Моят Капитал: Как да запазим личните си спестявания за пенсия

Хората, които започват първа работа, имат 12 месеца, за да изберат универсален фонд. В противен случай всичките им вноски завинаги отиват в НОИ

Как си представяте бъдещето, когато сте на 20 години? Със сигурност то е светло и прекрасно и дори в отделните моменти на отчаяние, никога не сте губили надеждата, че всичко ще се подреди. В тези мечти няма място за планове какво ще правите, когато дойде време за пенсия, и това е нормално.

Лошото е, че когато започнеш да се замисляш за годините след активна работа, вече ще е късно да си осигуриш доход след пенсиониране, без да изпитваш сериозни финансови притеснения. Често се повтаря, но рядко предизвиква размисъл, че колкото по-рано започнеш, толкова по-лесно ще ти бъде. Наскоро в предаването Brain Games на National Geographic изчислиха, че ако на 20 и няколко години започнем да отделяме 15% от доходите си за пенсионен фонд, след пенсиониране ще разполагаме с доход, който ще ни позволи да запазим стандарта си на живот.

На пръв поглед 15% е много – ако получавате 1000 лв. заплата, да отделяте по 150 лв. от тях не e малък разход. Но на практика държавата удържа доста повече за пенсионно осигуряване и разликата е, че не ви пита дали искате. Освен това не ви дава кой знае какъв избор как да си разпределяте парите за пенсия. От началото на тази година този избор реално беше още по-ограничен, макар че приемането на промените беше представено от политиците като възможност да разшириш възможността да избираш.

На 19 декември, без обществено обсъждане, бяха приети промени в Кодекса за социално осигуряване. Според тях всички, които започват първата си легална работа, имат 12 месеца да изберат универсален пенсионен фонд. Ако не го направят, цялата им осигуровка ще отива в НОИ и те ще получават само държавна пенсия, без право да променят избора си. До приемането на промените нещата стояха по друг начин - всички, родени след 1959 г., внасяха 17.3% от стойността на осигурителния си доход в държавната система и 5% в универсален пенсионен фонд. Първоначалната идея беше делът на вноската в частен фонд да се увеличава за сметка на държавната, но това намерение вече е изоставено. След пенсиониране тези хора ще получават държавна пенсия и такава от универсалния фонд.

Сега промяната е следната - ако не си изберете фонд до 12 месеца, след като започнете работа, целият размер на осигуровката от 22.3% в момента ще отиват в държавната система и после ще получавате само държавна пенсия. Същата възможност има и за хората, които вече са започнали работа и се осигуряват в универсален фонд – те могат да се преместят изцяло в НОИ, но без право на връщане и така да получават само държавна пенсия. Тя би трябвало да е по-висока от тази, които ще получават хората с вноски и в НОИ, и в частен фонд (защото те ще вземат допълнителна пенсия от фонда), но е спорно дали това действително ще е така. Причината е, че парите в НОИ отиват за изплащане на настоящите пенсии и не носят доходност, така че инфлацията реално ги изяжда. Като се има предвид, че след време пенсионерите вероятно ще са повече от работещите, държавата няма да има как да им плаща адекватни възнаграждения.

Обратно – в частния фонд имате лична сметка, в която влизат вноските ви. Колкото повече са те, толкова по-голяма ще бъде пенсията ви. Абсолютно никой няма право да ви ги вземе и да ги използва за нещо друго, поне докато в Конституцията е записано, че частната собственост е неприкосновена. Ето и няколко лесни стъпки как да си откриете лична сметка в пенсионен фонд:

1. Изберете си дружество – лицензи имат общо десет пенсионни компании, девет от тях са работещи, десетата скоро ще започне работа. Пълен списък има на сайта на Комисията за финансов надзор, заедно с доходността им (http://www4.fsc.bg/income.asp). За по-лесно тази информация сме ви я представили в таблица по-долу.

Как се избира – за клиента разликата между компаниите е доходността и таксите, които събират. Единствено фондовете на "Доверие" и "Топлина" имат такси, които са по-ниски от законовия таван. Доходността от минал период не означава, че и в бъдеще тя ще бъде постигната. Хубаво е да видите и риска от инвестиции – той се мери със стандартно отклонение и се намира пак на сайта на КФН (http://www.fsc.bg/2013-bg-869, в подсекцията Постигнати инвестиционни резултати). Последните данни са за 2013 г. Колкото по-висок процент е отклонението, толкова по-рискови са инвестициите – тоест може да спечелите и да изгубите повече.

