Да се фиксирам ли или да плавам
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Да се фиксирам ли или да плавам

Да се фиксирам ли или да плавам

Лихвите в момента са на исторически най-ниски нива, което прави кредитите с фиксирани условия изгодни. За по дълъг период обаче те стават скъпо удоволствие

Гергана Михайлова
16161 прочитания

© Дневник


Това е един от онези въпроси, чийто отговор започва със "зависи" и продължава с уточнението, че решението е индивидуално за всеки и се влияе от пазарните условия. Продукти и с фиксирана, и с плаваща лихва и с комбинация от двете се предлагат масово от банките, както за отпусканите бизнес кредити, така и за потребителските, особено ипотечните. Но за разлика от други продукти на пазара, при които когато прави своя избор клиентът няма колебание коя цена е по-висока от друга, при заема от банка 2 невинаги е по-голямо от 1. Затова простата математика не е достатъчна, когато трябва да се прецени коя оферта е по-изгодна -  тази с фиксирана или тази с плаваща лихва. Необходимо е да се претеглят още няколко риска, които кредитополучателите или забравят да изследват, или направо не знаят за тях.

По-малкото зло 

По дефиниция кредитът с фиксиран лихвен процент представлява продукт, при който лихвата не се променя през целия договорен период. Цената на заема се определя и фиксира към момент, в който пазарните условия са ясни. Това дава предвидимост на клиента, който знае с точност колко големи ще бъдат разходите му по обслужване на заема всеки месец и така планира по-лесно личния си бюджет. Казваме, че това е по дефиниция, защото банките в България имат богата история от казуси с клаузи в договори с клиентите, предвиждащи възможност за едностранна промяна.

В същото време кредитът с плаваща лихва е продукт, при който цената се формира на база на някой от лихвените индекси (Euribor, Sofibor, Libor или базов лихвен процент на самата банка) плюс твърда надбавка, която е различна за всяка институция, а може да е различна и за всеки клиент според рисковите характеристики. Това важи особено при фирмените заеми, където решенията не са толкова стандартизирани. В договорите се записва при какви условия тази плаваща лихва се променя за клиента. Ако тя е съставена например на базата на 6-месечния Euribor плюс съответната надбавка, може да е указано, че цената на кредита за клиента се актуализира два пъти в годината, когато се обявява и нивото на съответния бенчмарк. Някои банки поставят буфер или праг на промените от например 1 базисен пункт в нивото на използвания лихвен индекс. Така, ако пазарните условия се променят до степен, прехвърляща този лимит, едва тогава се задейства и промяна в цената на кредита за клиента, като тя се вдига или спада според новите пазарни условия.

В момента лихвените равнища по света са на исторически най-ниските си нива заради политиката на централните банки да стимулират растеж в икономиката. Това неминуемо се отразява върху цената на кредита и създава предпоставки за по-активно теглене на заеми или рефинансирането на стари, взимани при по-високи лихви от сегашните с цел облекчаване на лихвеното бреме. Така че претеглянето на плюсовете и минусите при двете категории лихва е дилема, пред която мнозина се изправят.

Предвидимост и обслужване

Кредитите с фиксирана лихва имат несъмнени предимства по отношение на предвидимост и обслужване, защото от самото начало клиентът може с точност да изчисли колко е лихвеният му разход по привлечените средства. Размерът няма да се промени през годините, защото процентът е определен в договора. След няколко години лихвите може да се понижат и да се окаже, че сделката не е била изгодна, тъй като заемът ще продължи да се издължава при по-високата лихва. Но може да се случи и обратното, лихвите да се вдигнат и да се окаже, че сделката е била в полза на клиента. Това е причината, поради която се счита, че фиксираните заеми са за предпочитане в ситуации като сегашната, когато имаме исторически най-ниски лихвени равнища и перспективите за корекции са единствено в посоката нагоре.

Сами по себе си кредитите с фиксирани лихви не са еднородни и това на свой ред затруднява преценката кой е най-изгодният. Различават се по матуритет и възможността за предсрочно погасяване на част от заема или на цялата главница. Тук е важно да се знае, че  банката поема специфичен риск, когато предлага такава гъвкавост на продукта.

