Новият брой:
Чудото на езика

Близост по време на отдалеченост или как да помогнем на лидерите да помогнат на екипа си

Светлана Савова, управляващ партньор на V+O Bulgaria, водеща агенция за стратегически комуникации в Югоизточна Европа с офиси в 7 държави

Близост по време на отдалеченост или как да помогнем на лидерите да помогнат на екипа си
Близост по време на отдалеченост или как да помогнем на лидерите да помогнат на екипа си
Бюлетин Маркетинг и реклама Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа

Онова клише "Да излезеш извън зоната си на комфорт", не може да е по-истинско от сега. Зона на комфорт просто не съществува. Стоим в режим на stand by и търсим "мрежа". Тази гарантирана връзка в мрежата, обаче липсва. И сме уморени от желанието ни за привидна стабилност.

Целият ни живот без ориентир предизвика промени. Някои от тях добри. Съпричастността и емпатията живеят с нова сила. Преосмислят се лични амбиции. Задаваме си въпрос как сме живели досега. Стана ясно, че не е все едно кой те управлява и какво е твоето участие в обществения процес. Стана ясно, че ролята на всеки е важна и трябва да се изиграе в точния момент. Че маркирането на дейност, няма да помогне. Трябва да си вземем отговорността в ръце и да направим нещо полезно. Онова, което можем най-добре.

Онова клише "Да излезеш извън зоната си на комфорт", не може да е по-истинско от сега. Зона на комфорт просто не съществува. Стоим в режим на stand by и търсим "мрежа". Тази гарантирана връзка в мрежата, обаче липсва. И сме уморени от желанието ни за привидна стабилност.

Целият ни живот без ориентир предизвика промени. Някои от тях добри. Съпричастността и емпатията живеят с нова сила. Преосмислят се лични амбиции. Задаваме си въпрос как сме живели досега. Стана ясно, че не е все едно кой те управлява и какво е твоето участие в обществения процес. Стана ясно, че ролята на всеки е важна и трябва да се изиграе в точния момент. Че маркирането на дейност, няма да помогне. Трябва да си вземем отговорността в ръце и да направим нещо полезно. Онова, което можем най-добре.

Преподредихме важното за нас. В семейството, в компаниятая в която работимя и в обществото. Дистанцията и в пряк, и в преносен смисъл, помага да видим какво ни липсва. Липсва ни близост и споделяне. Думите могат да бъдат силно оръжие за справяне с тревогата, особено когато сме затворени в нещо, което не познаваме.

Ролята ни като агенция за стратегическа комуникация е да разберем какво и как се променя в компаниите. Какво се случва в главите на хората, екипите? Как липсата на контрол влияе върху решенията, които вземаме всеки ден - в личен и професионален план? Как фоновото безпокойство намалява мотивацията, енергията и производителността?

Създадохме продукт - хибрид между психология и комуникация, в партньорство със специалисти терапевти. Той помага на лидерите да помогнат на екипите си. Да обърнат внимание на собствената си психика и да работят с колегите си за справяне с изпитанията. Минаваме през одит на средата, специализирана психологическа подкрепа на групово ниво, стратегическо консултиране за промени в комуникацията, обновяване на работодателска марка и подкрепа за продуктивността на организационната култура.

Средното ниво мениджъри са най-уязвимата част. Върху тях пада товар по управление на трансформацията и поддържане на ангажираността. От една страна стоят цели и срокове, поставени от висшия мениджмънт, а от друга - екип, който трябва да мотивират. Искаме да омекотим неравностите по пътя: стрес и психично здраве; комуникация и екипност; ангажираност и продуктивност на хората.

Управление на стреса означава умение за саморегулация на тревожността, деескалиране на напрежението, валидиране на емоциите, правилно общуване, водачество с усещане за общност, даване и получаване на подкрепа.

Когато знаем, че сме в "приятелска" среда, която е готова да изслуша притесненията ни, много по-лесно стигаме до решение. Този разговор обаче има нужда от подбор на правилните думи. Думи, които помагат. Които вместо да всяват страх, ще доведат до разбиране.

Това за нас е истинска близост във време на отдалеченост. Това е нашата роля, защото това можем най-добре.