Банка "БНП Париба Лични финанси" - ефектът за клиентите

Заявката на новата банка за по-голям пазарен дял в потребителското кредитиране може да донесе по-конкурентни и атрактивни продукти

Трансформацията на компания за потребителско кредитиране в банка не се случва често. От 1 февруари това стана с "БНП Париба Лични финанси" и резонно клиентите й си задават въпроса какво ще се случи с договорите им, а най-вече и с лихвите по вече отпуснатите и бъдещите кредити. Още повече че в сравнение с банките дружествата за бързи заеми ги отпускат при по-висок ГПР, за да се покрие и по-високият риск по тях.

В началото на годината менджмънтът на новата банка повдигна завесата, но обясни, че на този етап трансформацията е свързана основно с юридическо преструктуриране на съществуващото дружество. Амбицията на банката обаче е да влезе в топ 10 по пазарен дял в потребителското кредитиране в банковия сектор. Това означава, че ще й се наложи да предложи наистина конкурентни на пазара продукти в този сегмент предвид конкуренцията и наситеността на сектора с играчи с утвърдени позиции.

И бързи, и банкови кредити

В портфолиото си от продукти компанията има и такива, които са типични бързи заеми – малки по размер, за по-кратки срокове, без обезпечения и поръчителство, с бързо отпускане (на практика без обследване на доходи и пр.), и такива, чиито условия са като на банковите кредити. При първите съответно и цената е сравнима с тази на бърз заем. От офертите на интернет страницата на "БНП Париба Лични финанси" е видно, че заемите с по-ниска лихва – започваща от 7-8%, са за по-големи суми и срокове и параметрите им се доближават до типичните банкови потребителски кредити.

Средната за пазара лихва по потребителски заеми в банковия сектор е 8.85% за левове към края на миналата година по данни на БНБ. Годишният процент на разходите (ГПР включва освен лихва и такси и комисиони и всички разходи, свързани с ползването и обслужването на кредита) за банков заем е 11.65% средно за пазара. В същото време при заемите от компанните за потребителско кредитиране ГПР е средно между 40 и 50%, като там има таван – максимум 50%.

Какви са нивата

В офертите на банките по потребителски заеми нивата са между 8 и 11%, като има и около 6%, но при по-различни условия - по-висок осигурителен доход, обезпечение с депозит и пр. Вече има и няколко банки, които навлязоха в сегмента на бързите заеми, "опаковани" като експресни – БАКБ, Пощенска банка, Ти Би Ай банк (наследен сегмент от "Ти Би Ай кредит"). Предлагат се на места, различни от традиционните офиси – най-вече в големите търговски центрове, като "Пощенска" дори обявиха отделен бранд за експресните си заеми. Там нивата на лихвите са по-високи – малко над нивата на тези за стандартните потребителски кредити на банките и по-ниски от тези на стандартните бързи заеми. Кредити с одобрение до два часа имат и Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк. По-малки банки като БАКБ, Тексим банк отпускат заеми с минимален размер 150 лв. При по-големите банки толкова нисък праг няма. Промяната на "БНП Париба Лични финанси" поражда въпроси, свързани с това какво на практика ще се промени за клиентите й – съществуващи и нови. Отговорите от банката са в карето.

Q&A

Как и в какъв срок ще бъдат уведомени клиентите за евентуални промени?

Когато настъпят каквито и да е промени в условията и процедурите на предоставяните услуги, засягащи клиентите на компанията, те ще бъдат надлежно уведомени. Към момента това не се налага, тъй като изцяло се запазва сега действащият бизнес модел на компанията.

Ще има ли промяна по договорите за кредит на съществуващите клиенти на компанията и ако да, какви - лихва, ГПР, такси, срокове?

Към момента не се предвижда промяна на условията по договорите. Условията по кредита на всеки клиент се определят според неговия рисков профил и продукта, за който кандидатства. Процесът по формиране на профила на клиентите се извършва автоматично от система за одобрение.

При какви нива на лихви и ГПР ще бъдат отпускани новите кредити?

Към момента не се предвиждат промени на условията, по които ще се отпускат потребителски кредити след 1 февруари. На този етап има промяна в максималния размер на един кредит – увеличен е от 70 000 лв. на 80 000 лв. Отговор на искане за кредит за покупка на стоки на изплащане се получава в рамките на една минута, а останалите – до 15 минути.

Компанията дава отговор на молбите за потребителски кредити до един час, а парите се превеждат по сметка на клиента до 24 часа.

Ще има ли промяна в сроковете на изплащане на кредитите?

В краткосрочен план не се предвижда промяна на сроковете на изплащане на кредитите. Към момента се отпускат потребителски кредити с максимален срок на изплащане до 96 месеца. Този период на изплащане е доста по-голям в сравнение с конкурентни продукти.

Още от Капитал