговите интереси, целите, които преследва през медиата, и начините, по които я финансира. Собствениците освен това също са обект на външен натиск. Това е най-сериозният проблем на медийния пазар в България, който е доминиран от медии с фалшиви гласове.

Ще имат ли TV7 и News7 най-накрая нов собственик, кога ще стане това и кой ще бъде той? Това е най-чаканата новина за двете телевизии, които от няколко години са свързвани с мажоритарния собственик на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев. Собствеността им винаги е била скрита зад офшорни компании с неясни собственици и подставени лица, но пък и винаги е била ясна.

През годините TV7 и News7 винаги са изглеждали като заложници на политически и икономически интереси и така загубиха най-ценния капитал за една медиа - доверието. Начинът, по който в момента се случва промяната в собствеността им, по-скоро отново дава знаци, че телевизиите ще продължат да бъдат използвани като инструмент за прокарване на интереси, нямащи нищо общо с обществената функция на една медиа.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход