"Кредитцентър": Лихвите по ипотеките ще продължат да намаляват през 2016 г.

Консултантската компания прогнозира 10% ръст на кредитирането

Изпълнителният директор на дружеството Тихомир Тошев предвижда лихвите по ипотечните заеми да спаднат до ниво 4.25% - 5.25% до края на 2016 г.
Изпълнителният директор на дружеството Тихомир Тошев предвижда лихвите по ипотечните заеми да спаднат до ниво 4.25% - 5.25% до края на 2016 г.    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
Изпълнителният директор на дружеството Тихомир Тошев предвижда лихвите по ипотечните заеми да спаднат до ниво 4.25% - 5.25% до края на 2016 г.
Изпълнителният директор на дружеството Тихомир Тошев предвижда лихвите по ипотечните заеми да спаднат до ниво 4.25% - 5.25% до края на 2016 г.    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ
Средният размер на ипотечните кредити се очаква да нарасне с около 10% и за 2016 г. да бъде около 44 хил. евро.

Лихвите по ипотечните кредити ще продължат да намаляват и през следващата година, а кредитирането ще се увеличи с 10%. Това прогнозират от консултантската компания "Кредитцентър". Изпълнителният директор на дружеството Тихомир Тошев предвижда лихвите по ипотечните заеми да спаднат до ниво 4.25% - 5.25% до края на 2016 г. За сравнение, по данните на БНБ средното оскъпяване на жилищното кредитиране по новоотпуснатите заеми към края на октомври тази година, за когато последно има данни, е 5.60%.

Жилища и обеми

"В края на тази година лихвите по ипотечните кредити се движат в рамките на 4.8% - 5.9%. По данните на Агенцията по вписванията увеличението на учредените ипотеки е около 10 – 30% на годишна база за големите градове", коментира Тошев за "Капитал". Данните на БНБ за новоотпуснатите заеми показват още по-значителен ръст. За последните 12 месеца обемите на отпуснатите жилищни кредити са се увеличили с 42% (виж таблицата). Сред основните причини е сравнително ниската база, от която се тръгна през 2013 г., както и значителното налагане на рефинансирането като начин за справяне със стари задължения. То се е увеличило с 12%, показват данните на "Кредитцентър". "Не очаквам ръстовете да се запазят чак на толкова високи нива. Ще има плавно успокояване, но въпреки това има много действащи строителни проекти, засилен интерес към новото строителство и спад на безработицата – всички фактори, които говорят за добра година", добави консултантът.

В същото време въпреки очакваните стрес тестове банките са оптимизирали вътрешните си процеси и за приключване на сделка и ипотечно кредитиране са необходими 20-30 дни. Основно кредитната активност и ръстовете във финансирането ще се формират в 10-те най-големи града на страната. Кредитирането на имоти в строеж ще продължи да се увеличава и през 2016 г., като отпускането на заемите ще остане най-рано след заверен груб строеж на сградите. Средният размер на ипотечните кредити се очаква да нарасне с около 10% и за 2016 г. да бъде около 44 хил. евро, предвиждат от консултантската компания.

Потребление

При потребителските кредити годината приключва с пазарни оферти между 6.5% и 10.5%. Прогнозата за края на 2016 г. е лихвите да са в границите 6.25% - 9.25%. Оскъпяването при фирмените кредити се движи в рамките на 4% - 8%. "В зависимост от вида и целта на кредита, бизнес сегмента и финансовите резултати на компаниите в края на 2016 г. очакваме лихвени нива от 3.5% - 6.5%", добави Тошев. Именно тези значително подобрени лихвени нива ще стимулират кредитирането, очаква консултантът.

Въпреки предстоящите стрес тестове на банковата система, които БНБ предстои да извърши до средата на следващата година, финансистите очакват значително увеличение на кредитните нива. "Обемите на новите кредити ще нараснат между 6% и 10%, като най-активен ще продължи да бъде пазарът на ипотечно кредитиране, следван от бизнес кредитирането. С най-малки ръстове ще се движи потребителското кредитиране, тъй като за възникналите разходи на домакинствата в границите на 3 хил. до 15 хил. лв. българите ще ползват предимно собствени спестени средства. Те ще вземат потребителски кредит, когато нямат такива или наличните спестявания не са достатъчни да покрият възникналия разход", смята Тихомир Тошев. "Като цяло очакваме една активна година за кредитния пазар, с по-голяма активност от страна на клиентите в посока търсене на кредити и по-голяма активност от страна на банките в посока предлагане на нови, атрактивни и по-изгодни ценово кредитни продукти", обобщи той.

Обеми новоотпуснати кредити (в млрд. лв.)
 Ноември 2014 – октомври 2015промяна на годишна база
Бизнес12.8-6.60%
Потребителски2.83+11%
Жилищни1.86+42%

Източник: БНБ

Още от Капитал