Лято на кредит

Най-много потребителски заеми се теглят през юни

Договорът за кредит се подписва и от брачната половинка, тъй като тя става съдлъжник по заема

Средата на годината и началото на лятото е най-популярният сезон за потребителски кредити. Поне така изглежда от данните на централната банка за размера на отпуснатите заеми по месеци - през последните две години юни е най-силният месец, съответно с 259 млн. лв. и 327 млн. лв. ново финансиране за домакинствата. Най-често то се използва за обзавеждане на жилището или за реновация на дома, за покупка на нов автомобил и все по-често за рефинансиране и обединяване на стари задължения. Но докато средната лихва по депозитите се срина на 0.05%, то средните лихви, при които банките масово отпускат потребителски кредити, не се понижават особено и продължават да се движат около 10%, колкото бяха и преди две години. А годишният процент на разходите, който най-пълно отчита цената на заема, е бил 10.12% по последни данни към април.

Това може да изглежда стряскащо, но само на пръв поглед, защото има редица техники за слизане под този праг в зависимост от степента на гъвкавост, която потребителят и банката са в състояние да проявят. Ето какво да гледате, ако търсите вариант за по-евтин банков заем:

Лихва

Обикновено посочената лихва в офертите на банките е валидна, ако работодателят ви превежда заплатата през нея. В противен случай предложението може да е с 1-2 процентни пункта по-високо. Причината е, че в този случай банката има по-малко информация за вас и по-малко контрол, което ви прави по-рисков за нея. Така че има финансова логика да се прехвърлите като клиент на банката, от която теглите заема, особено ако изплащането му ще е по-дългосрочно.

Възможност за отстъпка от първоначалната цена има, ако банката е в партньорски отношения с вашия работодател. Попитайте счетоводителя си с кои банки работи фирмата, защото това обикновено е свързано с преференциални условия, които може да ви донесат още 1 процентнен пункт по-евтин заем. Имайте предвид също и че ако сте в IT сектора, фармацията или държавната администрация, в скалите за оценка на риска, по които работят банките, сте в категорията "по-сигурен" клиент, което също е повод за преговори на лихвата във ваша полза.

Осигурителният доход е всъщност основният фактор за определяне на условията по един кредит. Най-често изискването е месечната погасителна вноска да бъде по-малко от 50% от нетния доказуем месечен доход на лицето. Ако сте твърде близо до границата, отпускането на заема може да е под условие, че сключите договор за изплащане с по-дълъг срок, което го прави по-скъп за потребителя. Но, от друга страна, ако това прави кредита достъпен за вас, и то именно в момента, в който ви е необходим, може би е по-добре да склоните, още повече ако имате положителни очаквания за ръст на доходите си в следващите месеци, защото тогава условията могат да бъдат предоговорени (виж карето).

В момента Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка имат промоция за нов кредит на лица с постоянен доход и постоянен трудов договор. Други като ОББ, Тексим банк и Пощенска банка имат специална промоция с по-ниска лихва, но само за рефинансиране на задължения към друга банка. Идеята е ясна - да привлекат изрядни клиенти от конкуренцията.

Застраховка

Освен лихвата в цената на кредита обикновено влиза и разходът за застраховка. Повечето банки изискват да имате такава, в случай че останете без работа и не можете да си плащате вноските или ако претърпите инцидент и сте временно или постоянно нетрудоспособен. Сключването на застраховка става едновременно с подписването на книжата по договора за заем и носи ежемесечен разход до погасяване на кредита. Имайте предвид, че застраховката е допълнителна услуга, от която би трябвало да можете да се откажете, но рискът е, ако настоявате да минете без нея, банката да ви поиска по-висока лихва. За да получите по-добра лихва обаче ще трябва да приемете предложението за застраховка на банката, без да можете да изберете сами застрахователя.

При някои банки като Райфайзенбанк двата основни вида застраховки - срещу временна нетрудоспособност или смърт и срещу безработица - са комбинирани в една. Докато при други институции може да се прави избор между двете, както е например в Банка ДСК. На трети места като при Първа инвестиционна банка приемат, че застраховката не е задължителна, което обаче означава, че ако вече имате застраховка "Живот" (която покрива и състояние на нетрудоспособност), едва ли ще можете да издействате допълнително облекчение на лихвения процент заради покрития риск.

Обикновено, за да влезе в сила застраховката срещу безработица, трябва три месеца да сте без работа със съответния документ от бюрото по труда. Тогава застраховката покрива погасителната вноска три месеца преди и три месеца след предявяването на обезщетение.

Такси

Таксите са най-общо два вида. За отпускане на кредита – между 25 лв. при Първа инвестиционна банка до 3% процента от отпуснатата сума при Уникредит Булбанк. Другата такса е при самото обслужване на кредита. Някои банки като Райфайзенбанк и Пощенска банка продават банков пакет, който включва сметката за погасяване на заема, разплащателна сметка с дебитна карта и включено плащане на месечни комунални такси. Месечната такса при тях е съответно 4.95 лв. и 6 лв., което при кредит, който се погасява 5 години, прави около 300 лв. допълнителни такси. Други банки като ОББ, ЦКБ и ПИБ имат стандартни месечни такси за разплащателна сметка от около 2 лв. на месец.

Тегли сега, предоговаряй после

Предоговарянето на условията по заемите е възможно на чести периоди (например на всеки шест месеца от последното предоговаряне) и обикновено е безплатно (но не и когато се договаря начинът, по който се смята лихвата - например от базисен лихвен процент на банката, тя да се ориентира от пазарен индекс като СОФИБОР). С предоговаряне клиентът може да се възползва от по-благоприятните предложения, които излизат на пазара, не само от неговата банка, но и от конкурентните.

Така например с едно посещение в офиса на банката или с писмо до клона, с който работите, може да поискате частично предсрочно погасяване на сумата, с което срокът на изплащане да остане същият и да се намали погасителната вноска. Друг вариант е да поискате вноската да остане същата, но да се намали срокът за изплащане на заема. Той винаги е по-добър, защото по този начин се спестяват разходи за лихви, които иначе плащате на банката.

Ако имате например заем от 15 000 лв., отпуснат за погасяване в рамките на 5 години, то в края на първата година ще ви остават 12 200 лв. за погасяване. Представете си, че в този момент сте успели да спестите 2200 лв. накуп, които може да внесете за предсрочно погасяване на заема (някои банки имат изискване за минимална сума, която може да бъде погасена по този начин). Тогава пред вас ще има две алтернативи: или да намалите вноската си, примерно от 280 лв. на около 230 лв., и да продължите да изплащате заема още 4 години, или да се договорите с банката да започнете да плащате по 300 лв. месечна вноска, с което заемът ще бъде погасен с една година по-бързо. По-ранното изплащане на задълженията ще означава, че клиентът ще плати на банката около 300 лв. по-малко за лихви в този случай.

Още от Капитал