Проучване на Storio: Маркетингът през съдържание се търси за привличане на нови клиенти

84.1% от участниците в първото проучване за България отбелязват, че най-голямата им мотивация за използване на похвата е желанието за привличане на нови клиенти

Бюлетин Маркетинг и реклама Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа

Маркетингът през съдържание ангажира аудиторията значително по-дълго от всички останали инструменти от комуникационния микс. Хората предпочитат да отделят от ценното си време за четене, гледане на филми и видеоклипове, а компаниите се възползват от това и се опитват да привлекат вниманието на целевите си публики, като създават съдържание, свързано с техните потребности. Маркетингът през съдържание събужда емоции у потребителите и би повлиял върху решението им за покупка на даден продукт. Именно това привлича интереса на компаниите към този похват и те планират да увеличат бюджетите си през 2022 г.

Това показва първото за страната проучване на студиото за маркетинг чрез съдържание Storio, част от групата на "Икономедиа", проведено в края на 2021 г. Приложението Content Marketing Playbook е достъпно в онлайн библиотеката на "Капитал". В изследването участват 210 маркетинг специалисти, от които отговори на всички въпроси заявяват отговор 88 респонденти от над 20 индустрии в България.

Анализ и изводи

В приложението Content Marketing Playbook водещи маркетинг специалисти от различни компании в страната коментират предизвикателствата и тенденциите в маркетинга през съдържание, за кои платформи и при какви кампании го използват най-често. Анализът на данните от проучването установява предпочитаните на българския пазар формати за маркетинг през съдържание, как компаниите измерват ефективността си и кои стратегии дават най-добри резултати.

"Като изключим промоциите, отстъпките и ценовите оферти, вече всеки тип маркетинг има необходимост от контекстуална история, т.е. съдържание, което "доказва" как компанията ни не е част от проблемите на планетата, а от решенията", коментира за проучването на Storio Полина Видас, мениджър "Маркетинг и комуникации" за България, Северна Македония, Албания и Косово в Mastercard.

78.4% от респондентите в проучването отбелязват, че най-често използваният формат за маркетинг през съдържание е текстовият. На второ място участниците поставят видеоформатите с 65.9%, а бюлетините са на трето място с 65.9%. Близо 40% от компаниите колаборират с инфлуенсъри. Едва 3.4% заявяват, че не създават никакво съдържание. Проучването установява, че социалните мрежи и собствените сайтове са платформите, които основно се използват за разпространение на съдържание в България.

Като основен индикатор на ефективността 80.7% от запитаните отбелязват ангажираността към съдържанието в кампаниите си - коментари, реакции, споделяния от страна на аудиторията. Броят на прегледите на дадено съдържание е на второ място със 79.5%. Като най-голямо предизвикателство българските компании посочват липсата на достатъчно собствен капацитет, последвано от недостатъчните бюджети.

78.4% от запитаните коментират, че популярният напоследък метод за маркетинг през съдържанието не е явление, което ще си отиде като поредната мода. Като дори близо половината респонденти предвиждат да се превърне в най-важната част от маркетинг микса.