Каква ще бъде 2022 г. за комуникационния бизнес

Очакванията на мениджърите са пазарът да надмине нивата отпреди пандемията

Божидар Николов, съосновател на Alpha BestПолитическата нестабилност и ниският процент на ваксинация са тези, които ще създават най-много трудности за бизнеса, но е важно брандовете да разберат, че устойчивото дигитално развитие дава възможността да преминем през тези трудности възможно най-успешно.

Пламена Добрев, директор "Обслужване на клиенти" в B+REDПоложителна тенденция е, че ще работим "само" с остатъчните трусове на пандемията, но ще трябва да го правим в контекста на назряващата финансова криза, която може да ни върне към качество на работа като отпреди 2007 година.

Александър Георгиев, генерален мениджър Advertise BGС настъпването на все повече AI в рекламните платформи очаквам, че задълженията на специалистите ще започнат все повече да се изменят в две насоки. Първата е по-скоро да изпълняват все повече консултативна и стратегическа дейност. А втората е свързана с технически имплементации, които да позволят захранването на въпросните алгоритми с по-голям обем и по-качествени данни.

Катерина Буюклиева, управляващ партньор в Media ClubПознаването на технологиите е ключов фактор за добри резултати от рекламните кампании. Това е валидно не само за дигиталните кампании, но и за всички активности в т.нар. традиционни медии.

Георги Малчев, управляващ партньор в XPLORAОчаквам все повече да има нужда от стратегически маркетинг - маркетинг в дигиталната ера, съобразен със спецификите на сектора и на текущото състояние на компанията и насочен към извличане на маркетинг прозрения за реалното поведение на потребителите, тестване, консолидиране на ниво компания на изводите и скалиране.

Мария Тодорова, собственик на NEXT-DCДокато не се нормализират обществото и обществените нагласи, комуникационният бизнес ще продължи да страда, както и бизнесът генерално. Липсва предвидимост, което затруднява всяка инвестиция.

Христо Радичев, регионален мениджър в Mediapost Hit Mail BulgariaОт миналата година (и още повече след внезапния скорошен срив на Facebook) голяма част от бизнесите осъзнаха зависимостта си от големите платформи. Затова очаквам темата за контрола върху данните и начина, по който компаниите ги използват, отново да се върне на дневен ред.

Десислава Олованова, управляващ партньор в McCann SofiaПоложението с кадрите е лошо, но пък комуникационният бизнес има привилегията да става все по-важен във време, в което да комуникираш правилно е въпрос на оцеляване. Дано не съм лош пророк, но естественият подбор сред брандовете, които подценяват правилността на комуникацията, ще проработи безапелационно.

Генадий Воробьов, генерален директор в Netpeak BulgariaЩе се запази тенденцията на излизането на български търговци на европейски пазари и повече разходи за дигитален маркетинг. И обратното - навлизане на българския пазар на чуждестранни търговци (едри играчи, на фона на множеството местни). Пандемията повлия и на по-голяма консолидация на онлайн търговията - по-малко на брой доставчици чрез сливания, придобивания или отпадане на малки и средни пазарни участници.

Чавдар Кенаров, творчески директор в Noble GraphicsНе се забелязва тенденция за бърза промяна на ситуацията, така че 2022 г. ще мине под същия знаменател. В България няма особено положителни сигнали, които могат да бъдат отчетени - вихреща се пандемия и един от най-ниските проценти на ваксинация в Европа. Освен това нестабилната политическа и икономическа обстановка са съпроводени от чувствителна инфлация. За съжаление комуникационният бизнес трябва да се разглежда като функция на този контекст и реалност.