Как да платим по-малко банкови такси

Shutterstock

Как да платим по-малко банкови такси

Пакетните услуги могат да помогнат да пести от тях, но трябва да се пресметне добре потреблението на банкови услуги

34162 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Банковите такси са неизбежен и висок разход, който често се пренебрегва при управлението на семейния бюджет. А не трябва. Защото, ако всеки потребител си сметне колко е платил за традиционни операции, сметката може да не е малка.

Това се отнася в най-голяма степен за хората, които правят по-често банкови транзакции и операции. За тях, а и не само, има решение - почти всяка банка има оферти за пакети по разплащателните сметки, с които потребителите могат да спестят известни разходи. Но за целта те трябва да са наясно какво е потреблението им на финансови услуги. Какво включват тези пакети? Обикновено освен поддържането на сметка има безплатно теглене на банкомат, ограничен брой парични преводи без такса и други услуги.

Какво още

Някои от нещата, които банките често изтъкват като допълнителни услуги, включени в пакета, са издаване на дебитна карта и активиране на електронно банкиране. Потребителите трябва да знаят обаче, че тези две услуги в повечето случаи и бездруго са безплатни, тоест не носят добавена стойност на пакета, а се използват само като маркетингов трик. От друга страна, почти всички банки, така или иначе, дават по-евтини банкови преводи през онлайн банкирането. Затова дори и включените услуги да струват много по-евтино в пакет, отколкото самостоятелно, той пак може да не е изгоден, ако не се използва пълноценно. Освен това броят на включените операции към пакета са за месец и неизползваните от тях не се натрупват и прехвърлят за следващия.

Други услуги – като безплатното плащане на ПОС терминал на обекти, регистрирани в чужбина, могат да бъдат незаслужено пренебрегнати. Това е така, защото повечето банки не таксуват клиентите си при подобни транзакции. Но има и някои изключения – ПИБ например начисляват 0.25% при плащане с карта на ПОС терминал в чужбина, но таксата отпада, ако платежната карта е към пакет. Пощенска банка също имат такава такса - 0.37% на транзакция, но ползването на пакет не освобождава клиента от налагането й. За да се разбере дали един банков пакет би бил полезен, трябва да знаем точно колко ще спестяваме. Тези пакети обаче не включват валутни преводи, които, особено когато са в евро, са най-скъпите в Европа. Освен това статистиката на БНБ за средните банкови в системата показва, че някои от тях се понижават, но не и тези върху най-разпространените операции като преводите например (виж стр. 62).

Банковите пакети

Ето конкретно какво предлагат по-големите банки за клиентите си физически лица, като се има предвид, че динамиката при тези услуги през последните 2 години не е голяма:

Уникредит има програма Модула, която може да включва четири предплатени услуги (общо за 8.95 лв. виж таблицата), всяка от която се заплаща отделно. Това са (1) безплатно теглене на всички банкомати (не само на Уникредит) в България (2.94 лв. месечно), като иначе таксата за всяко теглене е 1.10 лв.; (2) 7 безплатни комунални плащания на месец (2.50 лв.), но иначе цената на едно е 0.25 лв. през онлайн платформата или 1.20 лв. в банков клон; (3) неограничен брой sms уведомявания за движения по сметката срещу 1 лв. месечно вместо 0.1 лв. за всяко отделно и (4) неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи в левове за 1.65 лв., наредени през онлайн банкирането, които иначе са по 0.5 лв. Минималната месечна такса по програмата е 4.80 лв., като в нея се включва поддръжка на сметката (която иначе е 2.50 лв.) и първото ниво - услугата за безплатно теглене на банкомат. Също така тази такса се понижава на 3.80 лв. след първите три месеца.

