Данни отложено гледане

През есенния телевизионен сезон делът на отложеното гледане значително нараства

Все по-трудно става задържането на вниманието на зрителите по време на рекламния блок. Най-често, когато започнат рекламите, те се прехвърлят на мобилните си устройства. Всяка година се увеличава и времето, в което зрителите се възползват от възможността за отложено гледане. През 2021 г. делът на отложеното гледане от общото гледане на телевизия в България значително нараства. През първата половина на годината средно делът е 4.5% в сравнение с около 4% през 2020 г. Най-голям ръст на отложеното гледане се забелязва през септември и октомври. Това съвпада с началото на телевизионния сезон, когато каналите представят есенната си програмна схема, с която целят да привлекат рекламни инвестиции. Именно възможностите за гледане на предавания в удобно за зрителя време, прескачайки рекламните блокове, провокира телевизиите да предлагат алтернативни формати за позициониране на брандовете в предаванията, така че да не могат да бъдат пропуснати от зрителите.