Новият брой:
Какво се случва в държавата

Боян Иванович: Време е за следващото ниво - да преживяваме комуникацията с помощта на технологиите

Изпълнителният директор на комуникационна агенция Intelday Solutions за предстоящите предизвикателства в бизнеса

Боян Иванович е изпълнителен директор на комуникационна агенция Intelday Solutions. Агенцията е на пазара от 2001 година и от създаването си е една от водещите в сектора. В основата на бизнеса на компанията стои стратегическото консултиране, интегрираните комуникации и иновативните решения, базирани на анализ на данни.
Боян Иванович е изпълнителен директор на комуникационна агенция Intelday Solutions. Агенцията е на пазара от 2001 година и от създаването си е една от водещите в сектора. В основата на бизнеса на компанията стои стратегическото консултиране, интегрираните комуникации и иновативните решения, базирани на анализ на данни.
Боян Иванович е изпълнителен директор на комуникационна агенция Intelday Solutions. Агенцията е на пазара от 2001 година и от създаването си е една от водещите в сектора. В основата на бизнеса на компанията стои стратегическото консултиране, интегрираните комуникации и иновативните решения, базирани на анализ на данни.    ©  Intelday Solutions
Боян Иванович е изпълнителен директор на комуникационна агенция Intelday Solutions. Агенцията е на пазара от 2001 година и от създаването си е една от водещите в сектора. В основата на бизнеса на компанията стои стратегическото консултиране, интегрираните комуникации и иновативните решения, базирани на анализ на данни.    ©  Intelday Solutions
Бюлетин Маркетинг и реклама Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа

Комуникациите постоянно се развиват и надграждат. Какви са новостите и предизвикателствата за комуникационния бизнес?

Предизвикателството се състои в това всички ние в сектора да успеем да предоставяме и новите, и вече утвърдените продукти и услуги в нова среда и постоянно променящ се контекст. Дори не е необходимо да споменавам скоростта, с която се разпространява информацията, при това по все по-неочаквани канали и форми. Наложително е да се съобразяваме с различния светоглед на младите хора, които навлизат в бизнеса и управлението. Това е съвсем ново предизвикателство, но и невероятна възможност компаниите в нашия сектор да са иновативни. Затова и ние се стремим да развиваме оригинални комуникационни решения, които да откликнат на днешната нестандартна виртуална вселена.

Комуникациите постоянно се развиват и надграждат. Какви са новостите и предизвикателствата за комуникационния бизнес?

Предизвикателството се състои в това всички ние в сектора да успеем да предоставяме и новите, и вече утвърдените продукти и услуги в нова среда и постоянно променящ се контекст. Дори не е необходимо да споменавам скоростта, с която се разпространява информацията, при това по все по-неочаквани канали и форми. Наложително е да се съобразяваме с различния светоглед на младите хора, които навлизат в бизнеса и управлението. Това е съвсем ново предизвикателство, но и невероятна възможност компаниите в нашия сектор да са иновативни. Затова и ние се стремим да развиваме оригинални комуникационни решения, които да откликнат на днешната нестандартна виртуална вселена.

Едно такова комуникационно решение е въвеждането на социалното приложение TikTok в услуга на клиентите ни. С включването на този канал в комуникационния микс постигнахме завидни резултати и само за две седмици надминахме последователите от другите социални медии, залагайки само на органично съдържание. Именно съдържанието носи смисъла на една кампания - без креативни, таргетирани и добре обмислени послания, тя няма как да е ефективна, колкото и да е ефектна откъм визуализации.

От друга страна, все повече комуникационни агенции наблягат на данните и анализа на потребителското поведение - зона, която като че ли бе запазена основно за маркетинг агенциите. С трансформацията на комуникационния пазар наблюдението на потребителските нагласи започна да придобива все по-централна роля при изграждането на комуникационни стратегии. Ние ще продължим да комбинираме данните с креативността, подход, който трябва да е в основата на стратегическите комуникации, за да прогнозират бъдещите тенденции и зареждат PR кампаниите и кризисния мениджмънт със съдържание.

Вие работите и на чужди пазари, виждате ли на практика тези промени в глобален мащаб? Променят ли се практиките и разбиранията в България? Как подхожда Intelday?

Измерването на комуникационните усилия е ключова услуга в портфейла не само на нашата компания, но и на почти всички съвременни комуникационни агенции, защото те стоят в основата на базираните на данни оценка и управление на риска и дават възможност да се прогнозира поведението на потребителите.