2. Отидете в офиса на избраната компания – всички пенсионни дружества имат сайтове, там са и адресите на офисите им. Обяснете, че искате да се осигурявате при тях. Носете си личните документи. Служителите ще ви дадат заявление и ще ви обяснят какво трябва да направите.

3. Следете какво се случва с парите ви – информацията е много и лесно достъпна. Като за начало може да си вземете персонален код за достъп, който ви позволява да следите личната си сметка онлайн. Той се издава от повечето пенсионни компании и с него ще виждате какви вноски постъпват, колко такси се удържат и каква доходност се натрупва. Ако не ви хареса обслужването в пенсионната компания, доходността или друго – просто може да я смените две години след първия си избор. В НОИ няма да имате това право.

4. Именно заради задължението поне първите две години да сте в първоначално избраната компания, внимавайте при вземането на решение. Не се подвеждайте по реклами и обещания, нито по висока доходност. Проверете акционерите. В "Капитал" сме описвали подробно пенсионните дружества, техните акционери и практики. Може да се окаже, че практиките му не ви харесват и да се насочите към друго.

5. Смяна на пенсионна компания става 24 месеца след първоначалния избор, а после – по веднъж на 12 месеца, ако искате. За целта трябва да подадете нотариално заверено искане до новоизбраното дружество и да платите 20 лв. такса.

6. Никой освен вас няма право да избира къде да се осигурявате. Много хора все още смятат, че пенсионният им фонд се избира от работодателя – това не е вярно. Нито милата колежка от счетоводството, нито някой друг може да ви накара да се осигурявате някъде. И няма такова нещо като – всички служители сме към компанията Х". В България пенсионната осигуровка не е обвързана с работодателя.

Доходност и риск на универсалните фондове
ДружествоНоминална (без инфлация)
Реална (с инфлация)
Стандартно отклонениеКоефициент на Шарп
Компания201320142013201420132013
"Доверие"4.02%6.84%3.09%7.81%1.69%2.32
"Съгласие"4.74%6.23%3.81%7.19%3.54%1.32
"ДСК-Родина"5.23%6.51%4.29%7.48%2.16%2.38
"Алианц България"4.94%5.55%4.00%6.46%1.82%2.66
"Ай Ен Джи"6.34%5.51%5.39%6.47%1.77%3.53
"ЦКБ-Сила"4.49%6.15%3.56%7.11%4.23%1.04
"Бъдеще"3.82%3.67%2.89%4.61%2.02%1.85
"Топлина"3.07%4.04%2.15%4.98%0.95%3.13
"Пенсионносигурителен институт"5.21%5.77%4.27%6.73%1.46%3.50
Източник: КФН, изчисления на "Капитал"

Кой кой е в пенсионното осигуряване

"Доверие"


Част от австрийската Vienna Insurance Group, която в България притежава и застрахователя "Булстрад". Пряк собственик на 92.58% от капитала е TBIH Financial Services Group.

"Алианц България"

Част от германската група Allianz, с основни акционери "Алианц България холдинг" (65.4%) и НЕК (34%). Акционери в "Алианц България холдинг" са Allianz New Europe Holding – Австрия, българските "Буллс" и "Стадис" и Димитър Желев като физическо лице.

"Съгласие"

Част от групата на "Химимпорт", който е пряк акционер с 24.45% от капитала. Компанията е свързана с варненската група ТИМ и чрез други си акционери.

"ДСК-Родина"

Част от унгарската OTP Group, основен акционер е Банка ДСК с 99.75%.

"ЦКБ-Сила"

Част от групата на "Химимпорт", свързана с варненската група ТИМ. Най-големи акционери са "ЦКБ Груп" с 46.75% и "Инвест кепитъл" с 35.79%.

"Ай Ен Джи"

Част от холандската група ING, която държи 100% от капитала през ING Continental Europe Holdings B.V.

"Бъдеще"

Официално е собственост на данъчния адвокат Тодор Табаков, който държи 90.2% чрез "Медианет Индъстрис", а 9.8% са притежание на "Синтетика". Неофициално собствеността се свързва с "Еврохолд България".

"Топлина"

Собственост на "Ел Ем Импекс" (46.4%), "Топлофикация Враца" (9.6%), "Топлофикация Бургас" (9.6%), "Атоменергоремонт" (9.4%) и няколко по-малки акционера. Собствеността му се свързва с бизнесмена Христо Ковачки.

"Пенсионноосигурителен институт"

Основни акционери са "Пела" със 77.35% и "Ест" с 21.78%. Неофициално собствеността се свързва с Алексей Петров.

"Утре"

Най-новото дружество, учредено от компанията за бързи заеми "Изи кредит". Все още няма реално действащи пенсионни фондове.

Още от Капитал