Да се задържиш над водата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Да се задържиш над водата

Да се задържиш над водата

Как спадовете по международните пазари се отразяват на местните взаимни фондове

14843 прочитания

Има периоди, в които състезанието е кой ще се представи най-добре, но има и такива, където важното е просто кой ще остане над водата. Първото тримесечие на 2016 г. със своята непредвидимост потопи не една и две инвеститорски надежди. Основните суровини като петрола останаха на рекордно ниски нива, а заедно с това всички основни индекси тръгнаха надолу. Това естествено се отрази на доходността на българските взаимни фондове и 3/4 от тях останаха под водата. Общо 36 от 48 български договорни фонда, които инвестират в акции, започнаха годината с отрицателна доходност за първите три месеца. Единственото убежище бе златото, чиято цена се изстреля с повече от 18%, като цената на тройунция се покачи от 1075 долара на 1270 само в рамките на два месеца. Това е сред причините фондът на "Астра" "Ценни метали" да повиши стойността си със 7.66%, въпреки че той е сред сравнително най-малките по обем управлявани активни фондове. Не е за подценяване и фактът, че фондът приключи миналата година със значителен спад от 28% на стойността на дял, поради което ниската база също е предпоставка за добра доходност от тогава насам. Най-недоходоносни през периода са били инвестициите в комбинираните фондове, като само 1 от общо 22 от тях е успял да донесе приход на клиентите си. За сметка на това само 3 дружества от общо 14, които инвестират в облигации, са на минус от началото на 2016 г., а останалите генерират увеличение на стойността на дял в рамките на 1%.

Като продължения на банките

Като цяло лидерските позиции по активи остават в управляващите дружества част от банкови групи, които ползват мрежата и комбинирани продукти, за да печелят дял. Най-големият фонд на пазара бе преименуван от "Ликвидност" на "Консервативен фонд" от управляващото дружество на "Райфайзенбанк". Към края на март той разполага с 92 млн. лв. активи и генерира 0.05% доходност от началото на 2016 г. След него се нареждат "Стандарт" с 48.8 млн. лв. и доходност от 0.63% и "Фонд на паричния пазар" с 47.4 млн. лв. и 0.01% доходност – и двата на компанията на Банка ДСК. След това са най-големият валутен фонд у нас "Активна защита" отново на "Райфайзен асет мениджмънт" с малко над 18 млн. евро активи и доходност 1.03% и "ОББ Платинум облигации" с 30 млн. лв. и 0.6% ръст на стойността на дял. Що се отнася до привлечените нови средства в рамките на първите три месеца на 2016 г. "Платинум облигации" е успял да увеличи обема на активите най-много - с 20%, а "Фонд на паричния пазар" с 15%. "Стандарт" остава на предишното ниво по размер на управляваните средства, докато "Консервативен фонд" и "Активна защита" отбелязват спад съответно с 2% и 6% спрямо края на 2015 г.

Нови предложения на пазара

През първото тримесечие се появиха няколко нови фонда. Управляващото дружество на ОББ обяви стартирането на "Глобал детски фонд", който ще инвестира в компании, занимаващи се с продукти и услуги, свързани с отглеждането на деца, "Глобал дивидент", който ще инвестира в компании с дивидентна политика, и "Глобал растеж", който ще се фокусира в компании, които реинвестират печалбата си в развойна дейност. До събирането на първия 1 млн. лв. във всеки от тези фондове комисиона за издаване на дялове няма да се събира, а годишната такса за управление ще е 2.5%.

Дружеството за договорни фондове на "Райфайзенбанк" пък обяви започването на "Глобален микс", който ще инвестира поне 85% от активите си в най-големия взаимен фонд в Австрия "Райфайзен сигурност", като комисиона 0.5% ще се събира само при инвестиция под една година, а годишните разходи за управление и други е 5%.

Междувременно балансирано рисковият фонд "Ди Ви Комфорт" на управляващото дружество "Ди Ви взаимни фондове" със стойност на активите малко над 650 000 лв. престана да съществува в края на март. Той бе влят в друг фонд на дружеството - "Ди Ви Хармония" (с обем на управляваните активи от близо 490 000 лв.). Емитирането и обратното изкупуване ще бъде възстановено на 7 април. "Ди Ви взаимни фондове" е името на бившето "Ти Би Ай асет мениджмънт" и е част от финансовата група на Vienna Insurance Group.

Мнения:

Бончо Иванов

"ОББ асет мениджмънт"


Глобалните ни рискови фондове посрещнаха годината с по-големи от нормалното кешови буфери, което ни предостави възможности в определени моменти през първото тримесечие на годината. Трябва да подчертаем, че една от основните разлики при активно управляваните фондове е именно възможността да се реагира, в идеалния случай превантивно, в моменти на волатилност на капиталовите пазари. Като цяло следва да кажем, че в контекста на наситеност от безпрецедентно "евтини пари" внимателният подбор на емисии, т. нар. stock picking процес, според нас е на дневен ред.

