🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Най-важно е посланието да достигне до конкретната аудитория

Слав Соколов, Client Service Director, d:istinkt

Слав Соколов, Client Service Director, d:istinkt
Слав Соколов, Client Service Director, d:istinkt
Слав Соколов, Client Service Director, d:istinkt
Слав Соколов, Client Service Director, d:istinkt
Бюлетин: Маркетинг и реклама Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа

Как се промени PR професията през изминалата година?

Ако трябва да говорим за промяна, тя по-скоро е в инструментариума на PR експерта, който използва при разгръщането на комуникацията за своя клиент. Неминуемо COVID-19 кризата ни затвори почти изцяло само в онлайн пространството, което доведе със себе си пренасищане на медийния поток с информация, често непроверена, но бързо споделяна заради страха на хората и многото неясноти около ситуацията, в която се намирахме.

Тук ролята на PR експерта бе ключова. Ние не само трябваше да помогнем на клиентите да се отличат в това море от информация, но и комуникацията им да бъде полезна, адекватна, автентична и най-вече ефективна. Бързото приспособяване към така нареченото онлайн говорене и откриването на онези работещи инструменти, които да спечелят доверието на хората, бяха ключови при реализирането на поставените цели в комуникационните ни планове. Говорим за много повече дигитални канали и много по-малко традиционни инструменти.

Това значи ли, че ще забравим за старите похвати?

- Напротив, голяма част от тях ще са на преден план именно защото полето на комуникация толкова бързо се променя и ние като PR експерти трябва постоянно да се адаптираме спрямо новите очаквания. Тук давам конкретен пример, засягащ връзките с медиите, които понякога се пренебрегват за сметка на платения контент маркетинг. Все повече се забелязва намаляването на броя журналисти, особено в печатни и като цяло традиционни медии, за сметка на увеличаващия се такъв при PR професионалистите. Което води със себе си засилваща се нужда от по-силни и близки връзки с колегите журналисти, за да постигаш заложените цели.

Печатните медии отчитат 57% спад в броя наети журналисти - от 71 000 работни места до 31 000 през 2020 г., според проучване на Pew Research Center за периода 2008 - 2020 г. Онлайн журналистите от своя страна са се увеличили със 144% - от 7400 през 2008 г. до около 18 000 през миналата година. В същото време американската статистическа агенция прогнозира, че за следващите десет години броят на работните места в пиар сферата ще нарасне с 11%. Тази тенденция се вижда и в България, но тя не говори само за отношенията журналисти и пиар специалисти, но и за самата ни работа, която е надградена, но в същността си остава същата - връзките с обществеността работят за изграждане не само на имидж, но и за доверие. Днес ние влизаме в битката за вниманието не само на журналистите, но и на потребителите като цяло. Те все повече имат нужда от автентичност в морето от фалшиви и непроверени новини. И тук идва и ролята на пиар специалиста, който трябва да гарантира тази автентичност от страна на брандовете - това също няма да се промени.

Какво ново да очакваме за професията през 2022 г.?

- Със сигурност смятам, че ще видим интерес от страна на бизнеса към организирането на събития - област, която бе паузирана по време на активната пандемия. За известно време имаше момент, в който хората предпочитаха да бъдат поканени на виртуални събития, но лично аз вярвам, че този период отмина и следващата година ще има раздвижване в този сектор.

Другото, което не е ново в пълния смисъл на думата, е използването на различни метрики и данни за отчитане на нашата работа, които доказват и демонстрират ефективността на комуникацията. Ние в d:istinkt продължаваме да инвестираме усилия в популяризирането на различни от вече познатите метрики, като например Share of Voice, която не отразява реалния ефект на комуникационните усилия. За нас е много по-важно нашето послание да достигне до конкретната аудитория, която сме заложили с клиента, а не колко пъти е била отразена тя като число.

Тук по-скоро говоря за метрики като Share of Search, процент отразявания във влиятелни издания, съотношение между експозицията, импресиите и реалните прочитания на комуникационните единици, които да допълнят палитрата от вече познатите на всички "отразявания". В този смисъл вярвам, че нашата обучителна роля трябва и ще се засилва, което само ще надгради концепцията, че пиарите са консултанти - област, върху която работим активно през последното десетилетие.