Скоростно КЗК разреши на Пеевски и Кръстева да купят "Канал 3"

Регулаторът се произнесе по искането за рекордно краткия срок от 10 дни. И въобще не провери дела на фамилията на медийния пазар

Разрешението на ръководената от Петко Николов комисия е от 1 септември и идва само седем работни дни (във ваканционния август) след подаването на уведомлението за концентрация на 21 август<br />
Разрешението на ръководената от Петко Николов комисия е от 1 септември и идва само седем работни дни (във ваканционния август) след подаването на уведомлението за концентрация на 21 август<br />    ©  Юлия Лазарова
Разрешението на ръководената от Петко Николов комисия е от 1 септември и идва само седем работни дни (във ваканционния август) след подаването на уведомлението за концентрация на 21 август<br />
Разрешението на ръководената от Петко Николов комисия е от 1 септември и идва само седем работни дни (във ваканционния август) след подаването на уведомлението за концентрация на 21 август<br />    ©  Юлия Лазарова
В подобни кратки срокове КЗК се е произнасяла само два пъти през последните години по производства за концентрация – при сделките за "Булгартабак".

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши скоростно сделката, с която депутатът от ДПС Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева купуват "Канал 3". Чрез компанията "Нова българска медийна група холдинг" двамата ще придобият 100% от капитала на собственика на телевизията – "Елит медиа България".

Разрешението на регулатора е от 1 септември и идва само седем работни дни (във ваканционния август) след подаването на уведомлението за концентрация на 21 август, става ясно от регистъра на КЗК. Законовият срок за произнасяне, в случай че регулаторът не започне задълбочено проучване, е един месец, а практиката показва, че при разрешаването на сделки ръководената от Петко Николов комисия обикновено не бърза с оповестяването на решения (сега го прави за два дни).

Всъщност, в подобни кратки срокове КЗК се е произнасяла само два пъти през последните години по производства за концентрация – при сделките за "Булгартабак", където зад серията анонимни офшорни собственици на практика отново стои Делян Пеевски (по думите на бившия му партньор Цветан Василев).

Няма нужда от анализ

През "Нова българска медийна група холдинг" Ирена Кръстева и Делян Пеевски са собственици на вестниците "Телеграф", "Монитор", "Политика" и великотърновския "Борба". До миналия месец Кръстева притежаваше самостоятелно дружеството "Балканска медийна компания", което е едноличен собственик на "Нова българска медийна група холдинг", но от документи в Търговския регистър стана ясно, че на 17 август Пеевски е придобил от майка си 50% от акциите на "Балканска медийна компания". Кръстева участва и в управлението на няколко компании за разпространение на печатни медии. Разширяването на медийната група и с телевизия е поредният пример, в който КЗК не предприема задълбочено изследване на връзки на медийния пазар – както не го направи и когато свързвани с Пеевски компании придобиха почти всички дружества за разпространение на вестници.

От първоначалното съобщение до КЗК, с което купувачът иска разрешаването на придобиването, се вижда тезата му, че сделката няма да окаже влияние, тъй като "характерът на извършваната от участниците в концентрацията дейност не позволява идентифицирането на пазари, върху които сделката ще окаже въздействие, поради липсата на хоризонтални и вертикални ефекти, както и липса на отношения на свързани пазари".

Формалното обяснение за липсата на пазарен анализ и проверка на очакваните ефекти в решението на регулатора са ниските обороти на участващите в сделката компании. Според изискването на закона, при сливания и придобивания участниците трябва да уведомят предварително КЗК, в случай че общите им обороти за предходната финансова година са над 25 млн. лв. и оборотът на поне две от участващите компании или този на придобиваното дружество за същия период е над 3 млн. лв.

Проверката на КЗК установява, че тези условия не са изпълнени, поради което не е необходимо предварително уведомление, а съгласно трайната си практика, комисията не извършва пазарен анализ и оценка на ефектите от подобни сделки върху конкурентната среда.

Според финансовия отчет на "Елит медиа България" общите приходи за 2014 г са 2.2 млн. лв., като се увеличават със 198 хил. лв. спрямо година по-рано. Финансовият резултат е отрицателен – загуба от 4 хил. лв., като се свива спрямо отчетената за 2013 г. загуба от 44 хил. лв. Към март 2015 г. в дружеството са наети 80 души, при 56 служители в края на миналата година.

Компанията купувач "Нова българска медийна група холдинг" притежава различни участия и в други дружества от групата на Ирена Кръстева. Приходите за 2014 г. са 3.2 млн. лв., като се свиват в сравнение с отчетените година по-рано 4.2 млн. лв. Още по-осезаемо е намаляването на печалбата – от 3.3 млн. лв. през 2013 г. до 536 хил. лв. за миналата година. Участията в предприятия от групата са оценени на 29 млн. лв., а задълженията към свързаните дружества са 34.5 млв. лв.

От решението на КЗК става ясно, че при разглеждането на искането за концентрация комисията е разглеждала и данните за оборота на едноличния собственик на "Нова българска медийна група холдинг" – "Балканска медийна компания". От консолидирания отчет на дружеството се вижда, че за 2014 г. общите му приходи са били 27.6 млн. лв., но 6.3 млн. лв. от тях са финансови приходи, които според определението в закона не се включват в изчисляването на оборота при концентрации. Това позволява на КЗК и да постанови, че сумата от общите обороти на предприятията участници в концентрацията не надвишава 25 млн. лв. и да избегне извършването на анализ на пазара.

Именно финансовите постъпления са в основата и на значително по-високите общи приходи, отчетени година по-рано – за 2013 г. групата има общи приходи от 66.6 млн. лв., от които 48 млн. лв. са финансови. Консолидираните приходи на "Балканска медийна компания" само от оперативна дейност за миналата година пък са 21.3 млн. лв., при 18.4 млн. лв. година по-рано.  

Комисия на монопола

Решението на ведомството обаче стои повърхностно - само приходите на "Телеграф" за миналата година са почти 12 млн. лв., на "Монитор" са 3.5 млн. лв., на "Меридиан мач" още 2.5 млн. лв., отделно идват и оборотите в разпространителските дружества. И това е само официалната част от семейния медиен бизнес. И ако антимонополната комисия не е вижда смисъл да проверява разширяването на най-големия на медийния пазар, то тогава под въпрос е смисълът от съществуването на самия регулатор.

Още от Капитал

Радиопазарът в България

Радиопазарът в България

Минало, настояще, бъдеще

Минало, настояще, бъдеще