Пасивно управляваните фондове, към които включваме и борсово търгуваните фондове, имат една основна характеристика – придържането към определени алокационни тегла на портфейла, най-често обвързани с конкретни индекси. Тук ни се иска да вметнем резултатите от едно изследване на S&P Capital IQ, които например установяват, че към края на 2015 г. акциите, които са включени в индекса Russell 2000, се търгуват със средно около 50% премиум спрямо подобни компании, които не са включени в индекса. Трябва да се подчертае, че този показател през 2006 г. е бил едва 12%. Всеки сам може да тълкува сериозната разлика в процента, която се наблюдава не само при този индекс, но това още веднъж подчертава казаното в отговора на предходния въпрос за важността на stock picking процеса. Ние като активни мениджъри не отричаме т. нар. buy and hold стратегия. Напротив, тя е много ползотворна в дългосрочен аспект за някои емитенти, но нека изборът да бъде обоснован. С оглед на казаното дотук е добре да споделим, че българските управляващи дружества, колкото и малки да са на глобалната картина, са сравнително креативни. На пазара на взаимни фондове вече има предложения на продукти, за които много трудно могат да се намерят и/или синтезират индекси/бенчмаркове. За пример може да служи един от най-новите ни фондове - ОББ Глобал Детски Фонд, който ще инвестира набраните средства в глобален мащаб предимно в дялови ценни книжа на компании, чиято дейност е ориентирана към производството на продукти и услуги, свързани с отглеждането и грижата за деца. Именно креативността, правилните ходове при активното управление в дългосрочен аспект и мислене "извън кутията" биха били основните ходове на управляващите дружества.
Ивайло Пенев

"Елана фонд мениджмънт"


Макар да бяхме свидетели на няколко възстановявания след краткосрочни спадове, няколко фактора тежат на пазарите. За момента при нас, в "Елана фонд мениджмънт", не са правени сериозни промени в портфейлите, което, погледнато назад, се оказва правилно решение предвид това, че редица пазари са много близо до върховете си от последните няколко години. В същото време определено разглеждаме внимателно и рисковете, и имаме подготовка да реагираме с по-сериозно ребалансиране при необходимост. Разбира се, в среда на нулеви и дори отрицателни лихви, каквато има в момента в почти цяла Европа, е доста по-трудно да се постига висока доходност в номинално изражение. За да компенсираме този ефект, имаме възможност да инвестираме в акции. Поради по-високата волатилност на пазара и за да следваме по-адекватно рисковия профил на фонда, сме се спрели на компании със стабилни парични потоци, предвидими бизнес модели и ясна дивидентна политика. Тази инвестиционна философия помага за доброто представяне на Елана Еврофонд.

От една страна, нулевите и отрицателни лихви трябва да са благодатна почва за ръст на цените на активите като петрол и злато. Една от причините за волатилност на пазарите обаче е именно съмнението дали очаквания ефект върху реалната икономика го има. Тъй като за момента, изглежда, ясен отговор в главите на инвеститорите все още няма, фокусирането върху единия или другия аргумент води до ръстове или спадове по пазарите, или накратко по-силна волатилност. Предполагам, че такава ще има занапред през годината. Голяма част от суровините са с индустриално приложение - петрол, черни метали - или за консумация (храните), така че те са зависими повече от силите на търсене и предлагане. По-слабият икономически растеж през годината и волатилността на пазарите са причини бизнесът да отлага по-сериозни нови инвестиции и запасяване със суровини. Така едно по-слабо търсене вероятно ще държи цените ниски. Разбира се, суровините са силно податливи на шокове от страна на предлагането, и то в посока на цените нагоре - обикновено новина за откриване на ново находище влияе доста по-слабо от новина за авария в голяма мина за добив на суровина. При текущите ниски цени това може да доведе до редица резки скокове, които да дадат възможност за печалби.

Междувременно пасивните фондове са евтин начин инвеститорите да следват избрани от тях пазари или активи. До тях достъп имат и родните инвеститори - тези фондове обикновено се търгуват на борси и срещу относително ниски разходи могат да бъдат закупени от всеки желаещ. Те имат и своите недостатъци спрямо активното управление, тъй като преценката на добрите инвестиционни мениджъри може да добави стойност за инвеститорите. Разбира се, с колегите от сектора ще се радваме да видим възможност за създаване на подобен фонд ,който да следва родния борсов пазар, а защо не и родния дългов пазар, но условията за това все още не са налични. Надяваме се в идните години пазарът ни да узрее достатъчно и да можем да предложим на родните инвеститори и тази опция за портфейлите им.

Има периоди, в които състезанието е кой ще се представи най-добре, но има и такива, където важното е просто кой ще остане над водата. Първото тримесечие на 2016 г. със своята непредвидимост потопи не една и две инвеститорски надежди. Основните суровини като петрола останаха на рекордно ниски нива, а заедно с това всички основни индекси тръгнаха надолу. Това естествено се отрази на доходността на българските взаимни фондове и 3/4 от тях останаха под водата. Общо 36 от 48 български договорни фонда, които инвестират в акции, започнаха годината с отрицателна доходност за първите три месеца. Единственото убежище бе златото, чиято цена се изстреля с повече от 18%, като цената на тройунция се покачи от 1075 долара на 1270 само в рамките на два месеца. Това е сред причините фондът на "Астра" "Ценни метали" да повиши стойността си със 7.66%, въпреки че той е сред сравнително най-малките по обем управлявани активни фондове. Не е за подценяване и фактът, че фондът приключи миналата година със значителен спад от 28% на стойността на дял, поради което ниската база също е предпоставка за добра доходност от тогава насам. Най-недоходоносни през периода са били инвестициите в комбинираните фондове, като само 1 от общо 22 от тях е успял да донесе приход на клиентите си. За сметка на това само 3 дружества от общо 14, които инвестират в облигации, са на минус от началото на 2016 г., а останалите генерират увеличение на стойността на дял в рамките на 1%.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
 • 1
  speedster avatar :-|
  speedster

  най-големия взаимен фонд в Австралия "Райфайзен сигурност"

  Райфайзен и Австралия никак не се връзва!

 • 2
  evpetra avatar :-P
  evpetra

  Е, хайде сега - Австралия, Австрия, подробности.

 • 3
  unsworth avatar :-|
  unsworth

  Абе тоя фонд "Астра Ценни Метали" по-скоро прилича на Форекс платформичка с активите си от 8 хиляди лева.. :)


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.