Банката в моя телефон

Shutterstock

Банката в моя телефон

Приложенията за мобилно банкиране се развиват. "Капитал" сравни няколко от тях

25010 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Банковата конкуренция в България все още се води предимно на терена на добрия стар клон, но онлайн и мобилното банкиране постепенно навлизат в тази битка. По данни на анализаторската компания Finalta, която работи с данни от български банки с общ дял 60% от пазара, 4% от всички активни клиенти са използвали мобилно банкиране в последните три месеца. За сметка на това използването на онлайн банкирането се използва от 16% от активните потребители.

Ето защо тествахме няколко приложения за телефони на големи български банки. Технологиите се развиват с голяма скорост, претенциите на потребителите също. Като цяло мобилното банкиране дава доста предимства - използването му спестява време за ходене до банковия клон и търсене на компютър, таксите са по-ниски, потребителят не е зависим и от работно време. Приложенията на банките поддържат пасивни и активни операции. Първите позволяват базови действия - проверка и захранване на собствени сметки в банката, намиране на клонове, оферти, активиране и блокиране на карти. При активното вече има нареждане на пари по сметки в други банки, кандидатстване за продукти, откриване на сметки. Разбира се, всичко дотук е условно, тъй като при една банка една активна услуга може да е в пасивното банкиране при друга и обратно.

Няколко ключови неща вълнуват потребителите на мобилното банкиране.

Независимост - едно от най-важните неща е доколко мобилното приложение е независимо от онлайн банкирането - например при някои апликации, за да се направи превод към сметка в друга банка, трябва да се влезе през браузър в електронното банкиране на банката, да се направи шаблон за плащане и тогава да се използва.

Достъп - повечето приложения позволяват влизане в тях с пръстов отпечатък, а не само с пин и парола. Това зависи и от възможностите на телефона. При всички положения, за да се инсталира и активира една апликация, потребителят трябва да има сметка в банката и регистрация за електронно банкиране.

Безконтактно плащане - за съжаление това е най-слабо разпространената функция в България, която се предлага от само една банка, но точно тя е с огромен потенциал да осмисли телефона като средство за разплащане.

Такси и комисиони - колко по-ниски са те спрямо използването на операции през банковия клон. Банките стимулират потребителите си да използват мобилните приложения, като намаляват таксите за операции през тях. При сравнението са дадени такси за базови операции онлайн, а в скоби стойността им в клон и на хартия.

Bulbank Mobile

(Уникредит Булбанк)

Приложението на Уникредит Булбанк Bulbank Mobile трябва да бъде активирано чрез посещение на клон на банката. Апликацията позволява на потребителите да проверяват сметките си, да правят преводи към собствени сметки и към лица в други банки и в чужбина. За целта не е необходимо да се правят предварително зададени шаблони през десктоп версията. Има и плащане на битови сметки както и на задължения към бюджета. При всяко плащане към лица в друга банка и за подписване на договори се изисква генериране на еднократен М токен код за подпис или пръстов отпечатък. Апликацията поддържа валутен калкулатор, локация на клонове и банкомати, плащания на битови сметки. Приложението също така дава възможност да се следи историята на разплащанията чрез картата, дава възможност и за плащане на битови сметки чрез нея. Неудобството с приложението обаче идва често след неговия ъпдейт, когато изисква нова регистрация, пароли и често обаждане в колцентъра на банката, където пък налагат всички нива на верификация за сигурност. Вътрешнобанков превод е 0.5 лв (1.20 лв. в клон на хартия), междубанковият е 0.8 лв. (3 лв.), а бързи преводи през RINGS 14 лв. (18 лв.), но за комуналните няма такса. Налично е за Android и iOS.

DSKSmart

(Банка ДСК)

Мобилното приложение на ДСК - DSKSmart, се активира с потребителско име и парола за интернет банкирането на "ДСК директ". Има достъп с ПИН или пръстов отпечатък. Като цяло поддържа богат набор от услуги - проверка на сметки - наличност и движение, прехвърляне на средства между личните сметки и карти, промяна на лимити, графично представяне на съотношението приходи и разходи. Апликацията дава възможност за създаване на виртуална карта, в която се прехвърлят пари от основната сметка за онлайн покупки. Плащането на битови сметки е възможно чрез запазени от интернет банкирането бланки с абонатни номера. И тук обаче неудобството, както при някои други апликации, е, че преводите към трети лица са усложнени и налагат използването на запазени бланки, а плащането става с token устройство. Приложението позволява кандидатстване за кредитни продукти. Преводът в рамките на банката е 0.6 лв (1.2 лв. в клон), а към сметка в друга банка е 1.2 лв (2.50), бързи преводи с RINGS са 13 лв. (16). Налично е за Android и iOS.

U-mobile

(ОББ)

Приложението на ОББ позволява да се правят всички пасивни операции като справки по сметка, кредити и депозити, блокиране/активиране на карти, търсене на клонове, валутен калкулатор, както и активни като превод между собствени сметки в банката и към трети лица. За да се активира U-mobile, клиентът трябва първо да се регистрира за интернет банкиране и след това да влиза с потребителско име и парола в програмата. Отскоро това става и с пръстов отпечатък, ако телефонът го позволява и е настроен да го приема. Добрата новина е, че за активни операции в сайта вече не се изисква инсталирането на специален сертификат. Основният проблем на мобилното приложение е, че за да се направи превод към трето лице, трябва да се създаде шаблон през браузър в онлайн банкирането и след това да се нареди през апа, което реално обезсмисля мобилността. Преводите между собствените сметки и захранване на кредитни карти и по заеми става бързо. С приложението може автоматично да се плащат битови сметки, но при тях има такса. Така е по-изгодно да се ползва Upay на OББ, където за клиенти на банката това е безплатно. Преводът в рамките на банката е 0.5 лв. (1 лв. в клон), а към сметка в друга банка е 0.8 лв. (2.5 лв. в клон), бързи преводи с RINGS са 9 лв. (14 лв.). Налично е за Android и iOS.

Моята Fibank

(ПИБ)

Това е единственото приложение, което създава виртуално копие на платежната карта. След това плащането на безконтактен ПОС терминал става чрез доближаване на смартфона. Това е възможно, ако той е с NFC технология за свързаност. След инсталиране на самото приложение трябва да се извърши авторизация на устройството, с което ще се ползва приложението. Това става чрез еднократно въвеждане на Pint парола, която се изпраща на потребителя при сключването на договора за мобилно банкиране, последвана от еднократен код, генериран от токен устройство. След това приложението има всички функции. В противен случай то показва наличности по сметките и позволява плащане на битови сметки. Прехвърлянето на средства от една в друга сметка на потребителя се потвърждава само чрез въвеждане на паролата за вход в апа. Нареждането на банкови преводи към други лица обаче става чрез Pint парола, последвана от кода на токена. Отделно подменюто за карти позволява да се променят дневните и седмичните лимити на платежните карти, както и да се ограничава тяхната употреба – например само до България или Европа. Също така може да се "заключва" и отключва всяка от функциите на картите – теглене на банкомат, плащане на ПОС или в интернет. Вътрешнобанков превод е 0.5 лв. (1 лв.), междубанковият е 1.1 лв. (2.20 лв), а през RINGS - 10 лв. (25 лв.), но за комуналните няма такса. Налично е за Android и iOS.

m-Postbank

(Юробанк България)

Мобилното приложение на Пощенска банка m-Postbank има всички базови пасивни функции като преглед на движение по сметки и следене на наличност, както и множество други активни функционалности. Сред тях са преводи по сметки в самата банка, както и други български институции. Могат да се плащат и комунални услуги и местни данъци, както и вноски по кредитни карти в банката. Преди приложението да може да бъде използвано за преводи, е нужно то да бъде доверено през компютър в профила за интернет банкиране e-Postbank на потребителя. Сред мерките за сигурност са вкарване на потребителско име и парола, PIN код, както и пръстов отпечатък, като потребителят може да избере кое от тях да използва. Софтуерът позволява създаването на изцяло нов шаблон за превод директно в самото приложение, без да има нужда преди това той да е направен през интернет банкирането. Дневният лимит е 3000 лв. Апликацията дава възможност и за получаване на известия за комунални задължения, като преди това потребителят трябва да посочи точно на кои компании ще плаща сметки. Цената на преводите към други банки в България е 0.95 лв. (2.50 лв. в клон на Юробанк) на транзакция, а между сметки в самата банка е 0.5 (1.20 лв.). Бързият превод през RINGS е 12 лв. (16 лв. ) Налично е за Android и iOS.

"Райфайзен онлайн"

(Райфайзенбанк)

За да се използва мобилното приложение на Райфайзенбанк, е достатъчно клиентът да е регистриран потребител на "Райфайзен онлайн" и да въведе същото потребителско име и парола за достъп. Единственото условие е предварително да се заяви, че иска да ползва мобилна апликация. Предложението предлага систематизирана информация за всички банкови продукти и услуги, които се ползват. Нареждането и подписването на преводи става бързо, като то може да е както в местна, така и в чуждестранна валута до 2000 лв. на единичен превод към трети лица или до 30 хил. лв. между собствени сметки. Плащането към лица в друга банка става директно, а може и чрез шаблон. Сигурността е гарантирана с SMS код или ТОКЕН. Разбира се, разумно е да се възползвате от възможността за получаване на SMS код на телефонен номер, различен от регистрирания за уеб банкирането. Мобилната апликация позволява откриването на най-близките до вашето местоположение офиси и банкомати, което става чрез GPS локализация. Също така има валутен калкулатор за пресмятане на касово и безкасово конвертиране с актуалните за момента курсове, плащане на битови сметки. Цената на преводите към други банки в България е 0.8 лв. (2.50 лв.) на транзакция, а между сметки в самата банка е 0.4 лв. (1 лв.). Бързият превод през RINGS е 13 лв. (16 лв.). Налично е за Android и iOS.

Банковата конкуренция в България все още се води предимно на терена на добрия стар клон, но онлайн и мобилното банкиране постепенно навлизат в тази битка. По данни на анализаторската компания Finalta, която работи с данни от български банки с общ дял 60% от пазара, 4% от всички активни клиенти са използвали мобилно банкиране в последните три месеца. За сметка на това използването на онлайн банкирането се използва от 16% от активните потребители.

Ето защо тествахме няколко приложения за телефони на големи български банки. Технологиите се развиват с голяма скорост, претенциите на потребителите също. Като цяло мобилното банкиране дава доста предимства - използването му спестява време за ходене до банковия клон и търсене на компютър, таксите са по-ниски, потребителят не е зависим и от работно време. Приложенията на банките поддържат пасивни и активни операции. Първите позволяват базови действия - проверка и захранване на собствени сметки в банката, намиране на клонове, оферти, активиране и блокиране на карти. При активното вече има нареждане на пари по сметки в други банки, кандидатстване за продукти, откриване на сметки. Разбира се, всичко дотук е условно, тъй като при една банка една активна услуга може да е в пасивното банкиране при друга и обратно.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


23 коментара
 • 1
  hua45680745 avatar :-|
  Камелия Нинова

  Паулина Христова и Диана Каменова работят във FiBank и са прикрити зад редица съвестни служители и мениджъри. Възползват се от доброто име на банката и така са излъгали много клиенти.

