НОИ, частен фонд или и още нещо

7 неща, които да имате предвид, когато планирате пенсията си

Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Любомир Христов е председател на Института на дипломираните финансови консултанти

Бурният дебат около пенсионните промени има много измерения, но реално зад сложните термини се поизгуби основното, което интересува обикновения осигурен. А това са простите въпроси като каква пенсия мога да очаквам. Разбира се, точният отговор зависи от много фактори, което го прави трудно предсказуем, но порядъкът на очакваната пенсия може да се предвиди с голяма доза сигурност. Както и това какво можете да правите, за да достигнете желаната от вас пенсия.

1. Колко пенсия е достатъчно?

Няма абсолютно точно правило, но при около 70% от последния брутен месечен доход човек би разполагал с толкова пари за харчене, с колкото е разполагал и преди да се пенсионира. Това е така, тъй като вече няма да дължите данъци и осигуровки, които ви се удържат от заплатата. Намаляват и други разходи, свързани с ходене на работа – за транспорт, облекло и обяд навън, но пък се увеличат медицинските разходи и тези, свързани със свободното време. Следователно запазването на стандарта на живот след пенсиониране предполага пенсия, заместваща 70% от последната му работна заплата.

2. Колко е пенсията, обещавана от НОИ?

Зависи от това, дали човек се е осигурявал само в НОИ или, както предвиждат дискутираните промени, и в НОИ и в частен универсален пенсионен фонд (УПФ). Когато човек се е осигурявал и на двете места, пенсията, отпускана от НОИ, е с 28.1% по-ниска. На всеки 100 лв. пенсия, която ще получи човек, осигурявал се само в НОИ, същият човек ще получи 71.90 лв., ако се е осигурявал и в НОИ и в УПФ.
Например средният осигурителен доход за страната към 30.11.2014 г. е 679.98 лв.

Пенсията на осигурявал се в течение на 40 години само в НОИ с индивидуален коефициент, равен на единица, ще е 299.19 лв., а ако се беше осигурявал и в УПФ, пенсията му от НОИ ще е 215.15 лв., или 84.04 лв. по-малко на месец, като надеждата (напразна, както ще се убедим) е да бъдат компенсирани от допълнителното задължително осигуряване.

3. Какъв процент от последната заплата ще замества пенсията от НОИ?

За осигурявал се само в НОИ, процентът ще зависи от индивидуалния коефициент на осигурения и от съотношението между последната му работна заплата и средния осигурителен доход, от който се изчислява пенсията. Ето за какво става дума. Ако човек се е осигурявал в течение на 40 години:

а) върху средния осигурителен доход за съответната година в хода на кариерата си (т.е. неговият индивидуален коефициент е единица) и последната му заплата е равна на средния осигурителен доход за страната преди пенсиониране – пенсията му ще е равна на 44% от последната му заплата. (За всяка година осигурителен стаж човек получава право на 1.1% пенсия. 40 години х 1.1 % е равно на 44%)

б) ако индивидуалният коефициент на човека е единица, но последната му заплата е по-висока от средния за страната осигурителен доход преди пенсиониране, пенсията ще замества по-нисък процент от последния месечен доход на осигурения. Например, ако човек се пенсионира на 1.12.2014, а последната му месечна заплата е 820 лв. (колкото е средната работна заплата през септември 2014 г. по данни на НСИ), то пенсията му ще е 299.19 лв. или 36.5% от последния му месечен доход (малко повече от половината от необходимите 70% заместване).

в) ако човек се е осигурявал на максималния осигурителен доход (2400 лв. за 2014 г.), а последната му заплата е по-висока, то пенсията, отпускана от НОИ, ще замества още по-малък процент от последната му заплата. Това е така по две причини: Първо, съществува таван на пенсията, отпускана от НОИ, в размер на 35% от максималния осигурителен доход (максималната пенсия през 2014 г. е 840 лв.). Второ, зависи с колко точно последната заплата на осигурения превишава максималния осигурителен доход. Така например при 3000 лв. заплата коефициентът на заместване ще е 28%, а при 5 хил. лв. - 17%...

За човек, осигурявал се и в НОИ, и в УПФ, пенсията от НОИ ще замества пропорционално по-малък процент от последната заплата.

Ако,
а) Човекът завършва кариерата си със заплата, равна на средния осигурителен доход (679.98 лв.) и индивидуален коефициент единица, пенсията от НОИ ще е 215.15 лв. и ще замества 32%, а не 44% от последната му заплата. б) При горните условия последната му заплата е 820 лв., а пенсията от НОИ – пак 215.15 лв., тя ще замества 26% от последната заплата, а не 36%.

в) И накрая, ако човек се е осигурявал винаги на максималния доход, а последната му заплата го надвишава, то коефициентът на заместване ще се запази като в случай  в)  по-горе, защото максималният размер на пенсията остава 840 лв.

4. Ще попълни ли "дупката" пенсията от УПФ?

Не. Едно наивно изчисление ще илюстрира този факт. Да допуснем, че човек се е осигурявал в течение на 40 години в УПФ при вноска, равна на 5% от дохода си. Партидата му е управлявана при 0% реална средногодишна доходност. Това означава, да приемем, че доходността по партидата е била достатъчна да покрие както инфлацията, така и таксите, които УПФ са събирали през годините. Ако приемем, че УПФ ще изчисли месечната пенсия така, че човек да я получава 20 години, то няма ли да може човек да получи 10% коефициент на заместване на дохода си? (Внасял е по 5% в течение на 40 години, а ще "тегли" само 20 години?) И ако пенсията от УПФ осигурява 10% заместване на доход плюс 26%, осигурени от НОИ, не дават ли сбора 36% коефициент на заместване, точно толкова, колкото би получил човек, осигурявал се само в НОИ (виж по-горе)?

Отговорът е не. Петте процента вноска в УПФ е всяка година върху фактически получаваната заплата, а не върху последната заплата. Така, когато последната заплата е по-висока от средния осигурителен доход за цялата кариера на лицето, заместването на среден осигурителен доход ще е по-малко от 10% – например 8%.Така в разглеждания пример пенсията от УПФ замества 8% от последната заплата, пенсията от НОИ – 26%, или общо човек се пенсионира с пенсия, заместваща 34% от последната му заплата, или по-малко, отколкото ако се беше осигурявал само в НОИ. За да получи пенсия от УПФ, която покрива точно намалението на пенсията от НОИ, поради това, че лицето се е осигурявало и в УПФ, партидата трябва да носи положителна реална доходност, която поне да догонва растежа на реалната работна заплата, върху която се е осигурявало лицето. Колко трябва да е тази положителна реална доходност, за да станат две пенсии равни на една? Отговорът в този конкретен пример е +1.3% средногодишно в течение на 40 години. (Доходността от 1.3% игнорира ежегодната такса управление, която УПФ отчисляват в размер на 0.9-1.0% от активите на фондовете. Включването й би повишило необходимата доходност за догонване на пенсията от НОИ до над 2% средногодишно)

А каква е доходността, постигната от УПФ? По официални оценки, +0.46% средногодишна реална доходност за периода 2002-2014 г., или почти три пъти по-ниска от необходимата за изравняване на две пенсии с една.

5. Няма ли УПФ да увеличат доходността си?

Не. Първо, трябва да наваксат дванайсетгодишно изоставане от необходимата реална доходност от 1.3% (при постигнати едва 0.46%). Второ, няма да реализират по-висока доходност при сегашната структура на портфейлите си, която е неподходяща – в професионалния смисъл на тази дума – за всеки 8 от 10 осигурени в УПФ. Портфейлите, предлагани от УПФ, не отчитат нито различията във времевия хоризонт на клиентите си, нито индивидуалните им предпочитания към това какъв риск да поемат и затова няма да осигурят необходимата на повечето от своите клиенти доходност в бъдеще. За това до голяма степен не са виновни самите пенсионни компании, а законът, който не им дава възможност да организират повече от една схема с различни рискови профили. Трето, неоправдано високите такси, които УПФ могат да събират поради картелния си комфорт и привилегии, получени по силата на Кодекса за социално осигуряване (всички, родени след 1959 г. по задължение стават техни пациенти). Отсъствието на икономическа конкуренция между УПФ се потвърждава от факта, че с малки и малко отклонения таксите на всички са залепени на определения от закона таван. Предлагат почти еднакъв, негоден за повечето си клиенти продукт. За сравнение, в доброволните фондове, управлявани от същите пенсионни дружества, и когато клиентите им не са осигурени от КСО, размерът на таксите варират в много по-широки граници.

Доходността на УПФ има риск да се окаже и още по-ниска заради:

- Инвестиции в свързани с пенсионното дружество лица при заобикаляне забраната на закона и други сделки, чрез които биха могли да бъдат ощетени осигурените;

- Фалшифициране на номиналната доходност в края тримесечието от част от пенсионните дружества, за което сигнализират други пенсионни дружества през октомври 2014 г.

6. Какво мога да очаквам да се промени?

При сега действащите правила не изглежда вероятно човек да получи желания коефициент на заместване при нито една от двете предложени му възможности за избор [LC2] (само НОИ или НОИ+УПФ). Разбира се, както се уверяваме от настоящия дебат, разпоредбите могат да се променят, но това може да е както в положителна, така и в отрицателна посока.

Като цяло две пенсии ще останат по-малко от една, докато депутатите не намалят пенсиите, обещавани от НОИ, като променят формулата за изчисляването им, и по-специално правото на 1.1% от средния за страната осигурителен доход, умножен по индивидуалния коефициент. Намаляването на пенсията от НОИ в близко бъдеще изглежда политически невъзможно, или поне нежелателно, защото средната пенсия от 334 лв. на месец през 2014 г. е опасно близо до границата на бедност, определена на 286 лв. От друга страна, влошаващата се демография също не дава много шансове за подобряване на финансирането на НОИ и коефициента на заместване ??????????? първия стълб.

Някаква реформа във втория стълб на пенсионната система изглежда по-вероятна и вече административно понижаване на таксите изглежда безспорно както и че има консенсус за въвеждането на мултифондове с различен рисков профил. Дали обаче това ще покачи достатъчно реалната доходност на частните фондове е трудно да се предвиди, още повече ако сте в началото на трудовия си стаж.

7. Какво мога да направя?

Логичните начини да се погрижите да постигнете желаната пенсия от 70% от последната заплата са два. Едната линия е да се опитате да извлечете максимума от системата - да избирате внимателно в кой универсален фонд се осигурявате, какви резултати обявява, в какво инвестира и дали няма риск декларираната доходност да бъде изядена от инвестиции в свързани лица.

Другата линия е просто да спестявате или инвестирате допълнително в извън пенсионната система. Разбира се, управлението на пари изисква познания, но дори и една пасивна стратегия може да даде добър резултат. Ето пример:

На 25-годишна възраст започвате да спестявате 15% от заплатата си в самостоятелно структуриран и управляван портфейл. Инвестирате еднакви суми от тези 15% в три различни типа взаимни фондове:

* Индексен фонд, следващ представянето на всички акции в еврозоната * Индексен фонд, следващ световния пазар на акциите (без тези от страните на еврозоната)

* Индексен фонд, следващ целия пазар на еврооблигации.

С времето трите фонда ще растат с различен темп, така че веднъж годишно ще ребалансирате, като променяте наличностите по тези фондове, така че отново да станат равни.

Това е всичко. Ако следвате тази проста рецепта в течение на трудовата си кариера, вие почти сигурно ще натрупате достатъчно спестявания, за да се пенсионирате в удобство.

9 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  smart_za_batkov avatar :-|
  Батков-вън
  • - 12
  • + 11

  Много неточности и странни цифри има в тази статия, но една се набива на очи. Защот категорично се отхвърлят УПФ на база на изчисления за 20 годишна пенсия, след като, според средната продължителност на живота в страната, хората средно получават пенсия под 10 години? Смятайки сумите за 10 години, УПФ не само компенсират намалението на пенсията от НОИ, но и даже увеличават общата пенсия.

  Нередност?
 • 2
  ldimov avatar :-|
  Penetrating
  • - 2
  • + 2

  Мисля, че има нужда от две важни за мен уточнения. В точка 1 определението от 70% трябва да бъде променено на усреднен процент на изхарчените средства месечно от разполагаемата част от доходите за последната година. Мисля, че това е ясно защо. В точка 7 е необходимо да се добави в стратегията още едно обстоятелство. Хора с доходи над средната заплата трябва да предприемат действия, които да сведат до минималното допустимо ниво на задължително осигуряване.

  Нередност?
 • 3
  jym10316301 avatar :-|
  Todor Todorov
  • - 3
  • + 21

  Абе има няколко смущаващи ме неща в тази статия!
  1. Този коефициент от 28,1% е доста спорен и според мен, ако остане така има голяма вероятност всички да плащаме след като някой тарикат/тарикати успешно осъди България... Причината -структурата на осигурителните вноски, в които от 2009 г. участва с 12% и държавата.
  2. Нищо не се споменава за унаследяемостта на сумите в УПФ и липсата на такава в НОИ! Какво става, ако аз се гътна 5 години след пенсионирането си (вероятността от което никак не е малка, имайки в предвид и че изискваните за пенсиониране стаж и възраст ще се увеличават)? Факта, че аз ще съм на небето не омаловажава другия факт, че парите от моя УПФ ще свършат работа на някой, който ми е скъп! Проблема става още по-горещ, ако взема, че се гътна 1-2 или 5год преди да се пенсионирам!
  3. Посочените в статията сметки са на база средната постигната доходност от всички компании. Факт е обаче, че има няколко компании, за които няма данни да са манипулирали доходноста си и в същото време са постигнали средно около 1% годишно над средната за пазара - говоря за ING и Доверие! При тези два фонда, възможността, след намаляне на таксите и въвеждане на мултифондове вероятността сметката "да излезе" е повече от рална ....
  4.Имам още няколко въпроа, ама като гледам какво слънце е навън, предпочитам да изляза с малкия на разходка - моя избор съм го направил и пари от личната си партида, с която Горанов иска да плаща пенсиите на циганорите, а Борисов да реже лентички НЯМА да прехвърлям! Наивниците да правят каквото си решат!

  Нередност?
 • 4
  hirschfeld avatar :-|
  hirschfeld
  • - 6
  • + 9

  До коментар [#3] от "Todor Todorov":

  Има известна "наследяемост" на пенсиите и в НОИ засега... Става дума за т.нар. вдовишки пари или правото да се получават 25% от пенсията на споминалия се съпруг.

  Към останалите - рядко се случва в "Капитал" да се прочете такава смислена, балансирана и компетентна статия. Благодаря на автора, който е от малкото останали почтени финансисти ! Четете внимателно, човекът казва доооста неща.

  Нередност?
 • 5
  uprsport avatar :-|
  Uprsport
  • - 1
  • + 6

  Цитат "Другата линия е просто да спестявате или инвестирате допълнително в извън пенсионната система. Разбира се, управлението на пари изисква познания, но дори и една пасивна стратегия може да даде добър резултат. Ето пример:"

  Да, обаче и за пасивната стратегия се изискват знания и умения, които обаче не съм убеден, че българите имат. Първо трябва да се образоват. Показателен е броя на тези, които са прочели статията.

  Нередност?
 • 6
  parishilton avatar :-|
  Paris Hilton
  • - 5
  • + 6

  Този не беше ли и кандидат за вице-президент? А в биографията му пише че преподавал "Планиране и баланс на народното стопанство" във ВИИ "Карл Маркс". Странни метаморфози на този икономически анархист. Като прибавим и странните му предположения, тези и грешни изчисления, трябва да потърсим мотивацията му извън икономическите и финансови практични канони... Човекът просто си търси клиенти! Основен постулат във финансовите консултации е етиката. Основен въпрос остава дали г-н Христов притежава това качество. Отдавна следя писанията му и бих казала, че професионалиМът му е под огромен въпрос! По-горе пишещите са загатнали основните слабости на тезите му. А да питам, Капитал вече не са ли защитници на пенсионните фондове? Да не би да са си продали акциите в едно от дружествата или се обидиха от реакцията на пенсионните дружества и вече не са "радетели за справедливост"? Интересни въпроси, нали?

  Публикувано през m.capital.bg

  Нередност?
 • 7
  zzr36356496 avatar :-|
  Todor Hristov
  • - 1
  • + 3

  Мноого неточен коментар! Не ми стана ясно защо се смята УПФ с 0% нетна доходност. Сега резултата е почти такъв, но преминахме през две много големи кризи - 2008г. и 2011г. От друга страна при изчисляване на пенсията от НОИ не се взема предвид инфлацията.

  Нередност?
 • 8
  rossyxyl avatar :-|
  Rositsa Stoeva

  Всеки, който иска да подсигури старините си трябва да диферсифисира вложенията си. Да сложи пари в ДЗПО, така наречения задължителен втори стълб за родените след 31.12.1959г.. Там не може да каже колко да внася - по закон е 5% от осигурителния доход, но може да се поинтересува кой е собственика на фонда и къде влага неговите средства и дали спазва изискванията на закона къде и колко има право да инвестира средства от пенсионният фонд. Тези средства са в лични сметки и се наследяват по права линия, няма да се изгубят. За да има повече пари на старини може да вложи средства с лични вноски в третия пенсионен стълб, който също е с лични сметки и доходноста е по-голяма от спестовните застраховки и депозитите. Тези средства също се наследяват, несеквестируеми са, имат данъчни облекчения 10% , могат да се ползват при необходимост. Друго, което може да се направи е пенсионно рентна застраховка , която е със спестовен характер и има екстра финансова защита при злополука. Тук също се ползват 10% данъчни облекчения и се наследява, има доходност. При интерес и желание, всеки, който заделя сега средства по един от тези начини , а има и други, на старини ще ги получи с допълнителна доходност. Това ще му ще му позволи да се почувства като западните възрастни хора, които ходят на почивки и екскурзии по света без притеснения, защото още при започването на трудовия си стаж са заделяли по малко за старини. За никого не е тайна демографската криза и ръста на безработица. Това са фактори, които влияят на ръста на пенсиите получавани от НОИ, и съдейки по тенденцията за тяхното увеличение не се очаква увеличение на процента спрямо осигурителния доход на получаваната пенсия. На запад има страни където е вече 20%. А някъде за всяка възраст от 60 до 71 години се получава точно фиксирана сума. Ако искаш работиш или се пенсионираш , преценяваш сам. Сега помислете и решете какво да правите и кое е по-добро за Вас.

  Нередност?
 • 9
  dobadoba avatar :-P
  dobadoba
  • - 1
  • + 2

  И от девет кладенеца вода да донесат, ИНГ и Алианц ми звучат мнооооого по-добре от НОИ.
  ;)

  Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал