Инвестиционно хапче срещу инфлация
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Инвестиционно хапче срещу инфлация

Инвестиционно хапче срещу инфлация

Повишените цени изяждат лихвата по депозита и интересът към по-високодоходни вложения се увеличава

Валентина Илиева
12578 прочитания

Взаимните и доброволните пенсионни фондове се оказват добра алтернатива, а банките залагат и на комбинирани продукти.
Бумът в имотния сектор също отваря възможности, но там се изисква по-голяма сума.

Инфлацията в България втори месец се задържа над 2%, а от началото на годината не е падала под 1%. При тази ситуация доходността по депозитите е крайно неатрактивна - на практика тя е изядена от ръста на цените. В момента лихвите са на най-ниското си ниво, откакто БНБ води официална статистика (2004 г.). Последните данни за април показват, че средната годишна лихва по левови депозити е 0.19%. Най-големите банки дават между 0.01-0.05%, а само някои малки институции с българска собственост все още предлагат нива около 1%.

Резонно в такава ситуация вложителите търсят алтернативи - покупка на недвижим имот и отдаване под наем, взаимни фондове, комбинирани или структурирани депозити, застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

"Въпреки че стандартният банков депозит остава традиционен и предпочитан инструмент за българина, забелязваме положителна тенденция при влагането на средства във взаимни фондове и доброволни пенсионни фондове", коментираха за "Капитал" от Уникредит Булбанк. От там обаче посочват, че причината не е само в спада на лихвите по депозитите, но и осъзнаването на необходимостта от дългосрочно спестяване за осигуряване на финансова стабилност и по-добър стандарт на живот след пенсиониране.

От Societe Generale Експресбанк също отчитат ежедневни запитвания от клиенти, които търсят повече информация с цел да намерят различни решения. "Както се случва с всяка "новост", вярваме, че и при инвестиционните продукти ще отнеме определено време, докато хората свикнат с тях и започнат да ги използват свободно, както досега се случваше със стандартните, добре познати депозити", коментираха от там.

Взаимни фондове

От алтернативите с най-висока доходност са взаимните фондове, но тя зависи от рисковия им профил. В зависимост от него от началото на годината те са направили от 1% до 16-17%, но има и такива с отрицателна - някои инвестиращи на паричния и депозитен пазар. Трябва да се има предвид, че при тях миналата доходност не е гаранция за бъдеща. Освен това за разлика от депозита средствата им не са гарантирани от държавата.

От Уникредит Булбанк посочват, че се появяват разнообразни продукти, които дават възможност на клиентите да инвестират на капиталовите пазари с регулярни месечни вноски - например минимална сума 20 евро или долара, срещу които всеки може да закупи дялове в първокласни компании в световен мащаб. Така убеждението, че са необходими много средства и по-високи доходи, за да се инвестира на борсите, се оказва мит, според банката. Данните й показват, че за една година клиентите, избрали тази форма на спестяване, са се увеличили с близо 60%. Преобладаващият профил на потребителите на този продукт е възраст между 30 и 45 години и месечен доход между 700 и 1000 лв.

Банките предлагат и комбинирани депозити - смесен продукт между стандартен банков депозит и инвестиция във взаимен фонд. При Societe Generale Експресбанк и фондове Амунди например възможността е 15%, 30% или 50% от сумата, която клиентът желае да вложи, да бъде инвестирана във фонд. По този начин получава по-голяма доходност - с лихвена надбавка на депозита (между 0.10% и 0.25%) и потенциална възвращаемост от инвестицията в договорния фонд, който е избрал, обясняват от банката.

Застраховка "Живот" с инвестиционен фонд

Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, също е сред алтернативите. Интересът към този тип продукт нараства - по данни на Комисията за финансов надзор през 2016 г. увеличението на премийния приход е със 116% спрямо предходната година. През 2015 г. годишният ръст е бил 63%.

Наблюденията на Societe Generale Експресбанк показват, че интерес към инвестиционни продукти в комбинация със застраховка "Живот", както и към продуктите, комбиниращи депозит с инвестиционен фонд винаги е имало. От банката обясняват, че поради местните специфики на българския пазар, преди няколко години тази тема не е имала място. "Тогава лихвите по спестовни продукти удовлетворяваха нуждите на всеки един българин, достигайки средно между 5% и 7%. Това се потвърждава и от проучване на Европейската асоциация по управление на активите (ЕFAMA), която класира България за 2015 г. на предпоследно място в Европа по отношение на инвестициите във взаимни фондове и използването на застрахователни продукти". От банката посочват, че е важно да се знае, че средно в Европа, домакинствата инвестират 16.7% във взаимни фондове и застраховки живот. В някои държави, като например Франция, Дания и Белгия, делът им е над 30%. В България този дял е само 2.5%.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Спестяването в доброволен пенсионен фонд също е възможност за алтернатива на банковия депозит. И тук, както при застраховката "Живот", със сигурност трябва да се вземе предвид, че това е дългосрочна инвестиция. По данни на КФН средноаритметичната доходност в допълнителното доброволно осигуряване е 3.55% към края на март 2017 г. за две години на годишна база. Тук обаче има такси - на входа и на изхода. Към момента таксата за вход е 4.25%, която се заплаща от осигурявания. При изчисляване на доходността тя не се взима предвид. Друг съществен момент е, че в кризата доходността по този тип инвестиции, при които се влага на капиталовите пазари, беше отрицателна. При всички инвестиции от този тип предишните резултати обаче нямат връзка с бъдещите и не са основание за прогноза за постигане на бъдеща доходност. Според наблюденията на Уникредит Булбанк противно на схващането, че българинът се замисля за стандарта си на живот в годините след пенсиониране в по-напреднала възраст, по данни на банката клиенти, навършили 30 години и с месечен доход под 1000 лв., започват да заделят средства за допълнителна пенсия.

Недвижими имоти

Покупката на недвижим имот с цел отдаване под наем в момента също е възможност. След големия срив през 2008 г. и няколко поредни години на спад в цените на имотите, от 2014 г. насам този актив постепенно възвръща атрактивността си. Имат се предвид имоти в по-големи градове в добри локации. Именно от 2014 г. насам цените на недвижимите имоти постепенно започнаха да се увеличават, като през миналата година темповете на нарастване се успокоиха и към момента вече са по-умерени, коментира Александър Бочев, управител на "RealNet". По думите му пазарът скоро ще намери равновесната си точка. Практиката му показва, че завишен интерес към покупката на имоти се наблюдава от около година и половина.

В тази ситуация към момента инвестицията в недвижим имот може да има доходност между 5% и 7% годишно, показват наблюденията на представители на агенции за недвижими имоти. Горната граница на доходността – 7%, се постига малко трудно, но все пак се движи в този диапазон, коментираха от сектора. Това е доходност от имоти, отдадени под наем, които се намират в по-добри локации, не в центъра или в скъпи квартали - например "Младост" около "Бизес парк София". И според Любомирка Атанасова, изпълнителен директор на "Имотека", вложените средства в недвижим имот са добре защитени и носят добра възвращаемост.

Защо алтернативите на депозита са добро решение

(според Societe Generale Експресбанк)

- Доходност – възможност за висока възвращаемост от инвестицията.

- Без изисквания за минимална сума за инвестиция за по-голямата част от алтернативите, т.е. може да се опита и със спестявания от 500 лв. или 1000 лв.

- Разнообразни инвестиционни възможности – достъп до международни финансови пазари като активи (акции, облигации, инструменти на паричния пазар) и географска експозиция (САЩ, Европа, Азия, БИСА, развиващите се страни и други), които са трудно достъпни на индивидуално ниво.

- Ликвидност и гъвкавост – за по-голямата част от продуктите, може да се инвестира и да се излезе по всяко време.

- Спестяванията не спят – управляват се от професионални дружества.

- Диверсификация – чрез инвестиране в различни видове ценни книжа и разпределение на спестяванията по различни видове продукти – от по-краткосрочни до по-дългосрочни, от много сигурни до по-рискови и т.н.

- Повечето продукти са строго регулирани – всяка една институция, която предлага този вид продукт, следва да е напълно прозрачна с клиента, да го информира изцяло за негово улеснение и създаване на доверие.

- от данъчна гледна точка, възвращаемостта от взаимни фондове не подлежи на облагане за разлика от депозитните/спестовните продукти.

Индексните фондове като алтернатива

От септември миналата година заедно с възраждането на Българската фондова борса много добра доходност осигуряват българските взаимни фондове. Няколко от тези фондове като "Алфа SOFIX индекс" и "Златен лев Индекс 30" следят много тясно движението на основните индекси на борсата, поради което осигуряват сходна доходност и представляват един от най-лесните начини за директно инвестиране в готов пакет от водещите български акции на публичен пазар. Освен тях от началото на тази година до средата на юни има още седем високорискови фонда, които имат доходност от над 10%. Общо погледнато, над четири пети от всички 53 високорискови български взаимни фондове генерират положителна доходност от началото на 2017 г.
Взаимните и доброволните пенсионни фондове се оказват добра алтернатива, а банките залагат и на комбинирани продукти.
Бумът в имотния сектор също отваря възможности, но там се изисква по-голяма сума.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.