Върнете се, клиенти

Върнете се, клиенти

Банките започнаха леко да свалят лихвите и таксите по ипотечните кредити

Василена Христова
6453 прочитания

© Надежда Георгиева


Новите добри клиенти сега са най-скъпи за банките. След многомесечно поскъпване на кредитите напоследък офертите за ипотечни заеми стоят по-примамливо. Лихвите и таксите бавно се снижават, а повечето пуснати реклами са доказателство, че банките са готови да ги дават.

По най-актуалните данни от БНБ към края на март средната ефективна годишна лихва по новоотпусканите жилищни кредити в евро е 7.98% спрямо 8.7% през март миналата година. Цените на жилищата също може да изглеждат по-примамливи за някои купувачи. Затова на следващите редове ще видите най-евтините и по-нестандартните промоции на ипотечния пазар в момента. За целите на сравнението е ползван кредитният калкулатор на http://www.moitepari.bg, а заемът е за 80 хил. евро за 20 години. Показателят, според който се подреждат колко са изгодни кредитите, е годишният процент на разходите (ГПР).

При актуалните промоции има и други бонуси - фиксирани лихви през първите години на кредита, безплатни застраховки и спестяване от такси. Едно от новите за пазара неща е липсата на такса за предсрочно погасяване на заема, но с малката подробност, че трябва да стане със собствени средства, а не да избягате при друга банка и да рефинансирате.

Кредит и още нещо

При така зададените параметри най-изгоден се оказва заемът на Райфайзенбанк с ГПР 7.93%. Кредитната институция предлага продукта, но само заедно с други услуги на банката, по съвместна програма с Европейския фонд за Югоизточна Европа. Ипотечният кредит е с променлива лихва, която към момента е 6.75%. Тя се формира на база 6-месечната стойност на индекса EURIBOR плюс определена фиксирана банкова надбавка според актуалния лихвен бюлетин на банката. Размерът на лихвата по кредита се преизчислява и променя от банката два пъти годишно - на 15 октомври и 15 април. Кредитът трябва да е в евро с максимален размер до 100 хил. евро, а промоцията важи, ако сте подали искането си за получаване на заема до 15 юли. Освен това трябва да ползвате и допълнителен пакет от услуги на банката, от който срещу месечна такса от 3.95 лв. получавате разплащателна сметка с дебитна карта и можете да ползвате  различни услуги като плащане на комунални сметки, безплатни вътрешнобанкови преводи и други.

Ако кандидатствате за този кредит, получавате безплатно предварително одобрение на кредита, няма такса за разглеждане на документи, но има възможност за предсрочно погасяване без такси, при погасяване със собствени средства на суми над 2000 евро след третата година от усвояването на кредита, както и имате възможност да ползвате гратисен период за изплащане на главницата до една година.

На следващо място с ГПР 8.07% се нарежда ипотечният заем на МКБ Юнионбанк "Домът". Той има фиксирана лихва за първата година 6.9%, а след този период лихвата започва да се образува от 6-месечния EURIBOR + банкова надбавка, като не може да пада под лихвата за първата година, т.е. 6.9%. Въпросната промоция е валидна при ползването и на пакет с допълнителни услуги от банката като издаване на кредитна карта, директен дебит и други. При неползването на услугите има наказателно увеличение на годишната лихва в зависимост от различните услуги. При пълно предсрочно погасяване на този кредит обаче дължите лихва в размер на 5% (при погасяване със собствени средства), но ако рефинансирате от същата банка, не дължите наказателна лихва. При предсрочно погасяване до 10% от размера на кредита също не дължите допълнителни лихви.

С ГПР от 8.24% следва кредитът на банка "Емпорики" - ипотечен кредит за покупка на жилище с фиксирана лихва за първите 60 месеца. Така, ако изтеглите този кредит през първите пет години, ще дължите фиксирана лихва в размер 6.35%. За останалата част на договора ще ви се начислява плаваща лихва, образувана като сбор от стойността на тримесечния EURIBOR плюс 4.5 пункта, но в общ размер не по-малко от 7.5%. Също така получавате безплатна полица "Живот" и имуществена застраховка. Промоцията е валидна до 27 юни. За да се възползвате от преференциите по кредита, трябва обаче да имате регулярен превод на заплата по дебитна карта Visa Electron и кредитна Visa в евро. Подобно на предната оферта таксата за предсрочно погасяване е 5% върху погасената главница до петата година, след това става 3%. При изплащане със средства от друга банка обаче ще дължите 5%.

