Провери в портфейла

Услуга на НАП и Централния депозитар позволява всяко физическо лице да провери какви финансови инструменти притежава

Десетки хиляди българи станаха акционери, къде по желание, къде по неволя, по линия на масовата приватизация преди 20 години. Болшинството от тях обаче или са забравили, или нямат информация какви акции и финансови инструменти притежават. Причината за това невинаги се крие в невежеството, а поради факта, че трябва да се отиде до инвестиционен посредник, където срещу такса да се извърши проверка. Тоест губи се време, има и разходи, които често може и да надвишават стойността на притежаваните книжа. Освен ако не се окаже например, че сте един от акционерите на "Стара планина холд", където 25 акции от масовата приватизация през 90-те, днес вече са станали 300 на обща стойност 2280 лв. (по цени от 21 март)

Вече е по-лесно

От януари обаче това се промени - в съвместна инициатива НАП и Централният депозитар създадоха услугата EWALLET, която позволява на всяко физическо лице, което притежава Персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, да направи това онлайн. От тази седмица опцията работи и с електронен подпис (КЕП). Според данните на депозитара за два месеца проверка на своя портфейл са направили 15 хиляди души. Мерките са част от усилията за намаляване на административната тежест.

Справката, която всеки гражданин може да направи, съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции, придобити в резултат на масовата приватизация.

ПИК или КЕП

Как работи EWALLET

1. Проверката става през http://www.csd-bg.bg/

2. Въвежда се ПИК или КЕП

3. Излизат резултатите

Защо е важно

"Капитал" редовно пише и напомня колко важно е всеки акционер да се възползва от своите права като такъв. А те са право на глас, на дивидент, на участие в общо събрание, на ликвидационен дял, участие в търгови предложения и увеличения на капитал. За съжаление малко акционери се възползваха от всичко това и така през годините загубиха или пари, или дела си в дадено дружество (доколкото 25 акции от бонова книжка са съществен дял). Липсата на заинтересованост позволи и на много от мажоритарните собственици да увеличат контрола си в приватизирани дружества - най-вече чрез разводняване на капитала.

Персоналният идентификационен код (ПИК) представлява 12-цифров код, който се издава незабавно във всеки един клон на Националната агенция за приходите при предоставяне на лична карта и попълване на съответното заявление, без значение от данъчната служба по местожителство на лицето. ПИК е безплатен и осигурява достъп до всички електронни услуги на приходната агенция от 2015 г. насам като подаване на данъчни декларации през интернет, справки за направени осигурителни вноски и други. Той може да бъде променен от потребителя по негово желание.

За разлика от ПИК електронният подпис е платен, но цените през последните години падат. Първоначалното издаване за физическо лице струва между 20 и 45 лв. за една година. Повечето фирми предлагат и тригодишни пакети на цена между 56 и 70 лв. В България електронни подписи издават "Инфонотари", "БОРИКА Банксервиз", "Информационно обслужване", "Спектър", "СЕП България" и "Евротръст технолъджис" според регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията. Освен проверка на ценните книжа електронният подпис позволява да се извършват много повече дейности и услуги, които пестят време и разходи.

Още от Капитал