Красимир Петков, Direct media group Bulgaria: Хората ежедневно са заливани с огромно количество спорна информация

Управляващият директор на групата пред "Капитал"

На какво се дължи промяната в приходите ви?

Светкавичната трансформация на лотарийния бизнес в страната. Един от големите клиенти на агенцията беше изхвърлен от пазара и за съжаление не само наруши приходната част за 2020 г., но и ни постави в ситуация на големи по обем несъбрани вземания, които вече сме изплатили към всички наши доставчици.

Второто и трето тримесечие на 2020 г. даде своето негативно отражение в средствата за комуникация на почти всички рекламодатели на пазара, респективно се отрази и на приходната част на групата.

Възстанови ли се комуникационният пазар?

През 2021 г. наблюдаваме възстановяване на комуникационния пазар, което до края на годината ще надскочи нивата на 2019 г. От гледна точка на групата 2021 г. беше повече от успешна.

Как се промени комуникацията между хората?

Живеем във времена без универсална истина. Хората ежедневно са заливани с огромно количество спорна информация, която не могат да обработят когнитивно.

От гледна точка на брандовете трябва да се работи в посока изграждане на лице, на ценности, на устойчиви принципи, които да ги правят разпознаваеми за хората.

Какви са очакванията ви за комуникационния бизнес в България през 2022 г.?

За относително стабилен и предвидим пазар. Една отрицателна тенденция на пазара ни е ниското ниво на данни, с които пазарът работи, и докато този проблем не бъде решен, никой няма да успее да се качи на следващото стъпало в създаването на комуникационни решения.