В глобален план това е изискване и на бизнесите към комуникаторите, които винаги са търсили ефективност на инвестициите и ефект от комуникациите, които да са измерими и проследими и доказано да подкрепят целите и развитието на компаниите. Измерването на ефекта от комуникацията е стандартна, но и ключова практика от поне десетилетие. В България под натиска на клиентите все повече наши колеги започнаха да предлагат подобна услуга. За Intelday това не е просто услуга от портфолиото ни, а сме вградили изследванията, анализа на данни, информация и поведение в целия процес на стратегическо планиране и предоставяне на комуникационни услуги.

Като ексклузивни партньори на глобалните мрежи PROI и Cathay Communications работим по някои от най-вълнуващите проекти и клиенти в световен мащаб. Тези партньорства създават за нас нови пазарни възможности и дългосрочни механизми за обмен на информация и глобално ноу-хау.

За последната година имаме реализирани редица кампании с наши партньори в САЩ и Европа, а в началото на тази стартираме големи комуникационни проекти във фармацевтичния сектор, бързооборотните стоки и сферата на телекомуникациите. Този бизнес модел поддържа погледа ни към комуникациите свеж и винаги в режим на предизвикателство. Това ни помага както да се развиваме като екип, така и да въвеждаме в реалната си работа новите и добри практики в професията и бизнеса.

Последното признание за нашата работа дойде преди месец, когато спечелихме две награди за постижения от най-голямата световна организация на комуникационните консултанти International Communications Consultancy Organization (ICCO). Intelday стана първата и единствена българска агенция, която печели първа награда в категорията Public Affairs. Второто признание е персонално за мен в категорията Rising Star of the Year, която отличава млади лидери, доказали своя професионализъм и лидерски качества и с най-голям потенциал за бъдещо развитие и постижения.

И накрая, каква е вашата визия за бъдещето на комуникационната индустрия и кой ще е основният двигател на промяна?

С една дума - технологиите. В едно изречение - време е да преминем на следващото ниво - да преживяваме комуникацията с помощта на технологиите.

Според последните проучвания на медийното поведение, потребителите се информират почти изцяло от социалните медии, като често използват телевизията и радиото като фонов шум, докато вършат нещо друго. Това рефлектира и върху рекламните бюджети. Въпреки че телевизията все още е доминиращ канал по отношение на нетните рекламни инвестиции и постоянно говорим, че дигиталните медии я настигат и дори понякога надминават по този показател, бизнесът не е проактивен, а реактивен на тези промени. Днес социалните медии изпълняват изцяло базисните функции на медиите, а именно информационната, развлекателната, социалната и политическата. В този смисъл те играят кардинално важна роля в оформянето на обществените настроения.

Потребителите вече са се прехвърлили в социалните платформи и ако бизнесът и особено ние, комуникационните консултанти, не реагираме с адекватни промени на нашите бизнес модели и практики, ние рискуваме да продължаваме да догонваме потребителя по пътя му в дигиталното пространство, вместо да вървим с него.

Тази промяна ще стане особено осезаема с въвеждането на революционни технологии като 5G, която обещава да трансформира редица индустрии, и смятам, почти изцяло сектора на комуникациите. Разгръщането на технологията 5G ще отключи нова вселена за комуникаторите и ще позволи, в рамките на съществуващите законови регулации, да достигнем до потребителите по напълно нови канали. Умните домове на бъдещето ще осигурят редица нови посоки за комуникация с потребителите и ще доведат до създаването на микро общности, които ще са новото предизвикателство пред съвременния комуникатор.

Ако днес все още говорим за потребление на съдържание и емоционално свързване с бранд, продукт, компания, 5G технологията ще осигури възможността реално да изпитваме и да създаваме лично и споделено преживяване. Истината е, че ние все още не сме подготвени да преживяваме комуникацията и да не сме само реципиент. С въвеждането на тези технологии, комуникацията ще достигне пълния си потенциал да бъде преживяване и да създава смислен разговор.

Агенцията

Intelday Solutions е ексклузивен партньор за България в най-голямата световна мрежа от независими комуникационни агенции PROI Worldwide, която оперира на над 50 пазара. Компанията e част и от глобалната мрежа от комуникационни консултанти на Cathay Communication, която е най-новото допълнение към глобалната Cathay Group, състояща се от консултанти в сферата на правни, данъчни, счетоводни, управление на интелектуалната собственост и инвестиционни услуги, и подпомага бизнесите, които планират инвестиции в Китай и експортно ориентирани китайски компании.