Привличане на таланти и отговорно съдържание са ключови предизвикателства пред агенциите

Поемането на ангажимент от клиентите ни и оценяването на експертния труд са в основата на промяната

Катя Димитрова, управляващ партньор на Interpartners Group
Катя Димитрова, управляващ партньор на Interpartners Group
Катя Димитрова, управляващ партньор на Interpartners Group
Катя Димитрова, управляващ партньор на Interpartners Group
Бюлетин: Маркетинг и реклама Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа

През 2022 г. Interpartners Group ще отбележи своята 30-а годишнина. Към днешна дата комуникационната група работи с три собствени бранда: "Интерпартнерс" (www.interpartners.bg: креативна, дигитална и медия компания), "Интеримидж" (www.interimage.bg: корпоративни комуникации, пиар и работодателска марка) и Media Camp (медия стратегии и нестандартни рекламни формати). От 2015 г. групата покрива още 8 пазара в Югоизточна Европа чрез мрежата си от партньорски агенции SEEnthesis http://www.seenthesis.com/.

Комуникационните агенции винаги са привличали хора с нестандартен подход и новаторско мислене. През последните години, с навлизането на международни аутсорсинг компании и нови чуждестранни производства в страната, това не непременно е така. Да връщат млади хора от чужбина, да задържат "звездите" в България е мисия на тези компании, подплатена със сериозни инвестиции и голям мащаб.

В същото време секторът на агенциите претърпя сериозни трансформации. Като започнем от дигитализацията, преминаването от "творчество за награди" към "творчество в името на пазарни резултати", навлизането на все повече агенции в бизнес модела на нашите клиенти, допускането ни вътре в компаниите при работа в посока репутация на работодател...

Натискът върху агенциите за кратки срокове, ниски цени и бързи резултати сякаш "отблъсна" много млади таланти от центрофугата на динамичното ни ежедневие, а в същото време изискванията на агенциите към експертността на кадрите ни стават все по-високи.

Поемането на ангажимент от страна на клиентите е ключово

Освен мотивиращо "поведение" на добър работодател от страна на агенциите процесът на създаването и имплементирането на една успешна кампания зависи в голяма степен от компаниите клиенти. Поемането на ангажимент от тяхна страна за обем работа и бюджетна рамка е ключово за доброто планиране на ресурса на агенциите, а към днешна дата все още често липсва. Опасенията на клиентите, че ще бъдат ощетени или ще се окажат в неизгодна позиция при поет ангажимент, са безпочвени - едната страна поема ангажимент да постигне определени маркетингови цели, а другата, съвсем естествено, следва да поеме ангажимент да обезпечи това финансово.

Липсата на възможност агенциите да планират годината си финансово и като ресурс води до въздържане от наемане на нови хора, пълно натоварване на съществуващите екипи и, съвсем естествено, това е в ущърб не само на резултатите от кампаниите, но и на имиджа на агенциите като привлекателно място за работа на таланти. Последните залагат на сигурното в големи международни компании, с много по-малко атрактивна работа, но с ясни перспективи, дългосрочност и предвидимо кариерно развитие. Това води до процес на отлив на кадри от рекламната индустрия, от който страдат и двете страни - агенции и клиенти.

Хората и съдържанието са основни предизвикателства пред нашия бизнес. И управлявани правилно, превръщат партньорството с клиентите ни в дългосрочно

ХОРАТА и ЗАДЪРЖАНЕТО ИМ: "За разлика от повечето агенции, в екипа на "Интерпартнерс" все още има колеги, започнали с нас през 1992 г. Имаме и такива, започнали като асистенти, които днес управляват. През последните години имаме целогодишна стажантска програма Creative Brain Games - взимаме стажанти като проектни мениджъри, дизайнери, копирайтъри, дигитални експерти и пиар специалисти - споделя Катя Димитрова, управляващ партньор на Interpartners Group. Да развиваме индивидуалности и да им даваме трибуна да "блестят" със свои победи е мисия на компанията ни."

Няма по-мотивиран посланик на компанията от щастливия служител. И той създава топ продукт

За целта развиваме хората от екипа си не само като професионални умения, а като начин на мислене - психология на отношенията с клиента, усещане за собствената им експертност, умения да "продават", защото с един цялостен творчески продукт този процес е много различен от продажбата на масова стока или услуга. Важно е екипът да има позитивен заряд, да търси решение дори на невъзможни на пръв поглед казуси, да улеснява и подкрепя клиента. Дори отговорът на даден въпрос да е "НЕ МОЖЕ", всъщност е много по-добре да обясним на клиента каква АЛТЕРНАТИВНА ВЪЗМОЖНОСТ има.

СЪДЪРЖАНИЕТО: В днешно време брандовете създават цяла обществена култура. И отговорността към публиките, които облъчваме, е огромна.

Ролята на агенциите като стратегически консултант и създател на тази култура е ключова. И това е труд, който струва скъпо, защото носи дългосрочни позитиви за компании и марки, лоялни потребители, които генерират устойчиви печалби. Затова и нивата на заплащане на творческия и стратегически труд на агенциите трябва да вървят нагоре. В момент, в който бизнесите се "преродиха" след пандемията и повечето сектори вървят динамично нагоре, поскъпването на услугите на агенциите е не просто оправдано, а необходимо - и ще доведе до още по-висок профил кадри и по-добри резултати. Кръгът ще се затвори по правилен начин.

Само през последната година творческият ни екип заедно с клиентите ни е отчел резултати, които се измерват не просто с награди, а с числа - ръстове на пазарен дял, привлечени потребители, ангажирани и лоялни служители. Творците ни имат пълна свобода, но и носят отговорност за кампаниите, които създават - както локално, така и регионално, за повече от един пазар.

В екипа ни вярваме, че бъдещето в комуникациите се случва днес. Гъвкавост, бързина и креативност в комбинация с резултат веднага е "мисията възможна" и това е изискване към целия комуникационен бранш. И мисията ни е да предадем това нататък. Да върнем при младите хора "заразата" да работиш в рекламата, като им покажем най-добрата ѝ страна с усмивка. Процес, който се случва само в партньорство с щастливи клиенти, които ценят труда и експертността на своя комуникационен партньор.