Борсово гориво за взаимните фондове

Shutterstock

Борсово гориво за взаимните фондове

Договорните схеми, които заложиха на български акции, имат най-висока доходност за първото тримесечие

14482 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Прогнозите на анализаторите са ръстът да продължи, а оттам да се подобри и представянето на сектора.

Ниските лихви по депозитите и по държавните облигации оказват негативно влияние на паричните фондове.
Активите под управление на българските фондове за първи път надхвърлиха 1 млрд. лв., а ръстът за година - 30.5%. Заедно с тези на чуждите са близо 3 млрд. лв.

Възстановяването и ръстът на фондовата борса в България продължават, а инвеститорите, които заложиха на нея, реализираха прилична доходност. За първото тримесечие SOFIX нарасна с около 8%, а най-успешните български взаимни фондове - с над 10%. Освен това 4/5 от всички високорискови схеми бяха на плюс за периода. През миналата година и в началото на тази секторът се възползва от ниските лихви по депозитите и активите му надминаха 1 млрд. лв. И това е само за фондовете, регистрирани в България - заедно с чуждестранните общите им средства са близо 3 млрд. лв.

Кой къде е

Един от досегашните лидери - "Восток" на ПФБК, който инвестира предимно в руски компании, за първи път от 2 години отбелязва спад и цената му се понижава спрямо началото на годината с 1.11%. Въпреки това за последните 12 месеца той има 4-ата най-висока доходност (34.59%) сред всички представени в данните на Българската асоциация на управляващите дружества.

Първите три места в тази класация обаче се държат от фондове, които са се фокусирали върху Българската фондова борса. Това са "Златен лев Индекс 30" (37.9% доходност), "Алфа SOFIX Индекс" (36.34%) и "Алфа Избрани акции" (34.74%). И 4-те фонда с водеща доходност за последната година не са от най-големите, като управляваните активи на всеки от тях не превишават 2 млн. лв. Сред тях най-голям ръст на управляваните активи през последната година е генерирал "Алфа SOFIX Индекс" с 66%, следван от "Восток" с 53%, докато средствата на другите два фонда нарастват приблизително със същия темп, с който е поскъпнал един инвестиционен дял в тях.

В дъното на таблицата

Почти нулевите лихви по банковите депозити се отразяват и на фондовете на паричния пазар - освен във влогове те инвестират в инструменти със срочност до една година, като ДЦК например. Последните данни на БНБ показаха, че средните лихви по депозитите са паднали до около 0.25%. Доходите по държавните облигации също са на исторически ниски нива. Това е и причината паричните фондове да са в дъното на таблицата, а някои от тях имат и отрицателна доходност.

Най-близо до клиента = най-голям

Традиционно трите дружества, които са част от банкова група – "ДСК Управление на активи" (203 млн. лв.), "Райфайзен асет мениджмънт" (164 млн. лв.) и "ОББ асет мениджмънт" (148 млн. лв.), продължават да управляват най-големите активи, а общият им обем е повече от половината от всички около 1 млрд. лв., инвестирани в местните взаимни фондове. Тази сума нараства с 30.5% на годишна база. Наскоро Мадлен Минева, изпълнителният директор на "Райфайзен асет мениджмънт", който е второто най-голямо дружество за взаимни фондове у нас, обяви, че през миналата година са приели решение да се фокусират повече върху привличането на физически лица и микрофирми, отколкото корпоративни. Средната сума, която инвестират те, е между 3000 лв. и 5000 лв. за стандартните потребители и около 250 000 – 300 000 лв. за премиум клиентите. По-големият дял на банковите управляващи дружества е разбираем, тъй като институциите имат по-голяма клиентска база и така привличат повече ресурс.

Новите на пазара

През първото тримесечие на 2017 г. "Компас инвест" са единствената компания, която получи разрешение от КФН за стартирането на нов договорен фонд. Това е "Компас плюс", който ще е петият за дружеството и ще инвестира в акции, търгувани в страната и чужбина при зададено умерено до високо ниво на риск. Освен това "Булстрад Живот" представиха застрахователно-инвестиционен план Alles Gut, който представлява застраховка живот с възможност за инвестиране по избор в три взаимни фонда на австрийската Erste Sparinvest, като по този начин за първи път продукти на най-голямата австрийска финансова група Erste Group се представят в България. Фондовете са Espa Bond (консервативен), Espa Portfolio 30 (балансиран) и Erste Resposible Stock (динамичен).

Мильо Зикатанов,

изпълнителен директор на "Златен лев Капитал"


Борсата ще нарасне поне още 10% до края на годината

Българският фондов пазар беше силно подценен в предходните години, най-вече 2014 и 2015 година. Това е обяснението на ръста, който се генерира сега на БФБ и който се пренася и при фондовете, които следят местната борса. Новото правителство, което ще се формира и което ще наподобява предишното, доколкото усещам, внася успокоение, така че очаквам тенденцията на растеж да се запази през следващите няколко месеца. Рядко се случва да се генерират 10% доходност само за едно тримесечие, но като се имат предвид обстоятелствата, очаквам тенденцията да се запази и поне още 10% да бъдат генерирани до края на годината. Прогнозата ми е, че поне до края на третото тримесечие взаимните фондове, които инвестират в българския пазар, ще продължат да нарастват с изпреварващ темп пред тези, които държат чуждестранни книжа. До края на годината вече е по-трудно да се каже как ще стоят нещата.

