НОИ, частен фонд... и малко уточнения

Любомир Христов

НОИ, частен фонд... и малко уточнения

Председателят на ИДФК Любомир Христов изпрати до "Капитал" своите отговори на читателските коментари към материала му за планиране за пенсия

9334 прочитания

Любомир Христов

© Надежда Чипева


В статията "НОИ, частен фонд или и още нещо - 7 неща, които да имате предвид, когато планирате пенсията си"

 

показвам, че:

1. За да поддържа стандарта си на живот след пенсиониране, в типичния случай, човек има нужда от пенсия, равна на 70 % от последната му брутна заплата,

2. Ако се е осигурявал само в НОИ, то, при днес действащите правила, пенсията му ще бъде около половината от необходимата,

3. Ако се е осигурявал и в НОИ и в УПФ, пенсията му ще бъде по-ниска, а при щастливо стечение на обстоятелствата, най-много равна на пенсия, отпускана само от НОИ,

4. Поради което, човек е добре да спестява и инвестира и извън пенсионната система, за да има надежда да достигне коефициент на заместване от 70 % от последната си заплата.

Читатели си направиха труда да изразят своите смущения, съмнения и предположения по повод на изложените аргументи и направените изводи. На тях дължа отговор, който предлагам тук:

1. Необходима пенсия – 70 % от последната брутна заплата

Penetrating

В точка 1 определението от 70% трябва да бъде променено на усреднен процент на изхарчените средства месечно от разполагаемата част от доходите за последната година.

Точно това е направено за най-масовия случай – човек, който се осигурява на месечен доход, по-нисък от максималния. След като се извадят задължителните осигурителни вноски, данъка и (допускам) 8 % спестявания, за харчлък остават точно 70.4 % от последната брутна заплата.

Ако последната заплата на човек е била, например, 5 000 лв., то оставащия му за харчене доход е 76 % от брутната заплата. За самоосигуряващите се, процентите са по-различни.  Тук стъпвам на най-масовия случай, лице осигуряващо се на доход, по-нисък от максималния осигурителен доход, който за 2015 г. е 2 600 лв. Вж тук

2. Пенсията от НОИ е намалена, ако сте се осигурявал и в УПФ

TodorTodorov

1. Този коефициент от 28,1% е доста спорен и според мен... Причината -структурата на осигурителните вноски, в които от 2009 г. участва с 12% и държавата.

Стъпвам на фактите такива, каквито са в момента – февруари 2015 г. Когато правилата се променят, ще направя нови сметки, които може да променят и изводите. Днес, НОИ отпуска по 72 лв. пенсия на лице, осигурявало се в УПФ, а би отпуснал 100 лв., ако лицето се беше осигурявало само в НОИ.

3. Как се "индексират" вноските в НОИ?

zzr36356496

при изчисляване на пенсията от НОИ не се взема предвид инфлацията.

Напротив, взема се, като размерът на пенсията се определя въз основа на средния осигурителен доход за 12 месецапреди пенсиониране на лицето. Така пенсията от НОИ е индексирана не просто с инфлацията, а с реалното нарастване на средния за страната осигурителен доход през целия период на осигуряване.

По данни на НСИ средната работна заплата за 2004-2014 г. е нараствала номинално с 10 %, а реалната – с 6 %. Вж тук

4. Колко време, средно взето, получаваме пенсия?

Батков-вън

Защо категорично се отхвърлят УПФ на база на изчисления за 20 годишна пенсия, след като, според средната продължителност на живота в страната, хората средно получават пенсия под 10 години? Смятайки сумите за 10 години, УПФ не само компенсират намалението на пенсията от НОИ, но и даже увеличават общата пенсия.

При определяне на размера на пенсия, дружествата ще се ръководят от биометрични таблици, утвърдени от КФН. В тези таблици се отбелязва очакваната продължителност на бъдещия живот. Тя е:

За хора на 63 годишна възраст: мъже – 17.28 години, жени – 20.85 години. За хора на 65 годишна възраст – мъже – 15.86 г., жени – 19.17 г. Така, 20 години получаване на пенсия е по-точно приближение в сравнение с 10 г. Вж. Решение № 1079-ПОД / 18.12.2014 г.

5. Доходност на УПФ

zzr36356496

Не ми стана ясно защо се смята УПФ с 0% нетна доходност. Сега резултата е почти такъв, но преминахме през две много големи кризи - 2008г. и 2011г.

ТоdorTodorov

3. Посочените в статията сметки са на база средната постигната доходност от всички компании. Факт е обаче, че има няколко компании, за които няма данни да са манипулирали доходността си и в същото време са постигнали средно около 1% годишно над средната за пазара - говоря за ING и Доверие! При тези два фонда, възможността, след намаляване на таксите и въвеждане на мултифондове вероятността сметката "да излезе" е повече от реална .... 

