🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Global Trend: Комуникациите в индустрията са важен елемент за успеха на всеки проект

Деница Делчева - ръководител "Комуникации" и съосновател на Global Trend

Деница Делчева - ръководител "Комуникации" и съосновател на Global Trend
Деница Делчева - ръководител "Комуникации" и съосновател на Global Trend
Деница Делчева - ръководител "Комуникации" и съосновател на Global Trend
Деница Делчева - ръководител "Комуникации" и съосновател на Global Trend
Бюлетин: Маркетинг и реклама Маркетинг и реклама

Получавайте най-важното и интересно от маркетинга: новини, рекламни кампании, обяви за работа

Визитка

Деница Делчева е ръководител "Комуникации" и съосновател на Global Trend. Работи в сферата на комуникациите над 15 години, а сред компаниите в нейното лично портфолио са: Canon - Германия, Loreal - Германия, SAT 1, bTV, Европейската комисия и редица други. Тежката индустрия обаче е фокус на нейната работа в последните 5 години. Завършила е "Комуникации" в Германия, където стартира професионалната си кариера.

Компанията

Global Trend е единствената комуникационна агенция в страната, специализирана в тежката индустрия, оперираща в няколко европейски държави.

Защо се насочихте към индустриални комуникации?

- Това не беше планирана цел, а по-скоро щастливо обстоятелство. Тежката индустрия и индустрията като цяло се определят като "тихи" комуникатори, които в много редки случаи имат широко таргетиране. Не срещаме всеки ден реклами за производство на метали или добив на инертни материали. В много случаи тежката индустрия бива поставяна в публичното пространство тогава, когато се случи нещо критично. Поне по този начин функционира по-голямата част от бизнеса в нашата страна, а и не само. Това, което правим ние, е да анализираме задълбочено и постоянно в рамките на изпълнението на един проект, като определим много точно кои са аудиториите, които биха имали влияние върху даден проект или бизнес, по какъв начин следва да им бъдат отправяни посланията, по какъв начин следва да бъде подготвяна информацията и т.н. Най-обобщено казано, създаваме формули, които модифицираме постоянно с цел минимализиране на рисковете.

Знаете ли колкото пари губи едно предприятие с непрекъснат производствен процес, ако спре за ден заради стачка на граждани например. Отговорът е кратък - ненужно много. Това спиране би имало влияние както за вътрешните клиенти, служителите, които ще понесат загуби, така и за външните като подизпълнители, институции и други. Въпросът е обаче, че ако се е стигнало до стачкуващи граждани, значи комуникационната работа не е била предварително и оптимално за обстоятелствата свършена.

Тоест има механизми за предотвратяване на подобни критични ситуации?

- Абсолютно. Или по-скоро за тяхното минимализиране, защото аудиторията е жив организъм, който понякога може да поднесе крайно неочаквани изненади. Но все пак механизми за минимализиране на критични ситуации в индустрията има и те се крият в правилно построената комуникационна стратегия. Абсолютно задължително е обществото да разбира и знае какво се случва в завода в съседство, но това често не се случва чрез просто обяснение. Нужно е наслагване на подходящо поднесена информация, нужни са говорители, доверени до аудиторията, и т.н.

В повечето случаи клиентите ни търсят тогава, когато криза вече има. Тогава работата обаче е много по-трудна. Обръщането на общественото мнение е в пъти по-рисковано и изисква повече ресурс от първоначалното налагане на дадена тема. Бих искала да споделя обаче, че вече има компании в България, които разбират ролята на комуникациите и се обръщат към нас още на фаза планиране.

Индустриалните комуникации са нещо, което нашумя в последните години и в Европа. На какво се дължи това?

- На многото пропаднали проекти поради обществено неприемане. Кратко и ясно. Индустрията вече започва да разбира смисъла от работа с обществено заинтересованите страни заради натрупан опит. Широката аудитория днес има по-лесен достъп до публичност от всякога - социални мрежи, форуми, блогове, влогове и т.н. А да чуеш собственото си мнение от друг в публичното пространство действа като двигател и така се получава ефектът на снежната топка, която в повечето случаи се сблъсква по живописен начин с обекта, към който е насочена.

Какви са разликите между комуникациите в тежката индустрия и тези в сегмента на търговията например?

- Методологично не са толкова големи. Аз самата не съм стартирала професионалната си кариера в тежката индустрия. Но залогът е различен и не говоря за финансовото измерение. Построяването на нова инсталация, на нов завод променя изцяло живота и динамиката на региона и винаги, независимо какво се комуникира с обществото, има влияние върху тази среда. Понякога тези влияния са минимални и добре премерени, но има случаи, в които това не е така. Отговорността е голяма не само в професионален аспект, но и в личен, защото действията имат социално влияние. Работата за мен е мисия. Удовлетворението да бъдеш част от проекти като ANRAV на "Девня Цимент" АД с цел България, а и цяла Източна Европа, да има първия въглеродно неутрален завод едва след няколко години. Бих го определила с една дума - вълнуващо.

ВЕИ е другата сфера, в която активно работим. В частност вятърната енергетика. Развенчаването на митовете и разсейването на притесненията на обществото е дълъг път в името на спирането на климатичните промени.