Ние като цяло прилагаме пасивно управление, като инвестираме в акции на дружествата, включени в индекса BG TotalReturn30 (BG TR30). Единственото по-различно е, че не влагаме в някои от компаниите, които смятаме за по-нисколиквидни. Точната структура на фонда може да се види в годишните отчети. Като цяло имаме както клиенти със съвсем дребни инвестиции, така и такива с няколкостотин хиляди. Тъй като нямаме стратегия за активно рекламиране на фонда, а и той е сред по-малките като обем, "Златен лев Индекс 30" не привлича много нови клиенти, а по-скоро разчита на хората, които тясно се интересуват от финансовата материя.
Георги Георгиев,

портфолио мениджър на "Адванс инвест" в "Карол капитал мениджмънт"


Румънските акции помогнаха за добрата доходност

От началото на тази година ръстът при нас реално идва от Румъния. Около 30% от активите на фонда са в румънски акции, предимно в енергийни и ютилити компании. Докато през миналата година нищо интересно не се случваше на румънския пазар, тази година има силен растеж. Сред основните причини за това е фактът, че държавата, която е мажоритарен собственик във въпросните енергийни дружества, нареди 90% от печалбата да се изплаща като дивидент вместо досегашните 70%, като по този начин увеличи интереса на инвеститорите и съответно се повиши цената на акциите. Освен това също като нас Румъния е силно зависима от западните партньори. Що се отнася до българските акции, имаме книжа на компании извън SOFIX, които също се представят силно от началото на годината. Като цяло очаквам позитивният тренд да се запази и да видим нива на SOFIX до края на годината от 690-700 пункта.

През миналата година забелязахме, че част от инвеститорите ни решиха да излязат от позиция, без обаче да имат предвид, че пазарът вече напълно промени тренда си, поради което активите на фонда нарастват по-бавно от доходността му. Но това са нормални психологически ефекти, които няма как да бъдат избегнати. Новите клиенти, които имаме, са такива, които вече инвестират средства в развитите западни пазари и решават да диверсифицират с експозиция и в Източна Европа. Към момента не се забелязва масова вълна от инвеститори, които да преместват активи от банкови депозити например.
Бончо Иванов,

ръководител отдел "Инвестиции и анализи" и портфолио мениджър в "ОББ асет мениджмънт"


Политическата несигурност ще е водещ фактор на пазарите

Eмитентите, подбрани на база силен фундамент и перспективи, прозрачност и етичност на мениджмънта и недооцененост от пазара, бяха водещи за добрата доходност на "ОББ Балансиран фонд". Инвестиционният му фокус е глобален, но алокацията ни на по-голямо тегло в български емитенти също допринесе за това.

Политическата несигурност ще е важен фактор до края на 2017 г. През април изборите във Франция ще противопоставят "европейската мечта" срещу "популисткия възход", в Турция ще се тества силата на светската държава. През есента изборите в Германия ще дадат отговор на въпроса има ли нужда от "Алтернатива за Германия" и Европа като цяло. Тук трябва да добавим още фактори като изостряне на ситуацията в Сирия, миграционния проблем, напрежението около Северна Корея и пр. Всеки от тези елементи увеличава несигурността и т.нар. tail risk.

В САЩ се наблюдава подобрение на икономическата активност, но има много въпросителни, касаещи покачването на основните лихви зад океана. Пазарът е в очакване на поне още две покачвания на нивата тази година, като до края на годината вероятно ще получим индикации и от страна на ЕЦБ за промяна на сериозната експанзионистична политика. Това от своя страна налага на инвеститорите да се съсредоточат върху лихвения риск.

Ориентирани сме основно към ритейл клиентите. За последните две години клиентската ни база нарасна значително. Хората, които доверяват парите си на нас, се възползват основно от така наречения Систематичен инвестиционен план, който представлява месечно инвестиране на определена сума пари на посочена от клиента дата в избран от него фонд.

Прогнозите на анализаторите са ръстът да продължи, а оттам да се подобри и представянето на сектора.

Ниските лихви по депозитите и по държавните облигации оказват негативно влияние на паричните фондове.
Активите под управление на българските фондове за първи път надхвърлиха 1 млрд. лв., а ръстът за година - 30.5%. Заедно с тези на чуждите са близо 3 млрд. лв.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
mb-3
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


1 коментар
 • 1
  elpii avatar :-|
  elpii

  Инвестирането във взаимни фондове е отлична алтернатива на другите видове спестявания.
  Но освен да се сравняват постигнатите доходности в минало време ,трябва да се гледат и конкретните активи в които дадения фонд инвестира .
  При доста от фондовете няма никаква прозрачност къде инвестират и до колко е сигурно вложението - та чòвек трудно може да се ориентира дали си заслужава да влага пари в тях.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Малки, но силни

Малки, но силни