Новият брой: Магистрален грабеж

Имотът си остава инвестицията мечта на българина

Имотът си остава инвестицията мечта на българина

Най-масовата инвестиция е в ремонт на дома, най-достъпната в нова техника и екскурзия, показва изследване на Nielsen Admosphere България

Боряна Генчева
7805 прочитания

Доходите на половината от българите са намалели в пандемичната година, но 60% от хората планират по-голям разход до края на 2021 г., основно на база на спестяванията си.

Най-масовата инвестиция е в ремонт на дома, най-достъпната в нова техника и екскурзия, а най-мечтаната - в нова къща или апартамент.

Доходите нарастват при 18% от населението, а значително - едва при 3%. Около 3% е и делът и на инвестиращите на фондовата борса и в здравеопазване.

Инвестиционният хоризонт на българите се простира най-вече до непосредственото им материално обкръжение. Когато става дума за лични вложения и спестявания, домът си остава приоритет номер едно. Най-достъпни са ремонтът и смяната на обзавеждането, най-мечтани - новата къща и апартаментът. Сред материалните потребности на второ място е автомобилът, а на трето - новият лаптоп или телефон.

Малък е делът на хората, които инвестират в бъдещето си - в здраве, образование, акции, допълнително пенсионно осигуряване и пр. Той е идентичен с процента на онези, чиито доходи са се повишили през пандемичната година. Но е под онези 4.2% от населението, чиито месечни доходи нахвърля 2500 лева. Кризата, предизвикана от ковид-19, обаче е ударила доходите на над половината от хората, като то е засегнало най-вече младите хора.

Това сочат данните от онлайн проучване на "Nielsen Admosphere България" по въпроси на "Капитал", проведено между 21 април и 2 май тази година, при извадка от 515 респонденти от Български национален панел и представително за населението над 18 години, което е онлайн. Данните очертават няколко основни инвестиционни цели и мечти:

Покупка на къща или на апартамент

Ако имаха необходимите средства, половината от българите биха инвестирали в къща или в апартамент (поравно). Едва за 15% обаче подобна сделка е реална перспектива до края на годината. Освен че се оказа слабо засегнат от ковид-19 (с изключение на втората половина на миналата година), имотният сектор е един от малкото, които расте силно в началото на тази година - за първото тримесечие има нов ръст на сделките и търсенето, като нивата надминаха дори същия период на 2019 г. Ниските лихви по ипотеките, икономическият ръст и нарасналите доходи от последните години са сред основните фактори за повишеното търсене. Така имотът си остава една от най-предпочитаните инвестиции за съхранение на стойност заедно с банковия депозит.

От осемте процента, които ще си купуват къща според проучването на Nielsen, се очертават две основни категории (изброените характеристики не действат задължително заедно, валидни са и поотделно): Хора до 34 години; с високи доходи (над 1200 лева); предимно от районите на Варна, Русе и Стара Загора. Втората са жители на селата и такива с основно образование. За сравнение, мечтата за къща е най-силно изразена при хората на възраст между 45 и 54 години; със средни и високи доходи; от София и от големите градове (над 95 000 души). На този етап обаче тя нямат необходимите средства.

Покупка на апартамент до края на годината ще си позволят 6.6% от всички. Това са предимно хора между 45 и 54 години; с висше образование и високи доходи от София. Несбъднато за собствен апартамент мечтаят главно млади хора - между 18 и 34 години, следвани от тези между 35 и 44 г. Общото е, че са със средни доходи (между 700 и 1200 лева месечно) и най-вече от малки и големи градове, от Бургас, Пловдив и Стара Загора и районите им.

Ремонт на дома и смяна на обзавеждането

Ремонтът на дома е най-масово планираната инвестиция - до края на годината смятат да го осъществят 26% от всички анкетирани. Най-голямата група сред тях са жени над 45 години, от малки градове (под 95 000 души) със средни доходи (между 700 и 1200 лева) или без собствени доходи, вероятно домакини. Ремонтът на дома е и третата най-честа мечта - посочена от почти една пета (19%) от всички. Той е трудно постижима цел за хората с основно образование от селата, най-вече от районите на Варна и Пловдив. Смяна на обзавеждането планират 11% - хората между 18 и 54 години с висше образование, главно от София. То е несбъдната мечта за други 13% - най-вече хора над 55 години.

Без кола не може

Автомобил ще си купят до края на годината почти 18% от всички анкетирани. Те са повече мъже, отколкото жени, най-вече във възрастовата група между 18 и 34 години. При купувачите на нови коли (8.8%) преобладават хора с основно образование и средни доходи от София, от Пловдив, Варна и Бургас и районите около тях. На автомобил на старо са се спрели също 8.8% - главно хора със средно образование, средни и високи доходи от София и районите около нея и от района на Варна.

За автомобил мечтаят, но на този етап не могат да си позволят 23% от всички. Искащите нова кола (15.6%) са предимно мъже с висше образование и високи доходи от всички възрастови групи. Стара биха купили, ако някога могат, предимно хора без лични доходи с основно или средно образование, поравно мъже и жени, главно от Стара Загора, Варна, Русе и селищата около тях.

Нова техниката

Нова техника ще купуват 13% - предимно мъже с висше образование от София, Пловдив и селищата около тях, и от големите градове. По възраст те са две основни групи - между 18 и 34 години и над 55 години. Или са с високи доходи, или без собствен доход (предполага се, покупката ще бъде финансирана от родителите).

Покупката на желаната техника е проблем предимно за мъже с висше образование, но с ниски доходи - до 700 лева, от малките и големите градове, на възраст между 35 и 44 години и над 55 години. Вероятно става дума и за различен клас техника. Техниката е от малкото категории, в които делът на хората, които искат, но не могат да си я позволят (9%), е под този на онези, които ще успеят.

Екскурзията става по-достъпна

Относително достъпни са и почивките и ваканционните пътувания. Екскурзия или почивките до края на годината планират една пета (19.4%) от всички анкетирани. Най-голям е делът при хората с висше образования от София с доходи над 1200 лева. Те са от всички възрастови групи, но с нарастването на годините и делът нараства и е най-висок в категорията над 55 години. На екскурзия, ако имат бюджет, биха отишли и други 15.5% от анкетираните - предимно жени над 55 години от големите градове.

Образование за младите

Инвестициите в образование си остават запазена територия за младите хора, като по-склонни на това са жените. Пари за целта до края на годината ще дадат 7.5% от всички - най-вече хора между 18 и 34 години с основно образование и без личен доход, предимно от София, а също от Пловдив, Стара Загора и селищата около тях. Неосъществена мечта остава повишаването на образованието за други 8.4%. Тук възрастта се разширява от 18 до 44 години и обхваща хора от селата и малките градове с ниски доходи или без собствени.

Спад на доходите при половината от хората

От началото на пандемията при над половината от хората (51%) има понижение на доходите. Онези 29.4%, чиито доходи са намалели значително, са най-вече младежи (до 34 години) със средно образование и ниски доходи (под 700 лева месечно) от селата или от Бургас, Варна, Пловдив и Русе и техните райони.

Леко намаление на доходите се наблюдава при 21.5%. Това са хора най-вече между 35 и 44 години със средни доходи от малки градове, а също и от Пловдив и Варна и районите им.

Финансовото положение на една пета от всички (24.7%) остава без промяна. В тази категория попадат най-вече хора над 45 години със средно и висше образование, от София, Бургас и Стара Загора и районите им.

Pъст на доходите обявяват 18%. Леко нарастване има най-вече при висшисти от София и Русе с високи доходи (над 1200 лева месечно).

Едва при 3% ръстът в доходите е значителен. Тук се открояват младежи до 34 години, най-често със средно образование, от София и големите градове - Бургас, Варна и Стара Загора и околните селища, чиито доходи са надхвърлили 1200 лева.

Без собствени доходи са 7% от анкетираните - основно жени до 34 години с основно образование от селата.

Инвеститорът в акции и фондове е мъж на средна възраст с образование и доходи

Смятаните за класически алтернативни инвестиции остават слабо популярни в България. Потвърждава го и проучването на Nielsen Admosphere. Вложенията в акции, здравни, пенсионни и други фондове остават запазена територия за малка част от хората в страната - мъже на средна възраст с високи доходи и образование от големите градове.