Подобна офертата имат и  Алианц банк България с фиксирана лихва в размер 5.9% за кредити в евро през първата година, като размерът му е до 150 хил. евро. ГПР на този продукт е 8.46% и промоцията е валидна до 30 юни. Лихвата след втората година е плаваща и се формира от базов лихвен процент, който се определя от банката и периодично се променя. Към момента след изтичане на промоционалния срок ефективната годишна лихва по вашия кредит би станала 7.9%, но изискването е да имате превод на работна заплата и да ползвате и други допълнителни услуги на банката. Иначе ще дължите по-висока лихва от 8.3%. Освен това според актуалната тарифа на банката ефективната годишна лихва, която ви се начислява, не може да пада под 7.5%.

В този кредит са включени и безплатни застраховки "Имущество" и "Живот" за целия срок на кредита. Друго изгодно предложение е, че не дължите такса за предварително проучване и за предсрочно погасяване. За второто съществува същата подробност, че трябва плащането да е със собствени средства. "При рефинансиране със средства от друга банка се дължи такса от 5% върху стойността на предсрочно погасената част от кредита", поясняват от кредитната институция. Дължите обаче еднократна такса за отпускане и обслужване на кредита - 1% от неговия размер, което е стандартно за банката, както и годишна такса за обслужване – 0.4% от остатъка на главницата.

Жилищният кредит с плаваща лихва за целия период на Банка ДСК има ГПР 8.47% и предлага също сходни на предните промоционални оферти, но за да се възползвате от тях, трябва да ползвате програмата на банката "ДСК Уют". Лихвата е променяща се и се формира като сума от БЛП (според актуалната тарифа на банката той е 4.69%) плюс 2.6%, ако ползвате изискваните допълнителни услуги, и надбавка 6.3%, ако не ги ползвате. ГПР на продукта е изчислен, в случай че ползвате преференциалната лихва. Задължително трябва да сключите застраховка "Имот", която е за ваша сметка и е в размер на 0.15% от цената на имота. Застраховката живот не е задължителна. При предсрочно погасяване на този заем ще дължите 3% върху размера на предсрочно внесената сума за първите 3 години, 0% върху размера на предсрочно внесената сума за останалия срок, но ако рефинансирате от друга банка, ще платите 5%.

И още от същото

Една от най-новите промоции на пазара е жилищният кредит на Първа инвестиционна банка "Пре-имущество", който се предлага за периода от 9 май до 30 юни. Неговият ГПР при използвания примерен кредит е 8.5%. От банката обещават фиксирана лихва 5.5% за първата година от срока на договора и след това лихва в размер на базовия лихвен процент (БЛП), определян от банката, плюс надбавка, която зависи от пакета други услуги, които ползвате в ПИБ. Така например най-ниската лихва е с надбавка 2.71 пункта за останалия период на кредита. Може да я ползвате, ако имате разплащателна сметка, по която да ви превеждат работната заплата, заедно с дебитна карта към нея и други услуги. Ако сега трябваше да изплащате кредита си при тези условия, лихвеният ви процент би бил 7.8%, което към момента е с 0.18 процентни пункта под средното за пазара ниво. Това е изчислено на база актуалния БЛП от 1 май според лихвения бюлетин на кредитната институция (той е 5.09%) и надбавката ви 2.71 пункта. Ако ползвате по-малкия набор от услуги, зададен в описанието на кредита, ще получите надбавка 3.71 пункта, а ако не ползвате пълните пакети от услуги, лихвата ви ще се завиши с още един процентен пункт. Така в най-скъпия случай ще имате лихва 9.8%.

