София Пенева, BBDO Group: Ще се задълбочава проблемът с липсата на кадри

Изпълнителният директор на групата пред "Капитал"

На какво се дължи промяната в приходите ви?

През второто тримесечие пазарът сериозно забави развитието си и малка част от клиентите ни продължиха да бъдат активни с планираните инвестиции. От края на 2020 г. досега при нас се усеща значителен ръст, който се дължи не само на възстановяващите се инвестиции, но и на новите клиенти, които спечелихме - Glovo, Kaufland, Stada, Schwarz IT.

Възстанови ли се комуникационният пазар?

През 2021 г. пазарът се връща на нивата от 2019 г. Това се дължи на ръста на всички категории и най-вече на основните - фармация, модерна и онлайн търговия, храни. Най-голямo e покачването в категорията на хазартните игри. Повишението се дължи и на появата на нови играчи на пазара, както и на факта, че голяма част от съществуващите увеличават инвестициите си.

Как се промени комуникацията между хората?

Днешната комуникация е опосредствана чрез технологиите. Това има своите предимства, води до диалогичност, до по-голям и по-бърз достъп до информация. Но носи и своите негативи. Информацията ни залива отвсякъде и все по-трудно става да отсееш достоверната от "фалшивата" информация. Губят се личният контакт и човешкият елемент в общуването.

Какви са очакванията ви за комуникационния бизнес в България през 2022 г.?

Радваме се на увеличени инвестиции, в същото време не трябва да забравяме, че ръстът на инвестиции и ограниченото предлагане водят до пазарна инфлация. Ще се задълбочава и проблемът с липсата на кадри. Затова е изключително важно агенциите да имат собствени програми за привличане, развитие и задържане на добрите служители.