 • 2
  enb26680753 avatar :-|
  Найден Матеев

  Причината е повече от ясна – Каменова иска насрещна финансова „почерпка“, за да оправи запорираната сума. В противен случай клиентът ще си види парите на кукуво лято. След всички скандални разкрития, не е учудващо, че срещу банковата шефка има подадени множество жалби в БНБ, а вече и в Европейската централна банка. Тя е била привиквана многократно за разпити в СДВР от икономическа полиция, от където са се заели да разследват злоупотребите й с положението й. Срещу нея са образувани и множество преписки и досъдебни производства. Профилът, който разследващите са й създали, не е никак ласкателен за нея, още по-малко пък такъв, който буди доверие. Мнението на специалистите е, че Диана Каменова е лице, притежаващо ясно изразено криминално подсъзнание. Тя не притежава скрупули в действията си и е склонна към извършване на престъпления. Освен това профилът й ясно посочва, че Каменова не притежава ценностна система, няма ценности и вяра в доброто – все черти, типични за закоравели престъпници.

 • 3
  dac13635356 avatar :-|
  Данаил Миленов

  Има група за всички станали жертва на финансовите престъпления на Паулина Христова и Диана Каменова. Двете работят във FiBank. Който има проблем с тази банка, има проблем с Диана. Тя върви ръка за ръка с проблемите.

 • 4
  hha06635339 avatar :-|
  Бойко Тодоров

  Контролните органи алармират всички, които са станали жертва или имат съмнения, че някой в банката вреди на тях и на финансите им, както и ако забележат, че от сметките им липсват суми, незабавно да подадат сигнал срещу Каменова на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление. Всяко едно РПУ си има сектор за борба с икономическите престъпления, от където ще се заемат с разследване на сигнала. Служителката Диана няма да продължава дълго още да върти схемите си. Рано или късно всичко ще приключи.

 • 5
  scp29579546 avatar :-|
  cvetomir_borisov_11_22

  Диана действала на принципа „на мен да ми е добре“. Бивши нейни подопечни разкриват, че тя решавала на кого да бъде отпуснат кредит едва след като получела солиден финансов стимул за одобрението. Очаквано, в даден момент тези и действия довели до смяната й на сладкия пост. Вместо да си вземе бележка и да се кротне обаче, тя си продължава в същия дух до ден днешен. Нещо повече, въпреки скандалните злоупотреби, тя продължава да гради кариера във финансовите институции. И към днешна дата е шеф в голяма банка.
  Където също доволно се възползва от високия си пост. Потърпевши клиенти на банката пропищяха, че Каменова е запорирала солидни суми от личните им сметки. При това без никаква причина! На един от ужилените са му спрени цели 400 хиляди лева! Негови пари, до които той няма достъп заради действията на шефката.

 • 6
  pdj06681339 avatar :-|
  Давид Атанасов

  И двете са опасни поотделно, какво остава заедно! Съгласен съм с вас! Скандалите ги съпътстват не само в работата, но и в личния им живот. Каквото повикало - такова се обадило. Няма как да лъжеш хората постоянно и да очакваш,че всичко ще бъде наред.

 • 7
  kfy04682133 avatar :-|
  Камен Даскалов

  Диана Каменова е била привиквана многократно за разпити в СДВР от икономическа полиция, от където са се заели да разследват злоупотребите й с положението й. Срещу нея са образувани и множество преписки и досъдебни производства. Да не говорим за Паулина ….

 • 8
  hwh24682134 avatar :-|
  Велина Славова

  Контролните органи алармират всички, които са станали жертва или имат съмнения, че някой в банката вреди на тях и на финансите им, както и ако забележат, че от сметките им липсват суми, незабавно да подадат сигнал срещу Kаменова на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление. Всяко едно РПУ си има сектор за борба с икономическите престъпления, от където ще се заемат с разследване на сигнала.

 • 9
  irenstoeva avatar :-|
  Ирен Стоева

  До коментар [#4] от "Бойко Тодоров":

  Аз самата съм жертва на измама от страна на Диана Каменова! Подала съм жалба срещу самата нея, но за да се случи нещо трябва и останалите потърпевши да вземат мерки, защото съм сигурна, че съм единствена.

 • 10
  fcv14683809 avatar :-|
  Салина Видева

  Не сте единствена. Аз също подадох жалба срещу Паулина и Диана Каменова. Няма как да останат безнаказани. Трябвало е да мислят за последствията преди да постъпват толкова нагло.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Малки, но силни

Малки, но силни