Борсовата оферта на Eleven

Васил Терзиев, Ивайло Симов, Даниел Томов и Валери Петров управляват компанията.

Борсовата оферта на Eleven

Анализатори смятат, че ще има интерес към акциите на "Илевън кепитъл", но и посочват някои особености заради специфичната й дейност

6181 прочитания

Васил Терзиев, Ивайло Симов, Даниел Томов и Валери Петров управляват компанията.

© Илевън Кепитъл


Календар на предлагането

Срок: 4 - 17 март в инвестиционен посредник

Метод: Бук билдинг

Ценови рейндж: 7-8 лв.

Предлагани акции: 500 хиляди

Минимален брой: 250 хиляди

Първичните публични предлагания (IPO) на фондовата борса в София през последните години дотолкова са станали рядкост, че всяко, независимо от размера се превръща в събитие. Излизането на борсата на "Телелинк" се забави по технически причини, а рекордното увеличение на капитала на ПИБ засега е спряно от регулатора. Така сега се отвори прозорец вниманието да се фокусира в анонсираното още миналата есен IPO на "Илевън кепитъл", с вече одобрен от Комисията за финансов надзор проспект, изготвен заедно с инвестиционен посредник "Карол". През тази седмица от дружеството обявиха и датите за процедурата по записване на новите акции - в рамките на 10 дни тя ще се опита да набере до 4 млн. лв. При максимален интерес и обявената цена капитализацията на компанията може да достигне 20 млн. лв.

Първичното предлагане на "Илевън кепитъл" е интересно, тъй като на борсата за първи път излиза компания, която инвестира в стартиращи компании. Това, от една страна, ще даде възможност на повече хора да се включат и видят какво се случва в стартъп екосистемата, която традиционно е по-затворена за широката публика и дребни инвеститори. От друга обаче, спецификата на портфейла прави компанията по-различна и, по мнение на борсови анализатори и инвеститори, по-сложна за оценка и прогнозиране. Нещо, което се посочва и в самия проспект на "Илевън кепитъл". Или ако досега мениджърите на компанията бяха сред най-убеждаваните да правят инвестиции в други компании, то сега те трябва да убедят инвеститорите да вложат в тяхната.

"Компанията със сигурност ще предизвика интерес, защото подобни дружества предпочитат да останат извън борсите. А и предстоящото пускане на книжата на "Телелинк" и увеличението на капитала на ПИБ (в момента е отложено - бел. ред.) са причини инвеститорите да държат средства извън пазара в очакване да реализират доходността за годината именно чрез новите компании", коментира пред "Капитал" главният инвестиционен консултант на "Елана трейдинг" Цветослав Цачев.

"Листване на дружество би предизвикало интерес сред пазарните участници от гледна точка на факта, че компанията ще е първата подобна на БФБ предвид специфичната дейност на фонда Eleven. Също така това ще е вариант за ритейл инвеститорите да участват в продукт, който обичайно е подходящ за тесен кръг лица, отговарящи на множество, които включват и наличието на сравнително голям по размер първоначален капитал за участие", коментира и Красимира Паунина, изпълнителен директор и портфолио мениджър на "Селект асет мениджмънт"

Какво има в портфейла

"Илевън кепитъл" е компанията, която изкупи от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) портфейла на първия фонд Eleven, като от проспекта става ясно, че платената цена е 4 млн. евро. Те са дошли от новите инвеститори при частно увеличение на капитала за 9.6 млн. лв., което беше направено през лятото на миналата година. Въпреки че придоби дялове в около 80 компании, сега компанията стратегически залага на 34 дружества, в които притежава между 1.4 и 33% на стойност от 47 до 440 хил. лв. Портфейлът включва дружества от почти всички сектори - от софтуер и интернет услуги, през облекла, електроника и маркетинг до производство на безпилотни самолети. Общо инвестициите в тези компании са оценени за 7.117 млн. лв. и те формират 99% от стойността на портфейла според проспекта. Набраните пари от предлагането ще бъдат инвестирани именно в компании от този списък.

Компанията няма мажоритарен собственик, а капиталът е разпределен между 10 юридически и 13 физически лица, показва акционерната книга в Търговския регистър. С най-голям общ миноритарен дял са съоснователите на "Телерик" (Бойко Яръмов, Васил Терзиев, Светозар Георгиев), като единият от тях, Христо Косев, участва самостоятелно с над 9%. В акционерната структура са предимно имена от IT сектора, но там е и компания на мениджъра на Григор Димитров - Георги Стоименов, "Сикс уан", която е с дял 2.7%. Мениджърите на "Илевън кепитъл" също са добре познати лица с богат опит в IT и стартъп сектора. Негов изпълнителен директор е Даниел Томов, а членове на съвета на директорите са още Ивайло Симов, Васил Терзиев и Валери Петров.

Пари от продажба на дялове

Тъй като дружеството държи миноритарни дялове в компаниите, то няма да консолидира приходите им. Към момента също няма постъпления, като те реално ще се формират от приходите от продажба на дялови участия от портфейла, дивиденти от тях, банкови лихви от депозити по налични свободни средства, лихви по предоставени заеми и от преоценка на инвестициите в портфейла. От компанията не са изготвили прогнози за финансовото състояние и не представя такива в проспекта.

Тук са и основните рискове, които посочват и от ръководството - емитентът няма собствена финансова история, което прави по-трудна оценката му. Липсата на контрол в дружествата ограничава влиянието му в тях, освен това тези дялове не се търгуват публично, което прави по-трудна тяхната оценка. И не на последно място - инвестициите са в млади компании, които тепърва трябва да изградят устойчив бизнес и модел, като съществува риск при някои той да не се докаже и те да прекратят своята дейност. От друга страна, по-съществен успех дори само при един или два от стартъпите в портфейла могат да покачат съществено оценката. От компанията залагат най-голямата тежест на първото перо - продажба на дялове на компании. Макар да не са приели специална политика за осигуряване на дивидентна доходност, то според устава трябва да се разпределя поне 90% от печалбата, като в нея не се включват преоценките.

"Фундаментът зад печалбите на компанията ще идва от продажбата на дялове. Това означава, че акцията няма да бъде разпозната от инвеститорите, които търсят вече стабилен и разработен бизнес модел, от който да получават дивиденти. По-рисково настроените борсови играчи може да добавят към портфейлите си и тази позиция, но още е рано да се каже дали ще има достатъчно ликвидност за по-краткосрочни и спекулативни сделки с нея", коментира Цветослав Цачев от "Елана трейдинг". Според Красимира Паунина акциите биха били подходящи за инвеститори с предимно дългосрочен инвестиционен хоризонт, характеризиращи се с умерено до високорисков профил.

Трудни времена на борсата

Ръководството и собствениците на "Илевън кепитъл" са избрали капиталовия пазар, тъй като той дава достъп до по-широк кръг от инвеститори - дребни инвеститори, пенсионни и взаимни фондове, които традиционно рядко инвестират в тези компании. След листването на "Градус" през 2018 г. реално обаче не е имало голямо или поне интересно листване на БФБ. Освен това състоянието на фондовата борса не е завидно, а причината не е липса на пари в инвеститорите. "Намираме се в края на икономическия цикъл и е по-трудно големите институционални инвеститори да бъдат убедени да поемат сравнително по-висок риск в портфейлите си към настоящия момент, тъй като те по-скоро биха проявили интерес към предимно дефанзивни експозиции или реализиране на вече натрупани печалби по отделни позиции. Също така, ниската ликвидност на БФБ е проблем за навлизането на чуждестранните инвеститори в по-значителни размери към момента. Въпреки тези факти, когато е налична нова инвестиционна опция на пазара, стига да е с достатъчно атрактивни параметри, според мен винаги биха се намерили пазарни участници, които ще проявят интерес за участие в нея", казва Красимира Паунина.

От "Илевън кепитъл" разбираемо не пожелаха да отговорят дали имат обещания за участие на големи институционални инвеститори, които да гарантират успеха на операцията, за да не се създава изкуствено усещане за интерес. Мениджмънтът вече провежда роуд шоу. "В момента правим срещи с по-големи институционални инвеститори. Процесът на маркетиране на емисията ще включва презентация с покани за избрани инвеститори на живо, а малко по-късно ще направим и уебинар за ритейл инвеститорите", каза за "Капитал" Ивайло Симов, член на борда на компанията.

Стратегическите 34

Инвестиции между 200 и 440 хил. лв.

"Бизнесмап", "Енхенсив", "Сенсика Текнолоджис", "Новалоджи", "Ем-БрейнТре", "Контент инсайт", "Строубери енерджи", "Дронамикс", "ТаксиМи", "Мелиса клаймът", "Метрило", "БизнесСофт системс", "Джим Релм", "Ейнджъл бейби", "Плейграунд енерджи", "Футбол скаут", "ЕуроПАТЦ", "Голдън медия", "Янадо", "Маджи.ио", "ВетКлауд"

Инвестиции между 100 и 200 хил. лв.

"Корс дот", "3 ЕН 3", "Аппизо", "Артери", "Майстер плюс", "Адормо"

Инвестиции под 100 хил. лв.

А4Е, "АйГрийт", "Ангон", "Слоу фууд", "КоКичън", "Модулар", "Карет.ио".

Източник: Проспект, при някои компании сумата на инвестицията е различна от оценката

Материалът не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа и за взимане на инвестиционно решение.

Календар на предлагането

Срок: 4 - 17 март в инвестиционен посредник

Метод: Бук билдинг

Ценови рейндж: 7-8 лв.

Предлагани акции: 500 хиляди

Минимален брой: 250 хиляди

Първичните публични предлагания (IPO) на фондовата борса в София през последните години дотолкова са станали рядкост, че всяко, независимо от размера се превръща в събитие. Излизането на борсата на "Телелинк" се забави по технически причини, а рекордното увеличение на капитала на ПИБ засега е спряно от регулатора. Така сега се отвори прозорец вниманието да се фокусира в анонсираното още миналата есен IPO на "Илевън кепитъл", с вече одобрен от Комисията за финансов надзор проспект, изготвен заедно с инвестиционен посредник "Карол". През тази седмица от дружеството обявиха и датите за процедурата по записване на новите акции - в рамките на 10 дни тя ще се опита да набере до 4 млн. лв. При максимален интерес и обявената цена капитализацията на компанията може да достигне 20 млн. лв.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Капитал: Light

Всяка събота сутрин: култура, изкуство, свободно време.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал