Минало, настояще, бъдеще

Третото издание на приложението "КМаркетинг Factbook" проследява промените на комуникационния пазар в България през последните три години

В началото на ХХ век Алберт Айнщайн стига до извода, че времето е субективно понятие и зависи от различни физични фактори. Погледнато от друга гледна точка, усещането за време зависи и от личните преживявания. Затова неслучайно, когато имаме приятни емоции, казваме, че "времето минава като един миг", а в трудни моменти то "продължава цяла вечност".

Последната година и половина протече с различна скорост за комуникационните компании на пазара. За някои пандемията се оказа двигател на бизнеса и ускори растежа им. Сътресенията пък поставиха други на ръба на оцеляването и ги принудиха да преосмислят моделите си на работа. При всички положения обаче годината не може да се разглежда изолирано. Подобно на ефекта на доминото, настоящото състояние на бизнеса е резултат от минали решения и несъмнено ще има отражение в бъдещето.

Третото издание на "КМаркетинг Factbook" излиза с три цветово различни корици и представя развитието на комуникационния бизнес във времето. Синият цвят олицетворява миналото, зеленият настоящето, а оранжевият бъдещето. Съдържанието му също е разделено на три части, които стъпват на идеята за времевите периоди. В първата ще намерите пет класации на най-големите комуникационни групи и агенции по дейности, подредени според приходите им през критичната 2020 г.

Настоящето донесе доза оптимизъм на голяма част от участниците на пазара и те като че ли бързо забравиха близкото минало. Рекламните инвестициите в почти всички канали нарастват през 2021 г., а вложенията в дигиталните медии достигат рекордни нива. Въпреки добрите новини проблемът с липсата на хора остава и може да доведе до негативно отражение върху бъдещето на индустрията. Във втория раздел на "КМаркетинг Factbook" за първи път представяме и данни за инфлуенсърите в България.

Бъдещето провокира въображението и дава широко поле за прогнози. Затова в третата част на изданието избрахме да се фокусираме върху две бъдещи тенденции в комуникациите. В нея ще намерите данни от първото проучване за използването на маркетинг през съдържание в страната. Представяме също бъдещето на онлайн рекламата без бисквитките на Google, а в своеобразна капсула на времето затваряме прогнозите на мениджърите на най-големите агенции в страната за 2022 г. И така новата година наближава, а отброяването на времето започва отново. Каква ще бъде скоростта му обаче зависи от решенията ни днес.