Около 80% от българите усещат съществено увеличение на цените

Като основна причина за инфлацията анкетираните посочват на първо място войната в Украйна, показва ново проучване на Pragmatica

Бюлетин Маркетинг и реклама Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа

Засилващата се инфлация притеснява не само потребителите, но и рекламния пазар. Увеличението на цените влияе на избора на стоки и услуги, като потребителите често се насочват към по-бюджетни или пък пазаруват по-малко, което се отразява на комуникационната стратегия и бюджетите на рекламодателите. Според последните официални данни на Националния статистически институт (НСИ) за август годишната инфлация е 17.7%. Това се потвърждава и от последното проучване на агенцията Pragmatica, направено в началото на септември, според което около 80% от българите усещат съществено увеличение на цените. Все пак има известно понижение спрямо предишното проучване от април, когато делът им достигна 85%. Други 21% усещат средно увеличение (16% през април), а 3% - леко. Едва 2% твърдят, че не забелязват особена разлика.

Засилващата се инфлация притеснява не само потребителите, но и рекламния пазар. Увеличението на цените влияе на избора на стоки и услуги, като потребителите често се насочват към по-бюджетни или пък пазаруват по-малко, което се отразява на комуникационната стратегия и бюджетите на рекламодателите. Според последните официални данни на Националния статистически институт (НСИ) за август годишната инфлация е 17.7%. Това се потвърждава и от последното проучване на агенцията Pragmatica, направено в началото на септември, според което около 80% от българите усещат съществено увеличение на цените. Все пак има известно понижение спрямо предишното проучване от април, когато делът им достигна 85%. Други 21% усещат средно увеличение (16% през април), а 3% - леко. Едва 2% твърдят, че не забелязват особена разлика.

Основните причини за високите цени остават непроменени от април досега, макар и да са сменили местата си по влияние, смятат анкетираните. На първо място като ефект вече е войната в Украйна, която през април е била втора. Поскъпването на тока, което според участниците в проучването на Pragmatica през април е оказвало най-голямо влияние, вече е на четвърто място, а пред него са по-скъпият газ и по-високите цени на горивата. На пето място сега участниците в изследването поставят спекулата (която е била на четвърта позиция по влияние през пролетта).

Особено интересни са очакванията на анкетираните за продължителността на увеличението на цените. Най-много от тях - 30%, смятат, че инфлацията ще се проточи 1-2 години, докато 15% смятат, че срокът на по-скъпи стоки и услуги ще е една година. По 16% казват, че не могат да преценят, както и че продължителността на увеличението на цените ще е за неопределено време. Особено песимистични са 5% от участниците в изследването на Pragmatica, според които нарастването ще е постоянно. Други 4% очакват инфлацията да свърши с приключването на войната в Украйна, а 2% се надяват стабилно правителство в България да сложи край на по-високите цени.

Представителното национално проучване на Pragmatica e извадка от 600 души, градско население, анкетирани в периода 5 - 9 септември 2022 г.

Прикачен файл