Банка ДСК е сред последните големи банки, които започнаха да предлагат банков пакет с подобни условия. Преди това те имаха пакети, включващи единствено поддръжка на разплащателната сметка и отстъпка по кредит или овърдрафт. Преди около една година обаче бяха стартирани ДСК Pay и ДСК Pay+. Първият е на цена от 2.50 лв. месечно и включва безплатно откриване (2 лв. иначе), поддръжка на сметката (което отделно струва 2 лв.) и 3 безплатни вътрешнобанкови превода, направени през електронното банкиране. Всеки един от тях иначе е на цена от 0.60 лв. ДСК Pay+ включва доста повече екстри – на цена 4.50 лв. месечно пакетът предлага гореизброените три услуги, а също така 10 вместо 3 вътрешнобанкови превода, 1 превод към друга българска банка (иначе е 1.20 лв.), три комунални плащания (0.20 лв.) и безплатно теглене от банкомати, но само на Банка ДСК, които иначе се таксуват по 0.3 лв. всяко. Допълнителната екстра е, че банката предлага известна отстъпка по лихвата на кредитните си продукти на клиенти, които използват пакетите.

След като Сибанк купи ОББ и се сляха под името ОББ, тя вече е третата най-голяма банка в страната. Тя предлага 4 различни пакета за физически лица – Привилегия (за получаващи пенсия в банката), Комфорт (за получаващи заплата), Стандарт и Активност. Първите две са свързани с получаване на регулярни плащания в сметката, като Привилегия струва 1.80 лв. месечно и включва освен поддръжка и безплатно теглене на банкомат (1 лв.) и извършване на комунални плащания (0.2 лв.). Комфорт струва 3 лв. месечно и включва същите неща, но позволява теглене единствено на банкомати на ОББ (0.3 лв.). Клиентите, които предпочитат безплатно теглене на произволен банкомат, може да предпочетат пакет Стандарт, който включва тази услуга при цена 4.50 лв. месечно. Най-скъпият е пакет Активност, чиито три основни разлики са, че включва дебитна карта с по-висок лимит World Mastercard или Gold Visa, поддръжка на сметка в евро, освен основната в левове и включва вътрешно- и външнобанкови преводи в левове, наредени през електронното банкиране. Цената на всяко едно е 0.79 лв. за друга банка и 0.39 лв. за ОББ. До 10 транзакции на месец той струва 6 лв., а за повече цената става двойна – 12 лв. При закриване на всеки от пакетите, преди да е минала година от откриването му, клиентът дължи неустойка от 10 лв. Практиката при останалите банки е пакетът да може да се закрие по всяко едно време или когато в сметката няма необходимата за месечната такса сума.

Първа инвестиционна банка от няколко години предлага два основни пакета – като единият включва активно използване на онлайн банкиране. "Моят избор онлайн" струва 3 лв. месечно и включва поддръжка на сметка и дебитна карта (2.50 лв. иначе), безплатно теглене на всички банкомати в България, неограничени вътрешнобанкови преводи (при 0.5 лв. за всеки по тарифа), 2 безплатни междунбакови превода (1.10 лв.), 20 sms известия (по 0.1 лв. иначе) и безплатно токен устройство за верифициране на онлайн транзакциите. Другият вариант е със същата цена на пакета и включва до 5 вътрешнобанкови превода и 1 междубанков, които са наредени в банков клон. Пакетът също така включва неограничен брой комунални плащания, извършени през онлайн банкирането, но при тази банка те и без това не се таксуват. Отделно за младежите на възраст между 18 и 24 години могат да ползват ограничения пакет срещу еднократна такса от 2 лв.

Пощенска банка имаше най-голямото разнообразие от пакети за индивидуални клиенти на цени между 3 до 20 лв. на месец, но към момента са оптимизирали предложенията си и са оставили две от тях – "Моето банкиране" и "Моето семейство". Първият струва 4.25 лв. и включва поддръжката на една дебитна карта и две сметки – една в левове и една в евро или долари. Тегленето на банкомат е безплатно само на банкомат на банката (иначе струва 0.30 лв.), включени са до 3 комунални плащания (0.35 лв. всяко), неограничени вътрешнобанкови преводи (0.95 лв.), независимо дали са през онлайн банкирането или на клон и 3 sms известия. Извън пакета Пощенска банка таксува 3 лв. за активиране на услугата за sms известия, а след това по 0.12 лв. на всеки изпратен sms при транзакция с картата или сметката. Другият пакет "Моето семейство" струва 7.85 лв. и включва всичко описано по-горе, но също така и още една сметка с карта в лева на името на втори титуляр от семейството, с която обаче не може да се тегли безплатно на банкомат на банката. Ако потребителят получава служебната си заплата в банката, месечната такса е с 90 стотинки по-ниска. Пощенска е единствената от големите банки, която изисква такса за откриване на сметка с банков пакет.

Райфайзенбанк в момента имат най-голямо предлагане на различни пакети. Сред тях най-добри опции предлага "За заплата", който струва 2.60 лв. месечно и включва поддръжка на сметка (1.70 лв. месечно иначе), дебитна карта (1 лв. годишно иначе), теглене от банкомат на банката (0.30 лв. иначе), неограничени вътрешнобанкови преводи през електронното банкиране (0.40 лв. всяко иначе), неограничени комунални плащания (0.20 лв. всяко иначе) и безплатни sms известия – за които в противен случай се дължат 0.3 лв. месечна такса.

При Сосиете женерал Експресбанк пакетите са три и се различават основно по лимитите на дебитната карта, която върви с тях – този с Mastercard Gold е 7.90 лв., с Mastercard Standard е 5.90 лв. и със обикновена Mastercard Debit или Visa Electron – 4.90 лв. Иначе в тях се включва освен издаване и поддържане и безплатно интернет банкиране, който иначе се плаща (0.35 лв. месечен абонамент), безплатно теглене на банкомат на банката, 10 банкови превода чрез него на месец и застраховка Комфорт, която иначе струва по 1.33 лв. на месец. Застраховката предлага възстановяване на разходите по подмяна на ключове, преиздаване на документи и на суми, изтеглени до 48 часа преди евентуално открадване или изгубване на описаните вещи.

По-малките банки като Алианц и Пиреос също имат пакети за клиентите си физически лица. При последните обаче те са с ограничена функционалност, като не предполагат намаление или включени безплатни парични преводи, а единствено само безплатно теглене от всички банкомати, sms известия и комунални плащания.

Банковите такси са неизбежен и висок разход, който често се пренебрегва при управлението на семейния бюджет. А не трябва. Защото, ако всеки потребител си сметне колко е платил за традиционни операции, сметката може да не е малка.

Това се отнася в най-голяма степен за хората, които правят по-често банкови транзакции и операции. За тях, а и не само, има решение - почти всяка банка има оферти за пакети по разплащателните сметки, с които потребителите могат да спестят известни разходи. Но за целта те трябва да са наясно какво е потреблението им на финансови услуги. Какво включват тези пакети? Обикновено освен поддържането на сметка има безплатно теглене на банкомат, ограничен брой парични преводи без такса и други услуги.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


2 коментара
 • 1
  dodobobg avatar :-|
  dodobobg

  Здравейте, още в подзаглавието имате нещо грешно-липсва дума- може би, корогиратйте: "...Пакетните услуги могат да помогнат да пести от тях"

 • 2
  idim avatar :-?
  ID

  Препоръчвам авторът на статията да извърши малко по-задълбочено проучване поне в сайтовете на банките. В статията се отбелязва, че Пощенска банка едва ли не е редуцирала пакетите до два, което не отговаря на истината. В тарифата са изписани всички пакети, както и на сайта на банката винаги са фигурирали пакетните програми. Друг е въпроса, че са абсолютно безсмислени и абсурдно висока цена - има такива по 10 и 20 лв. на месец.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Малки, но силни

Малки, но силни