Други бонуси, които обещава промоционалната тарифа, са, че нямате такса за предварително проучване и разглеждане на документи, получавате безплатна имуществена застраховка за целия период на кредита, както и възможност за участие в програмата за лоялност на банката чрез издаване на кредитна карта. Освен това, ако изтеглите този кредит, няма да дължите такса за предсрочно погасяване, но детайлът е, че трябва да е само със собствени средства. "При погасяване с друг кредит от нашата банка клиентът не дължи такса за предсрочно погасяване. Такса се дължи само при рефинансиране с кредит от друга банка", пояснява Милка Тодорова, директор "Банкиране на дребно" в банката. Положителното на безплатната застраховка е, че поне на пръв поглед ви спестява разходи, които допреди година бяха задължителни и за ваша сметка при подписване на договор за кредит и го оскъпяваха с 1-3% от размера на кредита. Този продукт не изисква и задължителна застраховка "Живот", но тя се предлага при преференциални условия. "Имаме сключен договор за застраховка "Живот" при преференциални условия и изключително облекчена процедура. Застрахователната премия е в размер на 0.535% от главницата на кредита", поясняват още от банката.

Предложението на Уникредит Булбанк важи до 31 май и предлага по всички ипотечни кредити по-изгодни лихви от стандартните в лихвения бюлетин при превод на работна заплата по сметка в банката. Така например, ако изтеглите кредит "Първи дом", получавате промоционална лихва през първата година в размер на 6.1% по кредитите в евро, но също с превод на работна заплата по сметка в банката. Сред изтичане на промоционалната лихва кредитът започва да се оскъпява с ГПР 9.13%.

Промоцията за нови ипотечни заеми ви дава възможност за предсрочно погасяване без наказателна лихва, но отново само с изплащане със собствени средства. Освен това банката ще ви възстановява плащанията по сметки за ток през първата половин година на заема ви, но тук има две условия. Сметки ще бъдат възстановявани до стойност 100 лв. на месец и трябва да сте наредили плащането им чрез директен дебит като част от пакетна програма на банката.

Новите добри клиенти сега са най-скъпи за банките. След многомесечно поскъпване на кредитите напоследък офертите за ипотечни заеми стоят по-примамливо. Лихвите и таксите бавно се снижават, а повечето пуснати реклами са доказателство, че банките са готови да ги дават.

По най-актуалните данни от БНБ към края на март средната ефективна годишна лихва по новоотпусканите жилищни кредити в евро е 7.98% спрямо 8.7% през март миналата година. Цените на жилищата също може да изглеждат по-примамливи за някои купувачи. Затова на следващите редове ще видите най-евтините и по-нестандартните промоции на ипотечния пазар в момента. За целите на сравнението е ползван кредитният калкулатор на http://www.moitepari.bg, а заемът е за 80 хил. евро за 20 години. Показателят, според който се подреждат колко са изгодни кредитите, е годишният процент на разходите (ГПР).


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


13 коментара
 • 1
  shristov avatar :-|
  shristov

  До момента, в който банките се откажат от наглото си изискване да имат право да повишават лихвения процент едностранно, аз лично няма да взема ипотечен кредит.

  Освен това, лихвата все още е забранително висока. Като се комбинира с прекомерната цена на жилищата и липсата на ясна перспектива за инфраструктурата, покупката на недвижимост все още изглежда ненужен лукс.

 • 2
  nedyalko avatar :-|
  недялко неделчев

  Банките ще чакат дълго докато успеят да привлекат нови клиенти. С отношението, което имат към старите (заблуждават хората за реалните разходи на кредита, вдигат лихвите, когато си пожелаят, също и таксите за управление на кредит и подържане на сметка и др.) трудно биха накарали някой да изтегли кредит, ако условията не са много много изгодни, каквито в момента все още не са.
  Докато не се промени законодателството по отношение на лихвите и разходите по кредитите в посока към по-голяма прозрачност (да се представят ясно и просто всички разходи по един кредит) и равнопоставеност (банките да не могат сами да променят лихвения процент примерно), няма да имаме нормална банкова система.
  Като прибавим и това, че през последните години кредитирането в България растеше с много високи темпове, става още по-трудно да се намерят желаещи за кредитиране, освен ако не търсят рефинансиране, което при големите разходи, които го съпътстват също става се обезмисля. Смятам, че кризата за банките в България тепърва започва и това започна и ще продължи да се отразява на финансовите им резултати, които досега бяха идеални. http://nedyalko.blog.bg/biznes/2010/11/23/bankite-shte-syrbat-tova-koeto-si-nadrobiha.639270
  Все пак те сами си го направиха.

