Защо поскъпна "гражданската"

Цените на задължителната застраховка се повишиха между 20% и 50%, най-много за младите водачи

- Повишените разходи за обезщетения в чужбина доведоха до по-високи цени на задължителната полица, най-много при младите шофьори.

- Системата бонус-малус се бави, но въвеждането й трябва да направи по-справедливо плащането за изрядните шофьори.
"От началото на годината има значителна е корекцията на цените на полиците за млади шофьори, като повишението може да достигне 50% в някои случаи.

Румен Стайков, управител на "Брокер Инс"

Застраховката "Гражданска отговорност" е сред малкото, която правим не за себе си, а за друг човек. Тя покрива щетите, които евентуално бихме предизвикали на трети лица, ако сме виновни в пътнотранспортно произшествие. Ето защо тя е задължителна по закон, поради което много хора все още я възприемат като неделима част от годишния данък, който дължат за колата си. Това е и основната причина защо за преобладаващата част от собствениците единственият фактор при избор на "Гражданска отговорност" е най-ниската цена.

В последните години беше традиция в началото на всяка календарна година представители на застрахователни компании да прогнозират повишение на полиците с 5-10% спрямо миналата година. Поглед върху пазарните данни обаче показваше друга реалност. От 2011 г. до 2017 г. цените не само не растяха с 10% годишно, но и дори се понижиха.

В този период предложението с най-ниска цена за кола с двигател 2000 куб. см се понижи от 183 лв. на 177 лв. Причината за това беше в голямата конкуренция между компаниите, които се стремяха с ниски цени да привличат колкото се може повече клиенти и за завземат дял в осигурения от закона задължителен пазар. През тази година обаче за пръв път има по-значително поскъпване на полиците - например при опитните шофьори е между 25% и 30% (виж таблицата).

По-голяма гаранция

На какво се дължи промяната в цените и с какво е различна 2018 г.? Една от причините е, че в началото на тази година Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) плати 4 млн. евро, за да увеличи банковата си гаранция пред Европейската система "Зелена карта". По този начин гарантира, че ще изплаща навреме обезщетения по инциденти, предизвикани от български автомобили в чужбина. Увеличението на гаранцията се наложи, след като през миналата година ръководството на НББАЗ обяви, че два от водещите в сектора български застрахователи с общ пазарен дял от около 30% се поставят под наблюдение. Стана ясно, че "Лев инс" и "ДаллБогг Живот и здраве" обжалват или забавят плащания по щети в чужбина, с което предизвикват съмнения в коректността си у европейските партньори на асоциацията. Съществуваше дори риск България да бъде извадена от системата "Зелена карта", но такъв вече няма. Допълнителните разходи от 4 млн. евро са били платени от всички застрахователни компании в автомобилния сектор.

Друга причина са повишените изисквания за платежоспособността на застрахователите. "Проверките на застрахователните компании, които успешно приключиха миналата година, не са еднократен акт, ние трябва да се одитираме и да отговаряме на повишените изисквания за резерви всяка година. "Гражданска отговорност" е социална застраховка и затова целта е да се сведе до минимум вероятността да не бъде изплатено обезщетение по нея, тоест постоянно ще се ангажираме с по-високи суми", коментира Евгени Игнатов, изпълнителен директор на "Евроинс". Той добави, че неимуществените обезщетения по нея стават все по-големи и в България, и в Европа, които е трудно да се плащат с 2 пъти по-ниска полица.

Как се формира цената

В момента три са основните фактори, които влияят на цената на "Гражданска отговорност". На първо място е възрастта на водача, следвана от обема на двигателя на колата и мястото на регистрация (виж графиката), като при промяна на всяка от тях се мени и цената - по-голям мотор и по-стар автомобил я повишават. "От началото на годината значителна е корекцията на всички застрахователи на цените на полиците за млади шофьори, като повишението може да достигне 50% в някои случаи. По този начин те искат да се предпазят допълнително от риска", коментира Румен Стайков, управител на "Брокер инс". Четвъртият фактор, който може да влияе на цената на застраховката, но много по-малко от другите три, е предишно участие в произшествие на пътя. "Не е логично повишението в цената на полицата за шофьори с вина за ПТП през последните три години да е само 5%", добавя Стайков. Но така или иначе единственият начин да се установи това е, ако водачът сключва застраховка при същата компания. Обикновено много лесно може да избегне по-високата премия, като просто смени компанията, тъй като с всички данни разполага единствено КАТ.

Забавянето на бонус-малус

Така от този солидарен момент губят всички при увеличение на цените и най-много изрядните шофьори. По-справедливо определяне на цената може да започне да се прави при въвеждане на системата бонус-малус. При нея всички застрахователи ще имат достъп до данните на КАТ и на база поведението на шофьора на пътя ще изготвят индивидуална цена – изрядните водачи ще плащат по-малко. За изготвянето на системата бе назначено гръцкото поделение на E&Y, като в първия доклад на консултанта има 11 варианта на системата, стана ясно миналата седмица. Сега предстои от тях Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи да свият избора на 2 или 3 варианта, които да бъдат разглеждани от регулатора КФН. Това означава, че системата може да стане най-рано през 2019 г. вместо през 2017 г., както беше по предварителен план. Също така в доклада на E&Y се предвижда първата година да бъде нулева, тоест ценови ефект за потребителите да има най-малко една година след въвеждането на бонус-малус.

Още през януари представители на застрахователния бранш са получили за съгласуване междинен доклад. Според него застраховането остава на самата кола, както е в момента, а не на самия водач. Това позволява лесно заобикаляне на идеята на бонус-малус, като полицата се прави на автомобил, чийто собственик е с изрядно досие, а ще се управлява например от такъв с произшествия на пътя.

Според Игнатов обаче не е необходимо да се прави кардинална промяна в начина на сключване на застраховката - от автомобил на водач. "Винаги даваме Испания като пример, където застраховането също е на автомобила. Разликата е, че водачите са задължени да предоставят информация кой управлява колата и съответно се дава възможност на застрахователя да предяви регрес по изплатено обезщетение, в случай че колата не се управлява от застраховано лице. Щом в пазар с 30 млн. автомобили е възможно да се следи кой, кога, какво кара, значи не би трябвало и в нашия пазар с 3 млн. коли това да бъде изпълнено", коментира той.

Още от Капитал