Кой избра вместо мен

Проверката къде се осигурявате не е сложна, а преместването в друга пенсионна компания изисква само малка такса и няколко документа

Над половината от започващите работа не избират сами къде да се осигуряват. И тази статистика е вина колкото тяхна, толкова и на лошите канали за комуникация. Едва ли са много 22-годишните, които започват работа на трудов договор и знаят, че трябва да си изберат универсален пенсионен фонд (и професионален, ако са в тежки условия на труд). В най-добрия случай някой познат ще им разкаже – но това явно се случва много, много рядко предвид броя на хората, които не избират сами фонда си. В най-лошия случай някой "добронамерен" колега от счетоводството например ще им заяви почти ултимативно "трябва да си избереш пенсионна компания" и ще се окаже, че е осигурителен агент и работи срещу комисиона.

Последното е истинският случай на младо момиче, на което в държавната институция, в която започва работа, му е обяснено от счетоводителката, че всички тук се осигуряват в компанията Х. Без изобщо да предполага, че има личен избор, тя попълва документите и се оказва осигурена в компания, чиито фондове показват много ниска доходност, дори загуби в последните години, инвестиращи с висок риск. Но въпросната счетоводителка е неин агент и не се притеснява да използва неморални и опиращи до ръба на закона (който иначе гарантира свобода на избора) начини за убеждаване.

Формално малко над половината от новите осигурени се водят разпределени служебно. В действителност горният случай за статистиката се води личен избор. Само можем да гадаем колко са като него. Законът все още дава срок от три месеца хората, които започват работа на трудов договор, да изберат къде да се осигуряват. Тук ще оставим последните законови промени и възможността вноските да отиват изцяло в държавната система и ще предположим, че искате да си имате лична сметка в частен фонд. И така – до три месеца след като подпишете трудовия договор, трябва да си изберете пенсионна компания. В противен случай НАП ще ви разпредели служебно – предвид все още обсъжданите законови промени това ще означава да отидете в държавната система (правим уговорката, че все още се обсъждат законопроекти и дългосрочно не е ясно какво ще остане).

Допреди това разпределението беше измежду някое от действащите пенсионни дружества – с най-голяма тежест в "лотарията" бяха пазарен дял, стойност на такси и доходност, т.е. има много голяма вероятност да попаднете в по-голяма компания. След като й станете клиент, от компанията трябва да ви изпратят уведомление за това – не бързайте да казвате, че не е вярно. Същото е като с годишните извлечения – много е вероятно да нямат актуалния ви адрес. И така, стигаме до момента, в който не знаете къде се осигурявате. Справка може да се направи в НАП – с електронен подпис или с персонален код, който се издава от териториалните звена на агенцията. Другият вариант е да си харесате пенсионна компания и да кажете, че не знаете къде се осигурявате, но искате да им станете клиент – ако сте, ще ви кажат, ако не могат да ви приемат заявлението.

Важно е да знаете, че работодателят ви не би трябвало да знае къде се осигурявате (той превежда осигуровките ви на НАП) и никой не може да ви принуди да смените пенсионната си компания.

След като изминат първите две години от подписването на договора/служебното разпределение, можете да си изберете нова компания и да се преместите. Това става с подаване на заявление до новоизбраното дружество. Не е нужно нито да уведомявате досегашния си фонд, нито работодателя си, дори не е задължително в момента да сте на трудов договор, когато се премествате. Някои дружества предлагат електронно попълване на заявлението за промяна – подписването на договора обаче трябва да стане лично. Той задължително се заверява при нотариус – без нотариална заверка е недействителен. Плаща се и такса от 20 лв. (в предлаганите законови промени се предвижда тя да отпадне), която преди можеше да се удържи от партидата, но вече е задължително да се плати отделно, без да се пипат парите от пенсионната сметка. Някои дружества имат практика да плащат вместо клиентите си таксата и нотариалната заверка.

След като веднъж вече сте се преместили, можете да го направите отново, в друго дружество, а може да се върнете и в старото. Това може да се случва най-много веднъж на 12 месеца. Когато се подават заявления за смяна, действителното прехвърляне на парите ви в новото дружество се случва след края на съответното тримесечие, на 15-о число. Това означава, че подалите заявления през април, май и юни например ще бъдат прехвърлени на 15 юли. Съответно – 15 октомври, 15 януари и 15 април за другите тримесечия. При доброволните фондове прехвърлянията са пак на 15-о число, но след края на всеки месец. Подаването на заявление не означава, че задължително ще го уважат – то няма да бъде придвижено, ако липсват данни, нотариална заверка, личен подпис и ако не са изтекли 12 месеца от последното ви преместване.

И не забравяйте – ако не сте доволни от едно пенсионно дружество, на пазара има още осем, на които да поверите парите си. В обратния случай – държавната система е една, тя не дава право да изберете според инвестиционна политика (такава няма), мениджъри, предоставяне на информация. Освен това от нея няма и как да се оплачете. Обратно – всичко изброено може да го вземете предвид, когато си създавате мнение за осигурителната си компания. И ако не сте доволни, просто да се преместите в друга. 

Още от Капитал