Най-големите медийни агенции

Оптимизъм на пазара

Въпреки увеличеното медийно потребление през 2020 г. в резултат на прекараното време по домовете бизнесът на агенциите на пазара намалява. Без изненади, това се дължи основно на съкратени бюджети или временно спрени активации на рекламодатели в началото на пандемията. Така през 2020 г. общият обем от приходи на най-големите медийни агенции, които не са част от комуникационна група, намалява с над 11% и се равняват на общо 98.9 млн. лв. Оборотите им често представляват комбинация от комуникационните бюджети на клиентите им, които управляват и таксите за обслужването им. Някои компании обаче плащат директно на медиите или на онлайн платформите, където рекламират, и бюджетите им не минават през агенциите, въпреки че пак се управляват от тях. Затова в действителност вложените средства в комуникации през 2020 г. са повече от общия оборот на агенциите.

Подреждането в класацията тази година до голяма степен се запазва, въпреки че оборотите намаляват на 11 от общо 12 компании. На първо място отново излиза медийната агенция Argent, която отчита 22.8 млн. лв. приходи и спад с близо 14%. На второ място, или с една позиция по-високо спрямо миналата година, се класира "Българска медиа агенция". До думите на медиа директора Вера Георгиева това се дължи до голяма степен на спечелването на нови клиенти, сред които Dr. Oetker, Guerlain, Clarins, Jimmy Choo и Montblanc.

Традиционно една след друга се класират агенциите Initiative и Universal Media Bulgaria, съответно на 4-о и 5-о място, които оперират отделно, но са на един собственик. Въпреки спада в оборотите им през 2020 г. управляващият директор Марияна Ковачевич остава оптимистична за развитието на пазара. "Той е 75% възстановен спрямо нивото му през 2019 г. Някои индустрии обаче изобщо не се възстановяват като туризъм, авиокомпании, луксозни стоки", казва тя. Единствената агенция с ръст в приходите през 2020 г. е GK Services, които заемат 6-о място с оборот 8.3 млн. лв.

По думите на Катерина Буюклиевa, управляващ директор на класираната на осмо място агенция Media Club, телевизионната реклама остава най-предпочитана от големите рекламодатели, а интернет активностите за голяма част от тях са без прекъсване през цялата година. "Всички търсят прецизно таргетиране и много добро планиране. Все по-сериозно се вглеждат в качествените показатели на планираните кампании и търсят максимална ефективност", казва още тя.

В края на класацията тази година се нареждат отново две агенции с идентична собственост, но опериращи отделно - StandPoint Media и StandPoint Consulting. Те също отчитат спад в оборотите, които се равняват на съответно 1.1 млн. лв. и 800 хил. лв. "Пандемията промени начина на взимане на инвестиционни решения, някои сектори станаха по-предпазливи, докато новите играчи по-скоро се хвърлиха смело напред в рекламата", казва медийният директор на StandPoint Media Десислава Даковска. По думите й промяна има и в потребителското поведение. "Те стават все по-придирчиви и търсещи максимално количество адекватна и съдържателна информация, затова е много важен начинът на използване на комуникационните канали", допълва още Даковска.

Според главния оперативен директор на Argent Симона Тенчева последствията от пандемията ще продължат да се усещат и през 2022 г. "Променящият се начин на живот - навлизащият все по-активно хибриден модел на работа, вече рефлектира върху начина, по който консумираме медиите. Електронната търговия например ще продължи да расте и ще има дългосрочно положително въздействие върху цялостния пейзаж в дигиталните медии", казва още Тенчева.

Още от Капитал