Прозрачност с граници
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Прозрачност с граници

Shutterstock

Прозрачност с граници

Било по регулаторни причини или по желание на компаниите, не винаги се може да знаем в какво се инвестират парите ни

10277 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Осигуряването на доходност е ключово за една инвестиция, но не по-малко важна е нейната прозрачност. Това означава лесен достъп до информация в какво са инвестирани средствата, всички такси и комисиони по нея и лесно проследяване на доходността. Тук не трябва да забравяме и ликвидността - способността възможно най-бързо да се излезе от инвестицията, без това да коства наказателни лихви или такси. Всичко това е важно, тъй като често има някои капани, от които трудно се излиза, когато щракнат. А най-прякото последствие е загуба на пари. По тази причина представяме няколко основни форми на спестявания и какво трябва да се знае и внимава при тях.

1. Ясно и просто като депозит

Прозрачност: 5 от 5

Предвидимост: 5 от 5

Ликвидност: 3 от 5

Най-прозрачната инвестиция определено е банковият депозит. При него лихвата и срокът, за който се депозират парите, са предварително фиксирани и ясни, като важно условие е сумата да не се изтегля преди падеж. Това обаче е инвестицията с най-ниската доходност за миналата година - под 1%, а средно за пазара годишната лихва е около 0.17%. Обикновено колкото по-голяма е банката, толкова по-ниска е лихвата. Това е така, тъй като по-малките банки са на български собственици и те осигуряват ресурс за кредитиране от местния пазар за разлика от големите, които са собственост на чуждестранни банкови групи. Последните се финансират евтино в чужбина и трансферират ресурс за отпускане на заеми тук. Някои депозити са с нарастваща лихва в зависимост от периода на депозиране, като потребителят може да получи точна информация от банката с колко ще се увеличат спестяванията му. Другият вариант са структурираните депозити, при които част от средствата – обикновено не повече от 50% - се инвестират във взаимен фонд. Такива депозити се предлагат от банки с чуждестранен собственик. Те предлагат комбинирането да става с фонд, чието представяне може да се следи в интернет. Тук трябва да се има предвид, че крайната доходност ще зависи и от избрания фонд, който може и да е на загуба. Все пак при тези услуги банките гарантират минимална доходност. При депозита има и гаранция до 196 000 лв. Като недостатък освен ниската доходност може да се посочи ограничената ликвидност - въпреки че клиентът има незабавен достъп до средствата си, ако тегленето е преди падеж, лихвата не се плаща, а доходността е нула. Тегленето на суми, по-големи от 2000 лв., обикновено се таксува с 0.4% от сумата при предварителна заявка и 0.5% без заявка. Тоест може да се окаже, че при предсрочно теглене на пари сумата може да е по-малка от депозираната.

2. Какво има във взаимния ми фонд

Прозрачност: 4 от 5

Предвидимост: 2 от 5

Ликвидност: 4 от 5

По регулация взаимните фондове споделят ключова информация за своите инвестиции, рисковия си профил, както и ежедневна информация за доходността и стойностите на един дял. Това става на сайтовете на управляващите дружества и в няколко документа. В тях са описани и всички такси и разходи за управление. Освен това публикуват и месечна структура на портфейлите си, макар в повечето случаи там инвестициите да са представени по групи. Управляващите дружества предпочитат да не разкриват какви промени правят по време на годината, а само да посочват сектора, в който са. Те определят и рисковия профил по единен синтетичен индикатор с показатели от 1 до 7. Много от фондовете все пак разкриват 5-те акции или ценни книжа с най-голям дял в портфейлите си, както и разпределението по сектори и държави.

По-ясни са т.нар. индексните и борсово търгуваните ETF. Te следят представянето на даден пазарен индекс или актив. В повечето случи се управляват пасивно – тоест възприемат, че не могат да бият пазара, а вместо това следват максимално близко представянето на даден пазарен показател. По този начин разходите за управление са много по-ниски, а проучванията показват, че в дългосрочен план инвеститорите спестяват повече от по-ниските такси, отколкото биха спечелили от моментно изпреварване на индекса.

Ликвидността на дяловете на взаимните фондове е висока - управляващите дружества котират постоянно цени за продажба и обратно изкупуване. Повечето обаче налагат такса при излизане от инвестицията, преди да са изтекли 12 месеца от нея. Това е така, тъй като за да има ефект от вложението, тя трябва да се държи поне за определен период. При фондовете обаче миналата доходност не е гаранция за бъдеща, няма и такава на средствата.

3. Пенсионен фонд - може и още

Прозрачност: 4 от 5

Предвидимост: 2 от 5

Ликвидност: 1 от 5

Допълнителното пенсионно осигуряване е гореща тема най-малкото заради задължителния му характер и въпросителните доколко ще може да осигури достатъчно средства и доходност, за да компенсира онази част за сметка на държавната пенсия.

Инвестирането в пенсионни фондове има няколко основни проблема, а за недъзите на системата може би говори и фактът, че от създаването им през 2000 г. досега текстовете в КСО, които ги засягат, са променяни около 40 пъти. На първо място, при тях няма разнообразие по рисков профил (мултифондове) – дружествата имат само по един професионален (за служителите, които извършват 1 и 2 категория труд), универсален (за всички останали осигуряващи се лица) и един доброволен фонд (обикновено се използва от работодателите като социална придобивка за задържане на кадрите), а рискът се определя от законодателството, като то повелява инвестирането да е стриктно консервативно, като не повече от 35% от активите може да са във високорискови активи. На сайта на Комисията за финансов надзор всяко тримесечие се публикуват резултатите при управлението на фондовете, като в тези таблици има обща информация за структурата им. За повечето осигурени обаче тази информация едва ли говори нещо, тъй като е трудно смилаема. Също там на три месеца се публикува и средна доходност за фондовете, която обхваща период от две години назад - последите данни са за третото тримесечие на 2017 г. и тогава тя е средно малко над 6%. На сайтовете си осигурителните дружества имат калкулатори на доходността и тя може да се изчисли за минал период. Освен това може да се види и ориентировъчно при определена месечна вноска в доброволен фонд каква допълнителна пенсия ще се осигури след години. Това е с условието, че се постигне заложената средна доходност.