На фондовата борса инвестират основно мъже между 45 и 54 години; с високи доходи и висше образование от София, но сред анкетираните те са едва 3.4%. Инвестициите в акции са неосъществима мечта за 7% от хората с всякакво ниво на образование, в същата възрастова група със същите характеристики от големите градове - най-вече от Пловдив и Русе и районите около тях.

По-големи разходи за здравеопазване планират 3.3% от хората - най-вече над 45 години със средно образование и високи доходи от София и района. А биха искали да го направят, но не могат, 7% от всички - с основно образование, с ниски или без собствени доходи от София и селата.

В земеделска земя влагат пари едва 1.3% от всички - мъже над 45 години, но и във възрастовата група 18 - 34 години с основно образование и високи доходи от селата и от големите градове - основно от районите на Варна, Русе и Стара Загора. А биха инвестирали 5.5% - поравно от най-младите и най-възрастните, от малките градове, а от големите - отново от Варна и Русе и техните райони.

Доброволното пенсионно осигуряване е най-неглижирана възможност. Подобен продукт ползват едва 1% от всички, основно хора между 45 и 54 години с високи доходи от София. А биха искали да си направят, ако имат бюджет, 4%, предимно мъже на същата възраст, с висше образование, но с ниски доходи от София.

Други по-големи лични инвестиции са в биткойн и криптовалути, стартиране или разширяване на собствения бизнес, сватби, шофьорски курсове и в каравана.

Възрастните спестяват, младите на кредитОсновната част от хората - две трети (66.4%), ще повишават своя стандарт благодарение на спестяванията си. Това са основно хора с висше образование и високи доходи (над 1200 лева) на възраст между 35 и 44 години или над 55 години.

До кредит ще прибегнат 28% - предимно младежи (до 34 години), като сред тях има такива и с високи, и с ниски доходи. На заем от близки и познати ще разчитат 12%. Сред тях се открояват хората между 45 и 54 години с основно и средно образование с ниски доходи (под 700 лева месечно) или без собствени доходи. Девет на сто ще купуват на лизинг - основно младежи до 34 години, със средно образование, от София, Пловдив, Варна и районите им или от селата, със средни доходи или без лични доходи.

Други 40% от анкетираните не планират по-големи покупки до края на годината най-вече защото нямат необходимите средства (86%). Такива са основно хора между 45 и 54 години, с основно и средно образование от малките градове.

Има обаче и други 10%, които разполагат със спестявания, но се въздържат да ги харчат от предпазливост - заради несигурната икономическа обстановка. Сред анкетираните се очертават две основни групи с такова поведение - най-младите - до 34 години, и най-възрастните - над 55 години, хора с основно и с висше образование, както от селата, така и от големите градове и София. Общото между тях е, че са с високи доходи - над 1200 лева.
Доходите на половината от българите са намалели в пандемичната година, но 60% от хората планират по-голям разход до края на 2021 г., основно на база на спестяванията си.

Най-масовата инвестиция е в ремонт на дома, най-достъпната в нова техника и екскурзия, а най-мечтаната - в нова къща или апартамент.

Доходите нарастват при 18% от населението, а значително - едва при 3%. Около 3% е и делът и на инвестиращите на фондовата борса и в здравеопазване.

Инвестиционният хоризонт на българите се простира най-вече до непосредственото им материално обкръжение. Когато става дума за лични вложения и спестявания, домът си остава приоритет номер едно. Най-достъпни са ремонтът и смяната на обзавеждането, най-мечтани - новата къща и апартаментът. Сред материалните потребности на второ място е автомобилът, а на трето - новият лаптоп или телефон.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Капитал: Light

Всяка събота сутрин: култура, изкуство, свободно време.


2 коментара
 • 1
  anuwar avatar :-P
  anuwar

  Прощавайте, но откога екскурзията, покупката на техника за дома или ремонтът започнаха да се квалифицират като "инвестиция"?1

 • 2
  kamendc avatar :-|
  Камен

  Пълни глупости - 8% от хората щели да си купят нова кола. В България има 7 милиона души, хайде пълнолетните да са 5 милиона. 8% от тях прави 400 хиляди нови коли. А пазарът се движи около 25 хил. коли годишно, тоест средно 0.5% от хората си купуват нова лека кола през следващата година.
  Същите глупости са отговорите за покупка на къша (8%) и апартамент (6%). За другите неща - само можем да гадаем.
  Иначе проучването било "представително"...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал