ПроКредит Банк с най-добри условия за банкови преводи

Банката предлага най-ниските цени на пазара за парични преводи в евро и лева

ПроКредит Банк
ПроКредит Банк    ©  ПроКредит Банк
ПроКредит Банк
ПроКредит Банк    ©  ПроКредит Банк

Следвайки своята политика за подпомагане развитието на бизнеса, стимулиране експортно ориентираната дейност на българските фирми и ограничаване влиянието на сивата икономика, посредством насочването на клиентите към електронните безкасови разплащания, ПроКредит Банк предлага най-добрите условия за онлайн банкови преводи както в лева, така и в евро.

Банков превод в евро само за 5 лева

Клиентите на ПроКредит Банк вече извършват международни разплащания в единната зона за плащания в евро (SEPA) само за 5 лева през онлайн системата на банката. Независимо от сумата на превода таксата е фиксирана, за разлика от повечето банки в България, които продължават да предлагат цени за изходящи валутни плащания като процент от сумата на превода. Системата за единна зона за плащане в евро SEPA обхваща всички страни от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако.

В допълнение, банката предоставя изключително изгодни условия за преводи чрез системата за експресни разплащания между клиенти на ПроКредит банките в региона - Албания, Босна и Херцеговина, България, Германия, Грузия, Гърция, Косово, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Украйна и Молдова. Преводите се изпълняват в рамките на минути и таксата отново е фиксирана в размер на 2.50 евро на трансакция. Изгодните условия подпомагат клиенти на банката в изграждането на тесни бизнес връзки и откриването на нови възможности за успешно сътрудничество с фирми от региона.

Без такса за входящи преводи във валута

Друго голямо предимство е, че банката не начислява таксa за входящи преводи в чуждестранна валута. Предлагането на най-прозрачните и благоприятни условия за международни парични преводи осигурява фирмите да работят свободно и най-вече изгодно със своите бизнес партньори зад граница.

Изходящи левови преводи с такса от 0,40 лева

ПроКредит Банк предоставя модерен начин за банкиране за всички онези фирми и граждани, които искат да извършват своите банкови трансакции дистанционно, сигурно и самостоятелно, спестявайки време и пари. Това се случва посредством изградените 24/7 зони във всеки офис, удобна и сигурна система за интернет банкиране и допълнителни функционалности. Онлайн банкирането на ПроКредит Банк предоставя комбинация от услуги, които клиентите могат да достъпват 24 часа, 7 дни в седмицата, от всички устройства - без да има необходимост от инсталация на допълнителни сертификати и софтуер. Освен че не се дължат такси за регистрация и поддръжка, клиентите биват стимулирани с най-ниските цени на пазара за онлайн преводи в лева и в зависимост от броят им таксата за такъв превод е само 0,40 лева. В същото време онлайн разплащания между клиенти на ПроКредит в страната са напълно безплатни.

Насочването на клиентите към електронните безкасови разплащания оказва благоприятен ефект за българската икономика, тъй като води до намаляване на касовите операции, предотвратяване опити за избягване на данъчни задължения, нелегални практики или корупционни схеми, включително и пране на пари.

Още от Капитал