а) Минала доходност

При дългосрочни инвестиции, като тези за пенсия, е важна реалната доходност – тази след инфлация и такси. Постигнатата средногодишна доходност от всички УПФ (с манипулираните данни вътре, ако има такива) е +0.46 %. Наистина, не разглеждам доходността по отделни УПФ. За "Доверие", например, една представителна партида (лицето се е осигурявало непрекъснато от 2002 до 2014 г.), публикувана във форума на Investor.bg (януари 2015 г.) сочи средногодишна реална доходност за периода +0.41 %. Друга партида, в друг УПФ, е донесла на осигурения реална доходност от 0.05 % средногодишно или 42 лв. при около 6 000 лв. вноски по днешни цени.

Вярно е, че през 2008-2009 г. всички, с активи на финансовите пазари, претърпяхме горчиви, но временни загуби. Вярно, обаче е, и друго – днес световните пазари са на нива далеч надхвърлящи пика от преди кризата. Така, преди да се срути през 2008-2009 г., Dow Jones беше на ниво 14,000, а днес е на 18,000. Така че въпросът е защо активите по партидите на УПФ не се възстановиха по подобен начин?

б) Бъдеща доходност

Отговорът на въпроса защо не се възстановиха се съдържат в структурата на портфейлите им – средно 70 % инструменти с фиксирана доходност. Днес 10-годишните немски книжа носят около 0.3 % номинална доходност, а българските – около 3 %. При тежестта им в портфейлите на УПФ каква точно доходност очаквате в следващите 10 години?

Да, евентуално намаляване на таксите би повишило очакваната от УПФ доходност в бъдеще, а въвеждането на "мултифондовете" – не. Последното изисква по-подробен отговор, който ще дам в следваща статия. За мултифондове аз чувам от 2008 г. насам. Когато станат факт, ще направя сметките отново и ще ви съобщя, ако променят изводите.

Като общо правило, бъдещата средногодишна реална доходност по УПФ трябва да е поне +1.3 % годишно (в примера тук), за да може, при действащите ДНЕС правила, сумата от двете пенсии – от НОИ и УПФ – просто да се изравни с пенсия само от НОИ и... да ви осигури половината от необходимата ви сума.

Съобразете, че за да се изравнят пенсиите в двата варианта, и преди от УПФ да получите "допълнителна" пенсия, доходността от УПФ трябва да:

- "избие" таксите на УПФ (около 25 % от окончателната, натруавана за 40 г. сума по партидата ви);

- да покрие инфлацията,

- да догони реалното нарастване на средния за страната осигурителен доход.

Едва след това започвате да натрупвате за допълнителна пенсия.

Защо се смята УПФ с 0.0 % доходност? Като междинен етап, за да се сметне каква е реалната сума на вноските, направени за 40 г. Техническа стъпка – не е нито очакване, нито прогноза.

6. Наследяване от УПФ

TodorTodorov

Нищо не се споменава за унаследяемостта на сумите в УПФ и липсата на такава в НОИ! Какво става, ако аз се гътна 5 години след пенсионирането си (вероятността от което никак не е малка, имайки в предвид и че изискваните за пенсиониране стаж и възраст ще се увеличават)? Факта, че аз ще съм на небето не омаловажава другия факт, че парите от моя УПФ ще свършат работа на някой, който ми е скъп! Проблема става още по-горещ, ако взема, че се гътна 1-2 или 5год преди да се пенсионирам!

Не се споменава, вярно. Въпросът с наследяване на партиди по УПФ се състои от две части:

А) Ако вземете "да се гътнете" 1-2 или 5 г. преди пенсиониране, не дай Боже, най-близките ви ще получат това, което има по партидата ви в УПФ

Б) Ако направите същото ЕДИН ДЕН след като сте получили пенсията от УПФ, те няма да видят и една стотинка. Съжалявам, ако аз съм първият да Ви каже, че няма Дядо Коледа.

Затова, ако за Вас унаследяемостта и след пенсиониране е важна, единствения начин да си я осигурите е да искате от вашите народни предствители при следваща промяна в КСО да включват като възможност при пенсиониране, лицето да изтегли ведната и в брой цялата натрупана по партидата сума (както е в белите страни - САЩ, Великобритания, Австралия, между другото). Само така можете да бъдете сигурен, че всичко, което остане след "гътване" ще е за "някой, който Ви е скъп".

7. Финансово образование

Uprsport

Да, обаче и за пасивната стратегия се изискват знания и умения, които обаче не съм убеден, че българите имат. Първо трябва да се образоват

Вярно е. Затова преведох и публикувам кратката брошура на д-р Уилям Бърнстийн "Ако можеш или как младите да забогатеят бавно" – www.idfk.org

Ако Вие знаете и други инициативи за финансово образование по темата, моля да ми ги съобщите.

В статията "НОИ, частен фонд или и още нещо - 7 неща, които да имате предвид, когато планирате пенсията си"

 

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
  • 1
    cezar_cezar avatar :-|
    есе

    "2. Ако се е осигурявал само в НОИ, то, при днес действащите правила, пенсията му ще бъде около половината от необходимата," - много под половината, което си е направо подигравка. Да не говорим, че заради предишни по-ниски заплати, ще те орежат още.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал