Най-големите комуникационни групи в България

Пандемичен спад в бизнесите на мастодонтите на пазара

Комуникационните групи често посочват като своя положителна характеристика факта, че клиентите могат да намерят всички услуги на едно място. Това обичайно носи със себе си също преференциални пакетни цени, улеснена комуникация, по-големи екипи и възможност за поемане на по-голям обем от работа. В момент на криза и намаляване на маркетинг бюджети обаче се проявяват и негативи на този модел. Съкращенията се отразяват на всички звена на групата и загубите са по-големи.

През 2020 г. приходите на девет от общо десетте най-големи групи в страната намаляват. Общите им постъпления се равняват на почти 294 млн. лв., или те обслужват повече от половината комуникационни инвестиции на пазара. Това представлява спад с близо 10% спрямо 2019 г., която беше една от най-силните за бранша. Тенденцията медийните агенции да бъдат основен двигател на бизнесите на групите се запазва и през 2020 г. На този фон цената на творческия продукт продължава да пада, макар участниците на пазара да се надяват това да се промени с времето. Все повече компании инвестират в разширяване на дигиталните си услуги, като разработват вътрешни технологични решения, с които да спечелят конкурентно предимство и да разширят портфолиото си от клиенти.

Интересна тенденция е, че въпреки спада в приходите на най-големите комуникационни групи и продължаващата несигурност в политическата и икономическата обстановка те увеличават екипите си и наемат нови служители. В миналогодишното издание на "КМаркетинг" общият брой на наетите, посочени от самите компании към края на 2020 г., беше 834. Към октомври 2021 г. те вече са над 970. От групите се обединяват около мнението, че най-ценният им ресурс продължават да бъдат хората, а пандемията само затвърждава това.

Здравната и икономическата криза разместиха пластове на пазара и промениха класирането на големите на пазара. Въпреки това на предни позиции отново излизат холдинги, част от международни мастодонти. Локалните групи се подреждат във втората част на класацията.

На първо място с 53.9 млн. лв. приходи излиза групата Dentsu Group Bulgaria, която се изкачва с една позиция спрямо миналогодишното подреждане. Компанията отчита минимален спад в общите приходи за 2020 г. За периода три от общо четири дружества в Dentsu Group Bulgaria отчитат ръст, като при две от тях той е над 15%.

На второ място е "Publicis Groupe България", която подобрява с две позиции класирането си. Спадът с 1.5% е незначителен предвид пандемията и за 2020 г. групата отчита 50.4 млн. лв. приходи. Специфичното тази година е, че към тях е прибавено дружеството за превод на съдържание Translate+. Ogilvy Group запазват третото си място в класацията с приходи 50.2 млн. лв. Към групата вече влиза и творческата агенция Knoway, в която имат миноритарен дял и работят заедно от 2018 г. Тази година групата спечели отличието "Медийна агенция на годината" на рекламния фестивал ФАРА.

Лидерите от миналогодишната класация DDB Group попадат на четвърта позиция със спад с 19% в приходите до 46.7 млн. лв. за 2020 г. Към резултатите им тази година допринася продуцентското звено Final_New, основано през 2019 г. Тази година те разшириха портфолиото си и с BTL агенцията "Готово". След тях се нарежда групата BBDO, чийто основен бизнес е медийното обслужване, което им носи повече от половината от приходите за 2020 г. в размер на общо 31.7 млн. лв. Това представлява спад с над 13%, но въпреки това групата запазва петото си място от миналата година.

Втората половина от класацията започва с групата Direct Media Group, която отчита най-голям спад в приходите - близо 30%, който се дължи освен на пандемията и на загубата на голям клиент. Така за 2020 г. общият им оборот е в размер на 19 млн. лв. Единствената компания с ръст в постъпленията през пандемичната година е "Havas Group България", която запазва седмото си място в класацията. Приходите й се увеличават с близо 10% до 18.2 млн. лв., като от трите дружества в групата най-голям ръст има агенцията им за пълно комуникационно обслужване.

Спад с над 22% има Huts Group и приходите й за 2020 г. достигат 9.9 млн. лв., което обаче не променя класирането й в сравнение с миналата година. Основен двигател на този оборот е дружеството зад агенцията Thompson Sport.

С една позиция нагоре, до девето място, се изкачва групата около The Smarts, чиито приходи достигат 7.4 млн. лв., или с 1.8% по-малко спрямо 2019 г. За разлика от повечето групи, при които медийните звена носят голяма част от постъпленията, при The Smarts повече от половината от оборотите се дължат на творческата им агенция, която дори отчита ръст над 25%.

На десето място в класацията тази година се нарежда All Channels Communication, също локално създадена група, която не е част от международен бранд. С над една четвърт намаляват приходите й през 2020 г. и достигат 6.5 млн. лв. Въпреки това основен двигател също е творческото звено в групата, което носи на бизнеса повече от половината от оборотите.

От групите са единодушни, че спадът в приходите от 2020 г. няма да бъде тенденциозен и бизнесите им бързо ще се съвземат от пандемията. Много от тях очакват да отчетат ръст още през 2021 г., а други дори да надминат постиженията от успешната за всички 2019 г. Дали ще се случи в действителност, предстои да разберем.

Отделните агенции от групите не участват в индивидуалните класации, защото, макар да оперират самостоятелно, често и като отделно юридическо лице, са под шапката на група. Те предлагат услугите си отделно или в пакет.