 • 3
  vladiznaiko avatar :-|
  Vladiznaiko

  Докато има Изпълнителни банкери на банки (бивши шефове на Банков Надзор) който мислят, че е нормално коректните клиенти да плащат за глупостта и некадърието на банковите "мейниджери" - никога няма да се променят нещата и най-вече доверието на клиентите.
  http://spisanie.imot.bg/normalno-e-bankite-da-vkliuchvat-zagubite-ot-loshi-krediti-v-lihvite.html

 • 4
  ras16377431 avatar :-|
  ras16377431

  А онзи ден банката ми - Централна кооперативна - ми поиска 60 евро, за да прехвърли 40 евро от един комп в Европейския съюз на друг. Доста се смях на излизане.

 • Ангел Тодоров

  Всеки доста трябва да внимава и преди да подпише договор за заем с банка, а и след това, независимо от това с какъв шрифт ще е записаното. Преди около 2 години любимата ми банка съвсем произволно опита да ми вдигне лихвата по ипотечния кредит, независимо от това, че нямаше никакво основание да го прави. След възражение от моя страна нещата се разминаха и лихвата продължи да бъде, съгласно определеното в договора правило за изчисляване. Всеки ден следя Юрибора, на чиято база се изчислява и дължимата от мен лихва и учудването ми беше меко казано огромно, когато в последното си извлечение от преди седмица установих , че Банката отново пробва дали ще й мине номера с повишение на лихвата с 1.07%. Дори и с това увеличение ГПР по кредита ми би бил по-добър от алтернативните предложения на пазара, дори и за нови клиенти, но Банката отново няма никакво основание да променя правилата. Веднага подадох ново възражение и след обещания, че първо до 3, а след това до 5 дни ще получа отговор все още нямам никакво официално обяснение от страна на кредитиращата институция за това на какво точно се дължи промяната. И отново - съветът ми е, теглете кредит, от безкрайно некоректните ни банки, само в изключително неизбежна ситуация, иначе лазенето по нервите ще е дълго и продължително.

 • 6
  geleto avatar :-P
  Гелето

  ха, ха. ех надежди. Само се чудя как очаквате да се подобри ситуацията като босовете на банките (особено след приватизацията-подаряванео) са все от семейството.

 • 7
  cougari avatar :-|
  cougari

  А какво става на Balpex в The Mall. Има ли някакви промоции на банките? Поне рекламата му е много зле. Някой има ли впечатления? Съжалявам за спама ама жената ми вика да идем, а мен изобщо не ми е до банки и имоти.

 • 8
  angel_to avatar :-|
  Ангел Тодоров

  До коментар [#7] от "cougari": Ако жена ти иска да се разходите, го направете, но това не е никакво изложение, а по-скоро някаква пародия. И по-добре разпитай хора, които вече имат кредити, отколкото да търсиш някакви моментни промоции.

 • 9
  diego avatar :-|
  Diego

  Един съвет от собствен опит при преговорите с банките:
  1. Четете внимателно договорите и общите условия, консултирайте се с доверен юрист.
  2. Знайте, че банките винаги искат да измъкнат повече пари от вас, те са алчни и работят в картел.
  3. Можете успешно да променяте договорите в собствена полза, въпреки че предварително служителите ще се мръщят и казват, че е невъзможно, подавайки ви стандартните бланки с договори. Възможно е и още как. Настоявайте, протестирайте, изисквайте!
  4. Пазарете се за лихвите като арменци с еврейски произход на Капалъ чарши.
  5. Смело обиколете повече банки и се пазарете свсяка по отделно. Накрая изберете най-свястната (ако изобщо има такава), а на останалите здрав шут отзад.
  6. Вземайте кредит само в краен случай!

 • 10
  todorias avatar :-(
  todorias

  Доста, тенденциозно написана статия. Дори не е ползвана коректно информацията от източника " моите пари".
  Една от най-нормалните оферти на банки в страната даже не е спомената. СиБанк без да съм свързан професионално с нея, е може би най-коректната оферта на пазара. Оставям настрана темата , че самите кредити в БГ са идиотски скъпи и са спирачка за всеки който има добри идеи и желание.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал