В режим на готовност
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

В режим на готовност

Shutterstock

В режим на готовност

Очакването за следваща криза внася доза предпазливост в инвестиционните стратегии

Гергана Михайлова
7657 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Усещането за следваща криза витае във въздуха от известно време и причините за това са много. Светът се намира в най-продължителния период на икономически растеж след кризата от 2009 г., а безпрецедентният синхрон на централните банки по света в печатането на пари доведе до огромно покачване на цените на финансовите активи. Опитите за нормализация на лихвите доведоха да волатилност на пазарите през миналата година, а темповете на растеж се забавиха. В такава ситуация нормалният рефлекс на инвеститорите е да започнат да се подготвят за новата фаза на икономическия цикъл, което може да включва преразглеждане на инвестиционни стратегии, преподреждане на портфейли или освобождаване на ресурс за покупки на атрактивни цени.

В следващите страници ще намерите мненията на мениджъри по управление на активи за това какви стъпки предприемат те за подсигуряване на инвестициите в такъв момент. Разбира се, управлението на огромен клиентски портфейл не е същото като личната сметка при посредник, но немалко предложения са напълно приложими и за дребен инвеститор.

Светозар Миланчев, фонд мениджър

Какви са основните стъпки, които се предприемат в момент като настоящия?

Диверсификацията е ключова и е правилно решение независимо от фазата на икономическия цикъл. Докато има индикации, че шансовете за рецесия се увеличават и не са за пренебрегване, не е оптимално портфейлът да се позиционира изцяло дефанзивно поради несигурния характер на всички финансови прогнози. Поради тази причина и опитите да се намери подходящ момент за влизане и излизане от пазара също са изключително трудни.

Дългосрочно почти всички активи предлагат позитивна доходност, така че фокусът трябва да е върху правилна диверсификация и планиране, което да позволи да не се ликвидират принудително инвестиции по време на криза. Пари в брой и депозити са подходящ инструмент за част, с която да се финансират непредвидени разходи или очаквани такива, когато те ще се случат краткосрочно.

Дългосрочното инвестиране в парични средства и депозити обикновено не успява да победи инфлацията, с което ефективно покупателната сила на спестените пари намалява.

Отгоре на това официалните измерители на инфлацията може би я подценяват, придавайки прекалено голям дефлационен ефект на техническия прогрес – 40-инчовите телевизори са поевтинели над 5 пъти от появяването им. Сега това се случва с 55- и 60-инчовите. Новият и по-скъп модел автомобил от същата марка и серия често не е сравним с предходния за целите на изчисляване на инфлацията поради наличието на нови и допълнителни системи, на които се придава стойност – следване на лентата, автоматично спиране и т.н.

Какво е добре да бъде съотношението между акции и облигации в портфейлите?

Оптималното съотношение е строго индивидуално и зависи от инвестиционните цели, хоризонта и желанието и възможността да се носи риск. Често срещана грешка на относително млади хора е пенсионни активи, които ще се деинвестират след 30 - 40 години, да бъдат прекалено консервативно алокирани. С такъв хоризонт инвеститорът може спокойно да изтърпи 3-4 кризи и да реализира по-високата дългосрочна доходност на по-рисковите активи.

Високата концентрация от няколко акции в портфолиото, особено ако една от тях е тази на работодателя, не се препоръчва, защото инвеститорът не е компенсиран за специфичния риск на фирмата чрез по-висока очаквана доходност. Възможността, когато някой остане без работа, след като работодателят му фалира, да остане и без голяма част от спестяванията си е точно обратното на диверсификация и би трябвало да се избягва.

От краткосрочна, тактическа, гледна точка възходът на акциите от началото на годината не изглежда да е подкрепен от фундаменталните индикатори. Множеството геополитически проблеми също не дават изгледи за скорошно разрешаване. От гледна точка на фундаменталната оценка на активите акциите изглеждат скъпи в САЩ и относително евтини в Европа и развиващите се пазари. ДЦК на развитите пазари изглеждат надценени.

Какви са стратегиите за географската диверсификация предвид изтичането на капитали от развиващите се икономики?

Капиталовите потоци към развиващите се икономики се обърнаха от началото на тази година. Позитивен ефект оказва постепенното включване на китайските A-Shares в реномираните и използвани от много инвеститори MSCI индекси, както и изгодната фундаментална оценка на развиващите се пазари както в абсолютно измерение, така и съотнесено към оценката на развитите пазари.

В по-дългосрочен план развиващите се пазари се намират в по-ранна част от икономическия цикъл и идват с по-позитивни демографски трендове. Въпреки изобилието от геополитически проблеми изглеждат привлекателни в сравнение с пазари като САЩ, където фискални стимули и данъчни облекчения по време на икономически ръст над потенциалния доведоха до експлозия в корпоративните печалби, но и с изгледи за доста по-скромен ръст в бъдеще.

Кое от стоките и алтернативните инвестиции изглежда атрактивно в такъв момент?

Суровините (както и инвестициите във валута) не са класически инвестиционен актив, защото не идват с позитивни дългосрочни очаквания за доходност в реални измерения (изключвайки инфлацията). Инвестицията в тях има най-вече смисъл, когато трябва да се "застраховат" бъдещи приходи или разходи – като разходите за обучение в чужбина на децата или цените, получени за продажбата на реколта, която тепърва ще бъде засята.

Къде е мястото на имотите?

Имотите в държави като България, където делът на притежаване на собствен имот е изключително голям, се явяват главният актив на повечето домакинства. Главното предимство е convenience yield – спокойствието и възможността да се планира в бъдеще с по-малко неизвестни, както и "опцията" на първия притежаван и използван от собственика имот, че винаги ще има "наемател" – или формулирано по друг начин – че му спестява всеки месец разходи за наем.

При покупката на имот от индивидуален инвеститор обикновено е възможно финансиране в по-голям размер и по-добри условия, отколкото при всички други видове инвестиции. В такъв случай реализираната печалба върху инвестираната от купувача сума може да е значително по-голяма от ръста в цената на самия имот. Това е възможно, тъй като обикновено самият имот служи за гаранция, както и всички други активи и бъдещи доходи на купувача. В много държави покупката на имот идва и с данъчни и/или кредитни преференции от държавата с цел насърчаване на собствеността, което подобрява допълнително реализираната доходност.

Явор Ачев, Amundi

Как бихте описали фазата на икономическия цикъл, в която се намираме?

Като цяло можем да опишем фазата като късен стадий на растеж. Има забавяне на световната икономика, но не е рецесия. От друга страна, може да има благоприятни развития, особено при успех на търговските преговори САЩ - Китай и при изясняването на ситуацията около Брекзит.

Какви са най-основните стъпки, които следва да се предприемат в такъв момент?

Основно трябва да се прегледат дългосрочните ни цели и ако има промяна в тях, да направим съответната промяна и в инвестиционните ни портфейли.

Какви са стратегиите за географската диверсификация предвид изтичането на капитали от развиващите се икономики?

Наистина бяхме свидетели на изтичане на капитали от развиващите се икономики. Сега обаче се наблюдава обратната тенденция. Развиващите се пазари се считат от редица специалисти за едни от най-перспективните класове активи. Основна причина за това е промяната в политика на Фед и това, че се очаква покачването на лихвите в САЩ да намалее и спре.

Кое от стоките и алтернативните инвестиции изглежда атрактивно в такъв момент?

Добре е да имаме алтернативни инвестиции като некорелиран актив с останалите позиции в нашия портфейл. Фондовете с абсолютна доходност са добра възможност в настоящия момент.

Къде е мястото на имотите и депозитите в инвестиционните стратегии?

Депозитите винаги са основният инструмент, върху който градим портфейлите. Считаме, че там трябва да се държат средства, които да покриват разходите ни за 6 години. Останалите средства за по-дългосрочни периоди да са разпределени в различни финансови инструменти.