Големият проблем обаче е в инвестирането в свързани лица, за който "Капитал" редовно пише. Конкретните инвестиции на отделните дружества има в тримесечните им отчети. Годишните данни за 2016 г. показаха, че в свързани компании инвестират фондовете около "Химимпорт" ("Съгласие" и "ЦКБ-Сила"), "Бъдеще" - предимно в компании, близки до "Еврохолд България" и "Топлина". Освен за насочване на средства на осигурени към конкретни компании, инвестирането в свързани лица, които се търгуват на борсата, често се използва и за изкуствено надуване на доходността, което носи риск за частните пенсии, когато дойде време да се изплащат. Другият проблем са сравнително високите такси. Дружествата удържат 4% от всяка една пенсионна вноска, докато при взаимните фондове тази такса "на входа" варира между 0.2% и 2.5%.

Ликвидността на пенсионните фондове е ниска, като при задължителните схеми клиентите нямат достъп до парите до 5 години преди навършване на пенсионна възраст. Изключение се прави за спестяванията в доброволни фондове, и то само при положение че вноските са правени от името на титуляра на сметката. Ако са правени от работодателя му, то те също могат да се достъпят едва при пенсиониране.

4. Застраховка"Живот" с инвестиционна част

Прозрачност: 3 от 5

Предвидимост: 3 от 5

Ликвидност: 2 от 5

Пазарът на тези застраховки е малък, но расте с високи темпове,най-малкото заради ниската база, от която се тръгва. При този инструмент около 20% от сумата се отделя за обслужването на застраховката, а останалата част се инвестира във взаимен фонд. Идеята е в края на периода доходността да е покрила разходите по полицата, ако не се е стигнало до застрахователно събитие. Обикновено клиентът има възможност да избира между няколко фонда с различен рисков профил. В повечето случаи става въпрос за взаимни фондове на големи европейски финансови корпорации. При някои от застрахователните компании обаче няма яснота какво включва точно спестовният фонд, в който се инвестират спестяванията, както и какво е неговото представяне. Последното е и най-големият проблем при тези инвестиции, както и по какъв начин се гарантира посочената доходност. Читатели на "Капитал" са сигнализирали, че това не е упоменато ясно в договорите, освен това представянето на фондовете е трудно да се открие. Обикновено тези полици се правят за 10 години, а повечето компании не позволяват теглене на средства да става по-рано от 2 години след сключването й. Като цяло предсрочното прекратяване на услугата се таксува с около 0.5% от натрупаната сума.

Осигуряването на доходност е ключово за една инвестиция, но не по-малко важна е нейната прозрачност. Това означава лесен достъп до информация в какво са инвестирани средствата, всички такси и комисиони по нея и лесно проследяване на доходността. Тук не трябва да забравяме и ликвидността - способността възможно най-бързо да се излезе от инвестицията, без това да коства наказателни лихви или такси. Всичко това е важно, тъй като често има някои капани, от които трудно се излиза, когато щракнат. А най-прякото последствие е загуба на пари. По тази причина представяме няколко основни форми на спестявания и какво трябва да се знае и внимава при тях.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

4 коментара
 • 1
  fru10518982 avatar :-|
  dobrev

  Всеки човек, който е отделил време и енергия, може да се информира къде и в какво влага парите си. Който се плъзга по повърхността и се води от слухове, особено в медиите, няма как да се спечели.

 • 2
  stoyne.vasilev avatar :-|
  Стойне Василев

  До коментар [#1] от "dobrev":

  Не е точно така. Ако говорим за застраховки Живот с инвестиционен елемент, например, е почти невъзможно да намерим информация в какво са инвестирани парите от инвестиционната част на застраховката. Само "високорисков" фонд в акции не мисля, че е достатъчно.

 • 3
  redhot avatar :-|
  redhot

  Уважаеми, Стойне Василев! Искам публично да заявите за кои животозастраховащи компании говорите. Правя уточнението, че тук изразявам лично мнение въпреки, че работя за Булстрад Живот. Името ми е Ясен Орлоев. Първо- при нас имаме продукт " застраховка Живот свързана с инвестиционни фондове". Този продукт, който вие цитирате, може ли да кажете на коя компания е. Второ- фондовете на ЕРСТЕ ГРУП, с които ние работим, не са никаква тайна и всеки може да ги види. Друг е въпросът, че през следващите 15год. български гражданин може да инвестира в тях само през Булстрад Живот. Може би защото сме надежден и предвидим партньор. Трето нашите клиенти знаят в детайли акциите и компаниите в които са инвестирани парите им. Както знаят и името на брокера, който оперира с парите им със снимка и лични данни. Четвърто зад парите на всеки наш клиент освен презастрахователя ХАНОВЕР РЕ стои гаранционен фонд . Ще ви моля да оттеглите несъстоятелното си твърдение и да се извините публично.

 • 4
  redhot avatar :-|
  redhot

  Може ли авторът на статията да внесе яснота по точка 4? Понеже се казва следното "При някои от застрахователните компании обаче няма яснота...." Явно авторът се е запознал с всички застрахователни компании. Или бъркам? И коя застрахователна компания предлага този продукт- "Застраховка"Живот" с инвестиционна част"? Има и други неточности в т.4, но едно по едно.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK