Мария Грашнова, dentsu: Успешният бранд трябва да застава зад ясни ценности и да ги защитава всеки ден

Изпълнителният директор на групата за Югоизточна Европа пред "Капитал"

На какво се дължи промяната в приходите ви?

Културата, която сме изградили, ни помогна да работим организирано, независимо че бяхме физически разделени. Инвестициите в хора, технологична инфраструктура, обучения и данни доказаха смисъла си. Затвърдихме доверието между клиент и агенция и това тепърва ще оказва ефект върху цялата ни индустрия.

Възстанови ли се комуникационният пазар?

В последното тримесечие на 2021 г. вече е ясно, че ще завършим годината на нива отпреди началото на пандемията.

Много брандове започнаха да инвестират в електронни магазини, съдържание и SEO оптимизация. Телевизията запазва първото си място по привлечени рекламни левове, но тенденцията за двуцифрени ръстове в дигиталните канали се запазва. Видеосъдържанието, търсенето и SEO вече трайно доминират.

Как се промени комуникацията между хората?

Ако преди 20 години, за да си успешен, беше достатъчно да предложиш качествен продукт, през последните две - за да си успешен като бранд, трябва да застанеш зад ясни ценности и да покажеш как ги защитаваш. Всеки ден.

Какви са очакванията ви за комуникационния бизнес в България през 2022 г.?

Дигиталните медии да продължат да растат два пъти по-бързо от традиционните медийни канали, като видеото и мобилното съдържание ще бъдат основната движеща сила. Онлайн видеоинвестициите ще изживеят най-големия си ръст с близо 20% увеличение за 2022 г.

Посланията трябва да са персонализирани към различните групи потребители. Целта вече не е брандовете да са видими навсякъде, а да са достъпни винаги.