За банката има значение каква е пазарната ситуация в момента, в който отпуска един кредит, и какви са перспективите за равнището на лихвите, които ще трябва да изплаща по привлечените депозити в бъдеще. Когато кредитът е с плаваща лихва, на банката й е относително безразлично дали клиентът ще предплати кредита си предсрочно. Но когато заемът е отпуснат при фиксирана лихва, има значение дали това предплащане идва в момент, когато лихвите са спаднали, защото тогава банката ще отчете загуба. Този риск се управлява чрез специфични суапови сделки, които помагат да се управлява рискът от така нареченият duration mismatch.

Той произтича от това, че пасивите на банката (депозитите) обикновено са с доста къси падежи - като се започне от разплащателните сметки без срок, мине се през влогове няколко месеца и се стигне до една година, в най-масовия случай и до максимум пет години. Освен това дори и тези срочни депозити обичайно са изискуеми практически незабавно, макар и с цената на загуба от договорения лихвен доход. В същото време активите й (кредитите) са с падежи от порядъка на 5 - 10 - 20 години. Това излага банката на риск от покачване на лихвените равнища. Случи ли се това, тя ще бъде принудена да плаща по-високи лихви върху привлечените депозити, а по-високи лихви може да изисква само при новоотпусканите кредити. За да избегне този риск, банката обикновено разменя (суапва) приходите от кредити с фиксирана лихва срещу приходите от кредити с плаващи лихви. А това може да се случи само ако има работещ суап пазар във валутата на кредита.

Понеже в България това явно не се случва, банките се презастраховат от този риск, предлагайки по-високи лихви по фиксираните кредити. Като цяло те са по-скоро обичайни обикновено за по-краткосрочни потребителски заеми или за оборотно кредитиране за фирмите. При ипотечните заеми се срещат предимно като фиксирана лихва конкретен период - първите няколко години. Оставят си и вратичка, като включват в договорите клауза, която им дава право да променят лихвата както по кредити, така и по депозити.

По отношение на времето, през което може да бъде разтеглен за връщане един кредит, също има специфични особености, на които получателите рядко обръщат внимание. Обикновено колкото по-дълъг е падежът на даден кредит, толкова по-високи са лихвите по него. Това е така не толкова заради нарастването на риска от проблеми в обслужването, а защото има пазарни причини. В исторически план за дълъг период време лихвите следват икономическите цикли и се променят. Затова се счита, че в рамките на пълен икономически цикъл или в много дългосрочен план кредитите с плаващи лихви в крайна сметка са по-изгодни за клиента от тези с фиксирани. Но пък тази по-висока цена по фиксираните заеми може да се приеме като вид застрахователна премия, която клиентът е склонен да плати, за да има предвидимост на постоянната си месечна вноска до падежа на заема.

Подобно е мнението и на Теодор Маринов, генерален директор "Корпоративно банкиране" в ОББ: "Фиксирането на лихвата има своята допълнителна цена, която нараства със срока на кредита. Заплащането на подобна премия от кредитополучателя има смисъл преди всичко в случаите в на дългосрочно финансиране на проекти, генериращи фиксирани парични потоци, които не биха били повлияни положително от инфлацията или ръста на обемите, обичайно свързващи се с периоди на покачването на лихвените нива."

Математика за напреднали

В момента банките усилено промотират кредити с първоначален период на фиксирана лихва, като след изтичането му заемът се обслужва по плаващ курс. Според финансисти по същество това си е заем с плаваща лихва, при който ползата за кредитополучателя е минимална. "Краткосрочните лихви се влияят главно от политиката на съответната централна банка и там волатилността не е много висока, числата са предвидими в кратък хоризонт от една-две години", коментира Светозар Миланчев, който е експерт в областта на финансовите инструменти с фиксирана доходност и работи в голяма компания по управление на активи във Франкфурт. Той обръща внимание, че плаващият кредит може да се окаже свързан с по-малко икономически риск, ако оскъпяването на кредита върви паралелно с инфлация в цената на актива, купен с този кредит. Пресният пример за това е кризата от 2008 г., която "опари" хората, купували имоти на върха на ценовия балон със заеми, взети при високи лихви (фиксирани). За тях последствията бяха неблагоприятни - спукването на балона доведе до поевтиняване на актива им, но не и до намаление на лихвите, при които обслужват заемите си. При плаваща лихва в такава ситуация би следвало клиентът да е компенсиран от по-ниското ниво на обслужване на заема.

Има и още една особеност при плаващите лихви, която потребителите следва да съобразят, когато правят своя избор. Те не могат да влияят върху индексите, които определят цената на кредита. А тези бенчмаркове могат да се движат в значителни амплитуди. Това се видя отново в годините на дългова криза в Европа (2008 - 2013 г.), когато Euribor и Libor значително се повишиха. Причината за това бе, че банките си нямаха доверие една на друга, когато си отпускаха заеми. Повлия и скандалът около манипулирането на Libor, за което имаше мащабно разследване и крупни глоби за участвалите в схемата банки.

В момента тези индекси са на толкова ниски нива, на каквито не са били никога, и причината за това е в свръхликвидността на банките. Прогнозите на финансистите са, че най-вероятно тази ситуация ще се запази през следващите две до три години, тъй като икономиките не успяват да постигнат отчетливи ръстове. В посланията си Европейската централна банка (ЕЦБ) е ясна, че не подготвя вдигане на лихвите. Нещо повече - централната институция на стария континент пристъпи към втора серия на количествени улеснения, чрез които долива ликвидност на пазарите с надежда това да стимулира икономиките. Ефектът им все още не се вижда, а и инфлацията остава ниска, с ясно изразени дефлационни процеси. В САЩ има подготовка за покачване на лихвите, но със символични стъпки, и то на серии, разтеглени далеч напред във времето. Има обаче и очаквания, че това намерение може още дълго да не се осъществи заради икономическото забавяне на Китай, което ще се отрази негативно върху американската икономика.

Така или иначе обаче в някакъв момент централните банки ще трябва да започнат да изпълнят обещанията си да попиват ликвидността, която изляха по пазарите и да вдигнат лихвите. А това оставя за един сега сключен дългосрочен заем с плаваща лихва единствено опцията във времето да поскъпва.

Наталия Лакова, която е старши мениджър "Кредитни продукти" на SG Експресбанк, коментира за изданието "Финанси", че наблюденията й на пазара показват по-висок интерес към продуктите с фиксирана лихва, когато става въпрос за потребителски кредити. "В момента лихвите са изравнени и близки между кредитите с плаващи и тези с фиксирани лихви. Индексите са на исторически най-ниските си нива, така че не можем да кажем, че тенденцията ще бъде само надолу. Винаги ще има някакви промени, а и договорът с една банка не е во веки веков. Винаги има възможност да се предоговаря", посочва тя.

Това обаче също си има цена. 

Това е един от онези въпроси, чийто отговор започва със "зависи" и продължава с уточнението, че решението е индивидуално за всеки и се влияе от пазарните условия. Продукти и с фиксирана, и с плаваща лихва и с комбинация от двете се предлагат масово от банките, както за отпусканите бизнес кредити, така и за потребителските, особено ипотечните. Но за разлика от други продукти на пазара, при които когато прави своя избор клиентът няма колебание коя цена е по-висока от друга, при заема от банка 2 невинаги е по-голямо от 1. Затова простата математика не е достатъчна, когато трябва да се прецени коя оферта е по-изгодна -  тази с фиксирана или тази с плаваща лихва. Необходимо е да се претеглят още няколко риска, които кредитополучателите или забравят да изследват, или направо не знаят за тях.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

1 коментар
  • 1
    bobsyn avatar :-|
    Batezuzi

    Да се гледа лихвата е важно нещо, защото от нея зависи общия размер на задължението, но повечето изпускат дребната подробност, че банките предлагат основни заеми, по които кредитополучателят първо плаща основно лихви и чак в последствие главница, а точно това обезсмисляв голяма степен възможността за рефинансиране, защото ако банката откаже да промени лихвите по вече отпуснати кредити на клиентите ще им е твърде скъпо да изплатят заема със средства от друга банка при по-ниска лихва

    Публикувано през m.capital.bg


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.