Знаете ли до колко и до какви хора е достигнала вашата онлайн кампания

Продуктът gemiusDirect Effect (gDE) на "Гемиус" е единственият на пазара, който дава пълна и подробна статистика за социо-демографския профил на потребителите от компютър и мобилно устройство – пол, възраст, местоживеене, доходи и др.

Знаете ли до колко и до какви хора е достигнала вашата онлайн кампания
Знаете ли до колко и до какви хора е достигнала вашата онлайн кампания
Бюлетин Маркетинг и реклама Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа

Една дигитална кампания може да бъде определена като успешна само ако бизнесът получи нужните данни, с които да докаже ефективността й. Но информацията може да бъде много различна от бранд до бранд или при различни маркетинг стратегии. В компанията за проучвания "Гемиус България" са убедени, че продуктът им gemiusDirect Effect (gDE) може да даде всички търсени отговори на рекламодатели и агенции. Чрез него те получават пълна статистика за социо-демографския профил на потребителите от компютър и мобилно устройство - пол, възраст, местоживеене, доходи и др. "Гемиус България" е единствената компания на българския пазар, която може да покаже реално до колко и какви хора е достигнала кампанията, защото само тя разполага с представителен социо-демографски панел тук.

Кои точно са хората, които видяха рекламата ми

gemiusDirect Effect (gDE) е софтуер за проследяване на онлайн рекламни кампании, който използва изцяло нова методология - Constant Panel, при която броят на панелистите, от които се извличат данните за медия планирането, вече се равнява на броя на населението в България. Всеки от тях получава свой "отпечатък" от включените в платформата различни социо-демографски панели. "Гемиус" има патентован алгоритъм, който прекарва данните през специален статистически филтър, базиран на споменатите панели и статистическите данни на НСИ за последното преброяване.

Над половината от големите онлайн кампаниите в България се измерват с gDE, защото единствено от продукта на "Гемиус" могат да бъдат получени подробните социодемографски профили на интернет потребителите, които реално са имали досег с дадена онлайн кампания и от компютри, и от мобилни устройства (до неотдавна тези данни бяха само от PC). "Гемиус" единствено дава такава информация, защото всички останали продукти за измерване на онлайн кампаниите предоставят данни само за броя на cookies. Но те може да са подвеждащи, защото често потребителите ползват повече от един браузър и в някои кампании може да участват с няколко "кукита".

gemiusDirect Effect събира информация за над 120 показателя - кликове, емисии, реални потребители, посещения и т.н., независимо от технологията. Така се достига до подробен демографски профил на потребителите - пол, възраст, образование, град, доходи и т.н.

Данните се предоставят в реално време и по този начин рекламодателите и агенциите може да направят бърз анализ по основните индикатори. Потребителите на gemiusDirect Effect (gDE) ползват интерактивен панел за анализ на данните за управление на кампанията. Отделно системата разпознава и импресии, и кликове от ботове, и рисков трафик. gemiusDirect Effect има и модул за създаване на рипорти с таблици и графики в най-различни формати (xls, doc, pdf и др.).

Чрез новата методология рекламодателите ще могат да планират бъдещите си кампании далеч по-ефективно, като получават информация за пълния им обхват и на база таргет групата, която ги интересува и към която е насочен техният продукт.

.
За контакт:

"Гемиус България"

email: [email protected]

Тел.: +359 89 995 4786

Още от Капитал