CEZ очаква спад на печалбата

Енергийната компания е загубила 100 млн. долара заради непланирани спирания на ядрени мощности

Брутната печалба за последното тримесечие е спаднала до 16.7 млрд. крони (680 млн. долара) спрямо 17.8 млрд. крони за същия период на предходната година.
Брутната печалба за последното тримесечие е спаднала до 16.7 млрд. крони (680 млн. долара) спрямо 17.8 млрд. крони за същия период на предходната година.    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Брутната печалба за последното тримесечие е спаднала до 16.7 млрд. крони (680 млн. долара) спрямо 17.8 млрд. крони за същия период на предходната година.
Брутната печалба за последното тримесечие е спаднала до 16.7 млрд. крони (680 млн. долара) спрямо 17.8 млрд. крони за същия период на предходната година.    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Чешката енергийна и електроразпределителна компания CEZ обяви, че оперативната й печалба за четвъртото тримесечие е спаднала с 6%, а през тази година се очаква понижение с още една трета заради срива в цените на енергията. Влошаването на резултатите до голяма степен се дължи на загуби от около 100 млн. долара, причинени от непредвидени спирания на атомни мощности през миналата година.

Спад на печалбата

Печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизация за последното тримесечие е спаднала до 16.7 млрд. крони (680 млн. долара) спрямо 17.8 млрд. крони за същия период на предходната година. Резултатът все пак надвишава предварителните прогнози на анализаторите за намаление до 15.8 млрд. крони, отбелязва Bloomberg. Нетната печалба за тримесечието е скочила с 39% до 3.9 млрд. крони благодарение на възстановяването на данък върху въглеродните емисии в размер на 3.8 млрд. крони.

Технически проблеми на атомната електроцентрала "Дуковани" през миналата година са довели до затваряне на три от четирите й реактора за по няколко месеца. Ефектът от намаления капацитет беше подсилен от спада в цените на електроенергията на едро в Чехия, които са сред най-ниските в Европа. Понижените цени в региона се отразиха негативно на резултатите и на големи европейски конкуренти на CEZ като E.ON, RWE и Enel.

Чешката компания, която е собственик и на най-голямото електроразпределително дружество в България, прогнозира, че ниските цени ще продължат да подяждат печалбата й и през тази година. CEZ очаква през 2016 г. нетната печалба да достигне едва 18 млрд. крони спрямо 27.7 млрд. крони за миналата година. За целогодишната печалба преди лихви, данъци и обезценки се прогнозира спад до 60 млрд. крони спрямо 65.1 млрд. за 2015 г.

"Оперативните резултати за четвъртото тримесечие са малко по-добри от очакваното, но прогнозите за 2016 г. са разочарование. Очакванията на компанията се оказаха по-песимистични дори от най-занижените прогнози на анализаторите", коментира Джоузеф Неми от чешката Komercni Banka.

През миналия месец главният изпълнителен директор на CEZ Даниел Бенес изрази увереност, че ситуацията ще се подобри, след като компанията приключи разследването за проблемите в АЕЦ "Дуковани". През миналата година при рутинни проверки бяха открити проблеми с тръбите в охлаждащите системи на реакторите. В резултат на спирането на мощностите общото производството на електричество от АЕЦ на CEZ намаля с 25% спрямо предходната година.

За да ограничи ефекта от спадащите цени, компанията е продала предварително 67% от прогнозираното си производство на електроенергия за 2017 г. на цена от 31.5 евро за мегаватчас, 35% от това за 2018 г. на същата цена и 15% от производството за 2019 г. за 34.5 евро.

Български бизнес

През февруари българското подразделение на групата - "ЧЕЗ разпределение България", отчете четирикратно повишение на печалбата си за миналата година. Печалбата на дружеството, което доставя електроенергия в цяла Западна България, се е увеличила до 21.6 млн. лв. спрямо 5.1 млн. лв. за 2014 г. Това се дължи основно на свиването на някои разходи, тъй като въпреки добрите резултати приходите на дружеството са намалели в сравнение с предходната година.