Какви са възможностите, които се откриват при по-резките пазарни спадове, и какви са рисковете, ако инвеститорите разпродадат инвестициите си от паника?

Емоционалните решения са един от основните рискове при инвестирането. Те са и главната причина инвеститорите да получават доходност, значително по-малка от реалната на пазарите. Бихме искали да отбележим, че има условия сегашната волатилност на пазарите да продължи. Това дава отлични възможности за покупка на активи по време на спадовете на пазарите.

Каква е корекцията на очакванията за доходност при основните класове активи?

През изминалата 2018 г. според някои анализатори около 90% от класовете активи са имали негативна доходност. В тази връзка очакваме през тази година повече класове активи да се представят положително. Добри перспективи има пред американските облигации, облигациите на развиващи се пазари, както и пред акциите от Европа и от развиващите се пазари (които са силно подценени).

Даниел Дончев, Karoll

Какви са най-основните стъпки, които следва да се предприемат в момент като сегашния?

Въпреки че по време на късния етап на развитие на икономиката доходността от акции традиционно е силна, тогава е добре инвеститорите да помислят за намаление на най-рисковите активи. Част от инвестициите могат да се насочат към облигации, предимно държавни, с инвестиционен кредитен рейтинг. Нелош избор са и суровините, но най-добре е инвеститорите да заложат на златото, което традиционно се представя добре в тази фаза на цикъла. При акциите е препоръчително да се насочват инвестициите към по-дефанзивни сектори като здравеопазване, стоки от първа необходимост и комунални услуги, както и към компании с ниска задлъжнялост и стабилен и предвидим паричен поток.

Какви са стратегиите за географската диверсификация?

Географската диверсификация е особено важна, защото тя намалява риска на инвестицията и увеличава потенциалната й доходност. Важно е обаче инвеститорите да съзнават, че, инвестирайки в различен от местния регион или държава, те носят и валутен риск. Това означава, че доходността им ще зависи както от актива, в който са инвестирали, така и от динамиката на валутата, в която са деноминирани тези активи. Развиващите се пазари са добър вариант за постигане на по-висока доходност, но пазарите на тези региони са много волатилни и предполагат по-висок рисков толеранс и по-дълъг инвестиционен хоризонт.

Кое от стоките и алтернативните инвестиции изглежда атрактивно в такъв момент?

Алтернативните инвестиции са по-специфични от традиционните и трябва да бъдат познавани добре, за да е ясно какво може да се очаква от тях. Те имат ниска корелация с основните класове активи, което ги прави нелош избор, но същевременно са свързани и с висок риск. Във фазата на цикъла, в която се намираме, подходящи са хедж фондовете. Представянето им традиционно не зависи от това на основните класове активи, а изцяло от уменията на мениджъра, който ги управлява. Затова има предпоставки те да постигат положителна доходност дори при негативен тренд на останалите активи.

Къде е мястото на имотите?

Инвестицията в имоти не е безрискова, каквато е презумпцията на повечето спестители в България, защото тя носи риск от обезценка, както и всеки един друг актив. Когато инвестираме в имоти, е добре да отчитаме освен текущата доходност (под формата на наем например) и тази от промяната на цената на имота.

Стоян Николов, ПФБК

Как бихте описали фазата на икономическия цикъл, в която се намираме?

България е страна в рамките на ЕС и макар и да не сме в еврозоната, икономиката ни е изцяло подчинена на европейската икономическа зона с много малко изключения на внос и износ от/към страни извън Европа. В този смисъл тенденциите и конюнктурата, които са валидни за Европа, влияят върху производството, търговията със стоки и услуги, туризъм и стандарт на живот в България.

У нас се произвежда междинен продукт с ниски маржове и малка принадена стойност, което определя зависимостта и абсолютната корелация на българското производство със състоянието на други държави. В тази връзка можем със сигурност да заключим, че българската икономика споделя в голяма степен състоянието и перспективите на Европа. От тази гледна точка би следвало в много по-голяма степен да обръщаме внимание на икономическото състояние на евросъюза, политическите сътресения в Германия, Испания, Гърция и т.н., структурни рискове и изменения като Брекзит, политико-икономически рискове като анексирането на Крим и последвалата икономическа война на санкции и ограничения.

Ако бъде направен бегъл сравнителен анализ на европейските борсови индекси и аналогичните в САЩ, ще забележим, че в Европа коефициенти като цена/печалба, дивидентна доходност, инфлация, базов лихвен процент и т.н. са значително по-ниски. Това е така, защото световните финансови пазари и инвеститори поставят по-висок риск за икономиките и борсите на страните от европейското икономическо пространство. Както казахме по-горе, България е в неизменна корелация с тази икономическа картина и дори нещо повече - ние сме поставени в далеч по-високо ниво на рискове, доколкото резервите, с които разполагаме, са по-ниски, в сравнение с развитите икономики от региона.

Какви са най-основните стъпки, които следва да се предприемат в такъв момент?

Предвид посочените рискове следва да бъде ревизирано и съкратено портфолиото на всички инвеститори, в т.ч. и на по-дългосрочните професионални портфейли. Предполагам, че е препоръчително да се акцентира върху инвестиции в акции с традиционно добър дивидент, компании с диверсифицирана гама от продукти и/или услуги, както и такива, които имат широка търговска и пласментна основа, т.е. такива, които изнасят стоки и услуги извън еврозоната, имат места на бизнес и коопериране в трети държави отвъд океана или пък са в сферата на така наречените сейв хевън (защитени) производства и сектори. Много инвеститори интерпретират тех сектора с високи технологии като такъв, но бих искал да припомня спукването на дотком балона преди 19 години, като основната причина за срива тогава бяха прекалено големите надежди и надценяването на ИТ индустрията.

Какво е добре да бъде съотношението между акции и облигации в портфейлите?

Ако коментираме индивидуален портфейл, трудно може да бъде направена диверсификация от акции и облигации в рамките на малки портфейли, но институционалните инвеститори имат достъпа и комфорта да варират в съотношението акции/облигации. Очакванията за покачване на лихвите в края на 2018 и средата на 2019 година очевидно леко се отлагат, но в средносрочен план това постепенно ще се случва и следователно цените на дълговите книжа ще спадат през следващите 2-3 години. От друга страна, някои облигации носят добър доход от 5-7% годишно, което е добра алтернатива за инвестиции и защита срещу понижение на пазарната цена. В допълнение бондове с по-скорошен матуритет в следващите 3-4 години са добра защита поради факта, че изплащането на главницата елиминира рисковете на текущата борсова цена и концентрира риска единствено в платежоспособността на емитента. Предполагам, че следването на златното правило 50/50 между дивидентни акции и облигации със скорошен матуритет би било най-доброто съотношение в следващата една година. Естествено бих оставил извън това съотношение 25-30% свободен паричен ресурс, който, въпреки че не носи доход, поне подобрява рисковия профил на портфолиото в несигурни ситуации като настоящата.

Какви са стратегиите за географската диверсификация предвид изтичането на капитали от развиващите се икономики?

Без да искам да прозвучи крайно, най-силната азиатска икономика ревизира вижданията си за растеж през следващата година до 2% (в сравнение със 7-8% от предходните години), а вече има очаквания за спукване на имотния балон в Китай, който е естествен двигател на подема на местната икономика наравно с износа на стоки. САЩ изпитват доста проблеми с търговските войни, а Европа е пред прага на едно от най-големите изпитания за последните 20 години с излизането на Великобритания от съюза, или иначе казано, предстоят доста трудни времена, и то в глобален мащаб. Ето защо, поставяйки на първо място правилото да се инвестира в това, което познаваш и което е най-предвидимо, бих посъветвал всички местни инвеститори да инвестират у нас, където особеностите, рисковете и предвижданията какво ще се случи утре са най-разпознаваеми за нас. Моите скромни наблюдения са, че болшинството български инвеститори са много по-успешни с инвестиции в България в сравнение с опитите навън.

Къде е мястото на имотите и депозитите във възможните инвестиционни стратегии?

Ако се вземе предвид фактът, че традиционно българинът се стреми към притежание на собствен имот, покупателната сила на пазара на недвижими имоти ще се запази и през следващите 10 - 20 години. Допълнителен двигател на този пазар са ниските нива на ипотечни кредити от последните 2-3 години и трайното преселение на млади хора в по-големите градове и по-специално в София. В рамките на европейския съюз само Румъния се доближава до България по нивата на собственост на жилището, в което живееш, като процентите достигат нива от 90%.

Неразвитият пазар на отдаването под наем и несигурността при този род обитаване на жилище допълнително подхранват идеята за покупка на собствен апартамент или къща и въпреки нарастването с над 40% на недвижимите имоти през последните 3 години търсенето остава устойчиво, а броят на новопостроени или в строеж сгради се увеличава. Рисковете, които съпътстват такава инвестиция, са презастрояването, некачествено, но скъпо, маломерно и нефункционално строителство, което след години да не може да бъде реализирано поради факта, че тричленно семейство не може да обитава двустаен апартамент.

Кръстен от строителя на тристаен, с размери 90 кв.м и чиста жилищна площ 70 кв.м, от които наистина функционални около 50 кв.м. Грозната статистика сочи, че 25% от жилищните имоти са празни, купени с инвестиционна цел, а търсенето е основно от млади семейства, които дори и само с едно дете се нуждаят от нормална чиста жилищна площ поне 80 - 90 кв.м.

Само 15% от новопостроените жилища в София отговарят на това изискване! Нещо повече - занижените критерии на банките за отпускане на ипотечни кредити и по-специално оценката на платежоспособност и изисквания за минимален жизнен доход на семействата подлагат на голям риск поемането на дълг за покупка на апартамент, доколкото очакваното повишение на лихвите в следващите 3-5 години (ипотечните кредити са 20 - 30-годишни) би повишило месечните погашения по кредита с 30% и повече, или иначе казано, би подложило на риск финансовия баланс на кредитополучателя може би в 50% от случаите. Ето защо бих препоръчал покупката на апартамент да бъде разглеждана като необходимост, а не като инвестиция, и то след внимателна оценка на собствените инвестиционни възможност в дългосрочен план.

Поставянето на пари на депозит никога не е било инвестиционна възможност, а място за съхранение на пари. Важно е да се отбележи, че високите лихви по депозитите трябва да бъдат разглеждани като високо ниво на риск и нищо повече.

Какви са възможностите, които се откриват при по-резките пазарни спадове, и какви са рисковете, ако инвеститорите разпродадат инвестициите си от паника?

Винаги са съществували добри конюнктурни възможности за печалба от паника на пазарите, но в такива случаи е добре да не се преекспонира и да се инвестират не повече от 10-15% от капиталите, защото оценката на ситуациите в период на паника е емоционална и никой не може да прецени колко още ще продължат. Бих нарекъл такива случаи игра на рулетка.

Усещането за следваща криза витае във въздуха от известно време и причините за това са много. Светът се намира в най-продължителния период на икономически растеж след кризата от 2009 г., а безпрецедентният синхрон на централните банки по света в печатането на пари доведе до огромно покачване на цените на финансовите активи. Опитите за нормализация на лихвите доведоха да волатилност на пазарите през миналата година, а темповете на растеж се забавиха. В такава ситуация нормалният рефлекс на инвеститорите е да започнат да се подготвят за новата фаза на икономическия цикъл, което може да включва преразглеждане на инвестиционни стратегии, преподреждане на портфейли или освобождаване на ресурс за покупки на атрактивни цени.

В следващите страници ще намерите мненията на мениджъри по управление на активи за това какви стъпки предприемат те за подсигуряване на инвестициите в такъв момент. Разбира се, управлението на огромен клиентски портфейл не е същото като личната сметка при посредник, но немалко предложения са напълно приложими и за дребен инвеститор.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK