Пазарът на онлайн реклама

Инвестициите продължават да нарастват

Дигиталната реклама остана незасегната от намалените маркетинг бюджети през 2020 г. Нещо повече - редица рекламодатели засилиха вложенията си в онлайн канали и за пореден път пазарът отчита ръст, противно на прогнозите от миналата година. През 2020 г. нетните инвестиции в България достигат рекордните 142.7 млн. лв., което представлява ръст с 15.7% спрямо 2019 г., показва проучването AdEx 2020 на браншовата организация "IAB България".

Големите печеливши от увеличението традиционно са Google и Facebook, които привличат по-голямата част от вложенията на компаниите. Негативните последствия от пандемията се отразяват повече на локалните участници на пазара, при които инвестициите за миналата година намаляват с 3.4%.

През 2020 г. отново най-голям дял от всички рекламни формати има дисплейната реклама, на която се падат 71% от инвестициите. Интересът към видеорекламата също продължава да расте, като над половината от инвестициите в този формат на българския пазар са насочени към YouTube - 20.3 млн. лв. Най-голям ръст пък от сдружението отчитат във Facebook видеорекламата.

След излизането от пазара на един големите рекламодатели - "Национална лотария", се откри свободно пространство за останалите хазартни компании в страната, които значително засилиха рекламните си вложения не само в телевизия, но и онлайн. Затова без изненади на първо място сред най-големите рекламодатели през 2020 г. се нарежда Efbet, въпреки че по закон пряката реклама на хазартни игри е забранена. На седмо място в класацията на "IAB България" попада също хазартната Winbet. Второто място пък заема Mondelez. В топ 10 на най-големите рекламодатели онлайн се нареждат трите големи телекома - БТК, "Теленор" и A1, и трите големи ритейл вериги - Kaufland, Billa и Lidl.

Ръстът близо 16% в инвестициите в дигиталната реклама в България изглежда впечатляващ на фона на средния за Европа. По данни на IAB Europe през 2020 г. пазарът на интернет реклама се увеличава с 6.3% до 69.4 млрд. евро. Въпреки това трябва да се има предвид по-ниският общ обем на вложенията в България, което обяснява големия ръст.

Страната ни остава на едно от последните места по ниво на разходите за интернет реклама на глава от населението - само 10.5 евро при средно за Европа 87 евро. Това не е толкова ниска инвестиция в сравнение с вложенията на съседните държави.

Само в Гърция инвестициите на глава от населението са по-високи. Под стойностите за България и в края на класацията са Сърбия и Румъния със съответно 7.8 евро и 4.8 евро. Лидер в Европа, недостижим за останалите държави, е Великобритания с общи инвестиции в дигитална реклама в размер на над 22.5 млрд. евро и близо 338 евро на глава от населението за 2020 г.